சின்னஞ்சிரு சிட்டே எந்தன் சீனா கற்கண்டே


MOVIE : ALIBABAVUM 40 THIRUDARGALUM
MUSIC ; DAKSHINAMURTHY S
SINGER : KRISHNAN K C

chinnanjchiru chittE enthan siinaa kaRkaNdE
en siinaa kaRkaNdE
jil jil enRu aadikkoNdE vaa ponvaNdE
kittE vaa ponvaNdE

konjchi konjchi pEsa vantha kOmaaLi raajaa
.. ni kOmaaLi raajaa
kenjchi kenjchi kitta vanthu seyyathE thaajaa
seyyaathE thaajaa
chinnanjchiru chittE enthan siinaa kaRkaNdE
en siinaa kaRkaNdE
jil jil enRu aadikkoNdE vaa ponvaNdE
kittE vaa ponvaNdE

chittu enRum pattu enRum uurai Eykka paakkuRa
thattaathE en sollai daulath unnai Eykka paakkala
-naan unnai Eykka paakkala
kattikoLLum munnE namba maattaaL bulbullE
-namba maattaa bulbullE
chinnanjchiru chittE konjcham kittE vaayENdi
konjam kittE vaayENdi
seemaan enthan nenjchai thottu thaan paarENdi
thottu thaan paarENdi
konjchi konjchi pEsa vantha kOmaaLi raaja
en kOmaaLi raajaa
kenjchi kenjchi kittE vanthu seyyaathE thaajaa
-nii seyyaathE thaajaa

-namba seithu Odi pOnaal naan enna seyvathu
-nallaa illE enthan mElE santhEgam nii koLvathu
viiN santhEgam nii koLvathu
allaa mElE aaNai unnai nikkaa seyvathu
-nikkaa seyvathu…
konjchi konjchi pEsa vantha kOmaaLi raaja
en kOmaaLi raajaa
kenjchi kenjchi kittE vanthu seyyaathE thaajaa
-nii seyyaathE thaajaa

chinnanjchiru chittE enthan siinaa kaRkaNdE
en siinaa kaRkaNdE
jil jil enRu aadikkoNdE vaa ponvaNdE
kittE vaa ponvaNdE

Tell-a-Friend

சின்னஞ்சிரு சிட்டே எந்தன் சீனா கற்கண்டே
என் சீனா கற்கண்டே
ஜில் ஜில் என்று ஆடிக்கொண்டே வா பொன்வண்டே
கிட்டே வா பொன்வண்டே

கொஞ்சி கொஞ்சி பேச வந்த கோமாளி ராஜா
.. நி கோமாளி ராஜா
கெஞ்சி கெஞ்சி கிட்ட வந்து செய்யதே தாஜா
செய்யாதே தாஜா
சின்னஞ்சிரு சிட்டே எந்தன் சீனா கற்கண்டே
என் சீனா கற்கண்டே
ஜில் ஜில் என்று ஆடிக்கொண்டே வா பொன்வண்டே
கிட்டே வா பொன்வண்டே

சிட்டு என்றும் பட்டு என்றும் ஊரை ஏய்க்க பாக்குற
தட்டாதே என் சொல்லை டௌலத் உன்னை ஏய்க்க பாக்கல
நான் உன்னை ஏய்க்க பாக்கல
கட்டிகொள்ளும் முன்னே நம்ப மாட்டாள் புல்புல்லே
நம்ப மாட்டா புல்புல்லே
சின்னஞ்சிரு சிட்டே கொஞ்சம் கிட்டே வாயேண்டி
கொஞம் கிட்டே வாயேண்டி
சேமான் எந்தன் நெஞ்சை தொட்டு தான் பாரேண்டி
தொட்டு தான் பாரேண்டி
கொஞ்சி கொஞ்சி பேச வந்த கோமாளி ராஜ
என் கோமாளி ராஜா
கெஞ்சி கெஞ்சி கிட்டே வந்து செய்யாதே தாஜா
நீ செய்யாதே தாஜா

நம்ப செஇது ஓடி போனால் நான் என்ன செய்வது
நல்லா இல்லே எந்தன் மேலே சந்தேகம் நீ கொள்வது
வீண் சந்தேகம் நீ கொள்வது
அல்லா மேலே ஆணை உன்னை நிக்கா செய்வது
நிக்கா செய்வது…
கொஞ்சி கொஞ்சி பேச வந்த கோமாளி ராஜ
என் கோமாளி ராஜா
கெஞ்சி கெஞ்சி கிட்டே வந்து செய்யாதே தாஜா
நீ செய்யாதே தாஜா

சின்னஞ்சிரு சிட்டே எந்தன் சீனா கற்கண்டே
என் சீனா கற்கண்டே
ஜில் ஜில் என்று ஆடிக்கொண்டே வா பொன்வண்டே
கிட்டே வா பொன்வண்டே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: