அவள் செந்தமிழ் தேன் மொழியாள்


MOVIE : MAALAI ITTA MANGAI
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : T R MAGALINGAM

sillenRu puuththa siRu nerunjchi kaattinilE
-nillenRu kURi niRuththi vazhi pOnaaLE
-ninRAthu pOl ninRaaL nedunthuuram paRanththaaL
-niRkumO aavi nilaikkumO nenjcham
maNam peRumO vaazhvE….aa…aa..aa..aa..aa..

senththamiz thEn mozhiyaaL
-nilaavena sirikkum malark kodiyaaL (2)
paingkani ithazhil pazarasam tharuvaaL
parukida thalai kunivaaL

kaaRRinil piRanththavaLO puthithaay
kaRpanai vadiththavaLO
sERRinil malarnththa senththaamaraiyO
sevvanththip pUssaramO

avaL senththamiz thEn mozhiyaaL
-nilaavena sirikkum malark kodiyaaL (2)
paingkani ithazhil pazarasam tharuvaaL
parukida thalai kunivaaL

kaNkaLil nIlam viLaiththavaLO
athaik kadalinil koNdu karaiththavaLO
peNNukku peNNE pEraasai koLLum
pErazhakellaam padaiththavaLO…

avaL senththamiz thEn mozhiyaaL
-nilaavena sirikkum malark kodiyaaL (2)
paingkani ithazhil pazarasam tharuvaaL
parukida thalai kunivaaL

Tell-a-Friend

சில்லென்று பூத்த சிறு நெருஞ்சி காட்டினிலே
நில்லென்று கூறி நிறுத்தி வழி போனாளே
நின்றாது போல் நின்றாள் நெடுந்தூரம் பறந்தாள்
நிற்குமோ ஆவி நிலைக்குமோ நெஞ்சம்
மணம் பெறுமோ வாழ்வே….ஆ…ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..

செந்தமிழ் தேன் மொழியாள்
நிலாவென சிரிக்கும் மலர்க் கொடியாள் (2)
பைங்கனி இதழில் பழரசம் தருவாள்
பருகிட தலை குனிவாள்

காற்றினில் பிறந்தவளோ புதிதாய்
கற்பனை வடித்தவளோ
சேற்றினில் மலர்ந்த செந்தாமரையோ
செவ்வந்திப் பூச்சரமோ

அவள் செந்தமிழ் தேன் மொழியாள்
நிலாவென சிரிக்கும் மலர்க் கொடியாள் (2)
பைங்கனி இதழில் பழரசம் தருவாள்
பருகிட தலை குனிவாள்

கண்களில் நீலம் விளைத்தவளோ
அதைக் கடலினில் கொண்டு கரைத்தவளோ
பெண்ணுக்கு பெண்ணே பேராசை கொள்ளும்
பேரழகெல்லாம் படைத்தவளோ…

அவள் செந்தமிழ் தேன் மொழியாள்
நிலாவென சிரிக்கும் மலர்க் கொடியாள் (2)
பைங்கனி இதழில் பழரசம் தருவாள்
பருகிட தலை குனிவாள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: