பூவே இளைய பூவே


MOVIE : KOZHI KOOVUTHU
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : MALAYSIA VASUDHEVAN

puuvE iLaiya puuvE varam tharum vasanthamE
madi miidhu thEnggum thEnE
enakkuth thaanE enakkuth thaanE
puuvE iLaiya puuvE varam tharum vasanthamE
madi miidhu thEnggum thEnE
enakkuth thaanE enakkuth thaanE

kuzhal vaLarnthu alaiyaanathE
iravugaLin nilaiyaanathE
kuzhal vaLarnthu alaiyaanathE
iravugaLin nilaiyaanathE
vizhi iraNdu kadalaanathE
enadhu manam padagaanathE
iLam paLinggu nagam sErththathE
nilavu adhil mugam paarththathE
inikkum thEnE …. enakku thaanE
puuvE iLaiya puuvE..

iLam chirippu rusiyaanadhu
adhu kaninthu isaiyaanadhu
iLam chirippu rusiyaanadhu
adhu kaninthu isaiyaanadhu
kuyil magaLin kuralaanathu
iruthayaththil mazhai thuuvuthu
iru puruvam iravaanathu
irunthum enna veyil kaayuthu…
inikkum thEnE ….. enakku thaanE….
puuvE iLaiya puuvE varam tharum vasanthamE
madimiidhu thEnggum thEnE
enakkuthaanE….enakkuththaanE… enakkuththaanE.

பூவே இளைய பூவே வரம் தரும் வசந்தமே
மடி மீது தேங்கும் தேனே
எனக்குத் தானே எனக்குத் தானே
பூவே இளைய பூவே வரம் தரும் வசந்தமே
மடி மீது தேங்கும் தேனே
எனக்குத் தானே எனக்குத் தானே

குழல் வளர்ந்து அலையானதே
இரவுகளின் நிலையானதே
குழல் வளர்ந்து அலையானதே
இரவுகளின் நிலையானதே
விழி இரண்டு கடலானதே
எனது மனம் படகானதே
இளம் பளிங்கு நகம் சேர்த்ததே
னிலவு அதில் முகம் பார்த்ததே
இனிக்கும் தேனே …. எனக்கு தானே
பூவே இளைய பூவே..

இளம் சிரிப்பு ருசியானது
அது கனிந்து இசையானது
இளம் சிரிப்பு ருசியானது
அது கனிந்து இசையானது
குயில் மகளின் குரலானது
இருதயத்தில் மழை தூவுது
இரு புருவம் இரவானது
இருந்தும் என்ன வெயில் காயுது…
இனிக்கும் தேனே ….. எனக்கு தானே….
பூவே இளைய பூவே வரம் தரும் வசந்தமே
மடிமீது தேங்கும் தேனே
எனக்குதானே….எனக்குத்தானே… எனக்குத்தானே.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: