அஞ்சாதே ஜீவா நெஞ்சோடு வா வா


MOVIE : JODI
MUSIC : AR RAHMAN
SINGERS : SEERKALI SIVASIDHAMBARAM & SWARNALATHA

anjchaathE jiivaa nenjchOdu vaa vaa
aanantha puuvE anbE vaa
anjchaathE jiivaa nenjchOdu vaa vaa
aanantha puuvE anbE vaa
ennai koLLaiyittu pOgum azhagE vaa
ennai konRuvittu pOgum malarE vaa
vaazhkkaiyin uyirE vaa vaa vaa vaa jiivaa jiivaa
ennai koLLaiyittu pOgum azhagE vaa
ennai konRuvittu pOgum malarE vaa
vaazhkkaiyin uyirE vaa vaa vaa vaa jiivaa jiivaa
puukkaLaiyE aayuthamaa koNdavan niidhaanE
puuvirinthu ennuyirai konRavan niidhaanE
en uyirukkuL surakkinRa uuRRE vaa
peN ragasiyam aRiginRa kaaRRE vaa
? thiirkkiRa dhEvaa dhEvaa vaa
oru puuvukkuL vasikkiRa nilavE vaa
en pOrvaikkuL adikkiRa veyilE vaa
kuLir punnagai puukkum puuvE vaa jiivaa jiivaa

oooooooooooooooooooooo
kaadhal illaadha nagaram
adhu kaaRRu illaatha naragam
kaadhal illaadha nagaram
adhu kaaRRu illaatha naragam
kaaRRu illaadha idamum ada
kaadhal theriyaamal nuzhaiyum
kaNNil maNiyaagi unnil uyiraagi
kaadhal yOgam koNdaada vENdum
santhira maNdalam ellaam naam thaavi viLaiyaadavENdum
onbathu kiragam thaaNdi naam Odi viLaiyaada vENdum
vaanam mudiyum mudiyaathu kaadhal payaNam

…………ennai koLLai ittupOgum………………….

ooooooooooooooooooooooooooooo
kaadhal thappenRu solla
athu ketta sol onRum alla
kaadhal thappenRu solla
athu ketta sol onRum alla
iravu nEraththu pOril nii ennai eppOdhu vella
peNmai thORRaalum aaNmai thORRaalum
mudivil iruvarum onRaaga vENdum
ovvoru kaalaiyin bOdhum
un maarbinil naan thuungga vENdum
kaalanggaL mudiginRa bOdhum
unnai nenjchil naan thaangga vENdum
miiNdum miiNdum naam kaadhal jenmam kaaNalaam

………. ennai koLLai ittupOgum…………

அஞ்சாதே ஜீவா நெஞ்சோடு வா வா
ஆனந்த பூவே அன்பே வா
அஞ்சாதே ஜீவா நெஞ்சோடு வா வா
ஆனந்த பூவே அன்பே வா
என்னை கொள்ளையிட்டு போகும் அழகே வா
என்னை கொன்றுவிட்டு போகும் மலரே வா
வாழ்க்கையின் உயிரே வா வா வா வா ஜீவா ஜீவா
என்னை கொள்ளையிட்டு போகும் அழகே வா
என்னை கொன்றுவிட்டு போகும் மலரே வா
வாழ்க்கையின் உயிரே வா வா வா வா ஜீவா ஜீவா
பூக்களையே ஆயுதமா கொண்டவன் நீதானே
பூவிரிந்து என்னுயிரை கொன்றவன் நீதானே
என் உயிருக்குள் சுரக்கின்ற ஊற்றே வா
பெண் ரகசியம் அறிகின்ற காற்றே வா
? தீர்க்கிற தேவா தேவா வா
ஒரு பூவுக்குள் வசிக்கிற நிலவே வா
என் போர்வைக்குள் அடிக்கிற வெயிலே வா
குளிர் புன்னகை பூக்கும் பூவே வா ஜீவா ஜீவா

ஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓ
காதல் இல்லாத நகரம்
அது காற்று இல்லாத நரகம்
காதல் இல்லாத நகரம்
அது காற்று இல்லாத நரகம்
காற்று இல்லாத இடமும் அட
காதல் தெரியாமல் நுழையும்
கண்ணில் மணியாகி உன்னில் உயிராகி
காதல் யோகம் கொண்டாட வேண்டும்
சந்திர மண்டலம் எல்லாம் நாம் தாவி விளையாடவேண்டும்
ஒன்பது கிரகம் தாண்டி நாம் ஓடி விளையாட வேண்டும்
வானம் முடியும் முடியாது காதல் பயணம்

…………என்னை கொள்ளை இட்டுபோகும்………………….

ஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஒ
காதல் தப்பென்று சொல்ல
அது கெட்ட சொல் ஒன்றும் அல்ல
காதல் தப்பென்று சொல்ல
அது கெட்ட சொல் ஒன்றும் அல்ல
இரவு நேரத்து போரில் நீ என்னை எப்போது வெல்ல
பெண்மை தோற்றாலும் ஆண்மை தோற்றாலும்
முடிவில் இருவரும் ஒன்றாக வேண்டும்
ஒவ்வொரு காலையின் போதும்
உன் மார்பினில் நான் தூங்க வேண்டும்
காலங்கள் முடிகின்ற போதும்
உன்னை நெஞ்சில் நான் தாங்க வேண்டும்
மீண்டும் மீண்டும் நாம் காதல் ஜென்மம் காணலாம்

………. என்னை கொள்ளை இட்டுபோகும்…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: