பொருளே இல்லார்க்கு தொல்லையா


MOVIE : PARASAKTHI
MUSIC : SUDHARSANAM R
SINGER : BHAGAVATHI TS

poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiyaa
poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiyaa
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya
poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiyaa
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya..aa
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyyaa

pasiyaalE vaadum paavi mugathai paarpOr illaiyaa(2)
emmai kaapOr illaiyaa
Ezhai ennai aaatharikkum (2) irakkam illaiyaa
iruL neengum mArgam illaiya iRaivaa nee sollaiyya (2)

vaRumai pEyai viratta naatil vazhiyE illaiyaa(2)
athaRkazhivE illaiyaa?
poruLillaathaar illaienum ulagil
poruLillaathaar illaienum thirunALE illaiyaa
iruL neegum mArgam illaiya iRaivaa nee sollaiyaa

poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiya
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya

Tell-a-Friend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: