கட்டு கட்டு கீரக்கட்டு


MOVIE : THIRUPPAACHCHI
MUSIC : DHINA
SINGER : MANICKA VINAAYAGAM & SUMANGALI

kattu kattu keera kattu keera kattu
puttu puttu aanjjiputtu aanjjiputtu
aa..kattu kattu keera kattu
puttu puttu aanji puttu
vettu vettu vEra vettu..oh pappayyaa

hEi..kattu kattu kEtppa kattu
puttu puttu soraa puttu
thottu kittu uchchi kottu Oh pappammaa

Oh..kattu kattu Oram kattu
muththamittu mallu kattu
jalli kattu pOla muttu..Oh ..pappayyaa

kattu kattu pullu kattu
kaNNu kutti kaNNa kattu
aLLikittu Erakkattu..Oh ..pappammaa
tharavaa varavaa enn vettkaththai vittu puttu
hEi..vaadi vaadi vaadi vaadi water pocke-u
vaangi thaaREn vaangi thaaREn oththa rocket-u
hEi..vaada vaada vaada vaada soopper mArkett-u
vaangikkiREn vaangikkiREn bumper ticket-u

………………kattu kattu ………………

hEi..pallu moLachchaa ada butti paalu puLLaikku
andha vagaiyil naan yOgakkaaraNdi
hEi..palla udaipEn ada sollum padi nee kELu
aththu meeRinaa naan Edaakoodamdaa
hEi..meesaiyila maNNu pattaa kOzhainnu pEru varum
meesaiyla poNNu pattaa veeram thaanadi
pottapuLLa vetkappatta boomi mEla kaNNu padum
konja nEram vettkam vitta kaNNE moodum daa
vaadi vaadi vaadi vaadi china jikett-u
vaangi thaaREn vaangi thaaREn jappan jAckett-u
hEi .. vaada vaada vaada vaada water packett-u
kathirukku kaathirukkku gaali buckett-u

……….kattu kattu……………………

thannam thaniya ada kollaiyilE thennamaram
kallu eRakku ada bOdhai varumdaa
hEi..oththaiyila thaan ada kaachchrukku nellimaram
kiLLi paRaichcha adi kaNNeer vidumaa
vaazhaimaram pazhuthirukku baarathila sarinjirukku
saanjaalum saanjipudum thaangikkoLLada
aalamaram viLuthu irukku aadi kaalam pozhuthirukku
aasaiyilE kaathirukku unna thodaththaan
vaadi vaadi vaadi vaadi …vaadi vaadi vaadi vaadi pinjji carott-u
vaangithaarEn vaangithaarEn london lockettu.
(aiya.yai..ya) vaada vaada vaada vaada oneday cricket-u
aadiputta gaali aagum reNdu wickett-u

………………………kattu kattu……………………

Tell-a-Friend

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: