கொத்தால் சாவடி லேடி


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : SABESAN.

koththaal saavadi Lady nee kOyambEdu vaadi (2)
sinna sinna Beans vENumaa
muukku pOla nuukkuL vENumaa
Bangalore kaththiri vENumaa
Dindugul thiraatchai vENumaa
nii pachcha moLagaa kadikkumbOdhu kaNNu reNdum kalangguthadi
koththaal saavadi Lady nee kOyambEdu vaadi (2)

pattinampaakkam Route la Forty Five bus la
parimaLaavai purusan kuuda paaththEndaa
chungudi sElai madippula koththu saavi iduppula
UrmiLaavai urasi konjam paaththEn daa
vaadi ekkaa thalukkaa minukkaa nadakkuRa
pOdi ekkaa silukkaa malukkaa odiyuRa
vaadi ekkaa thalukkaa minukkaa nadakkuRa
pOdi ekkaa silukkaa malukkaa odiyuRa
kaajaa biidi kariim biidi kavuNdam piidunggOv
adha valichchi paarththa pasanggaLellaam romba kEdinggOv
kaajaa biidi kariim biidi kavuNdam piidunggOv
adha valichchi paarththa pasanggaLellaam romba kEdinggOv

city la paaththEn night la single tea kadaiyila
chandrikaava silumisamaa paaththENdaa
Beach il vachchi pEsippOm pinnaalE thaanE yOsippOm
vazhakkamaaga nadakkuthu intha kaadhal thaan
jOdi pOttu Ayisaa nice aa nadakkuRaa
? purusan ninaichchaa nazhuvuRaa
jOdi pOttu Ayisaa nice aa nadakkuRaa
? purusan ninaichchaa nazhuvuRaa
jaam bazzaar burma bazzaar sirippa paarungOv
ava loves kaattum pasanggaLellaam ippo gaalinggOv
jaam bazzaar burma bazzaar sirippa paarungOv
ava loves kaattum pasanggaLellaam ippo gaalinggOv

SocialTwist Tell-a-Friend

ஈஸ்வரா வானும் மண்ணும்


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : UDIT NARAYAN

iswaraa vaanum mannum Handshake pannuthu unnaal iswaraa(2)
iswaraa neerum neruppum Friendship aanadhu unnaal iswaraa
mayilaiyilE kabaaleeswaraa kayilaiyilE parameswaraa (2)
pudhiya mEganggaL mazhaiyaay pozhindhana iswaraa
mullin nuigaLum malargaLaip pooththana iswaraa
jolly dhaan sagOdharaa saNdai ledhuraa
iswaraa vaanum mannum Handshake pannuthu unnaal iswaraa
iswaraa neerum neruppum Friendship aanadhu unnaal iswaraa

kiLiyin siRagu kadan kEtkalaam …. LoveilE
Clinton viittil peN kEtkalaam………..LoveilE
-niila vaanaththai thuvaikkalaam…..LoveilE
-nilavai buumikkuL izhukkalaam……LoveilE
kOttai thEvai illai aanaalum kuuttaNi vaiththiruppOm
Central kavizhnthaalum appOdhum snEgam vaLarththiruppOm
jOlly thaan sagOdharaa saNdai lEdhuraa

kaadhal sanggam onRu amaikkalaam…….LovilE
kaaman radhiyai Member aakkalaam …….LovilE
priyamaana peNNai rasikkalaam…………..LovilE
puththagam paadam konjcham muudalaam…LovilE
Modern ulagaththilE ellaamE maaRippOgattumE
-natpin kaRpu mattum ennaaLum maaRaathirukkattumE
jolly thaan sagOdharaa saNdai lEdhuraaa

iswaraa neerum neruppum Friendship aanadhu unnaal iswaraa
mayilaiyilE kabaaleeswaraa kayilaiyilE parameswaraa (2)
pudhiya mEganggaL mazhaiyaay pozhindhana iswaraa
mullin nuigaLum malargaLaip pooththana iswaraa
jolly dhaan sagOdharaa saNdai ledhuraa

SocialTwist Tell-a-Friend

கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : UNNI KRISHNAN.

kanavE kalaiyaadhE kaadhal kanavE kalaiyaadhE
kaiyEnthiyE naan kEtpadhu Or yaasagam
kaNjaadaiyil nii pEsidum Or vaasagam
maragatha vaarththai solvaayaa
maunaththinaalE kolvaayaa
chinna thiruvaay malarvaayaa
kaiyEnthiyE naan kEtpadhu Or yaasagam
kaNjaadaiyil nii pEsidum Or vaasagam
kanavE kalaiyaadhE kaadhal kanavE kalaiyaadhE

-nii maunam kaakkum bOdhum
un saarbil enthan pErai
un thOttappuukkaL sollum illaiyaa
oru thinggaL thattum bOdhum
kadum puyalE muttum bOdhum
ada puukkaL poygaL solvathillaiyaa
un idhazhaik kEttaal, adhu poygaL sollum
un idhayam kEttaal athu meygaL sollum
mm.. idhayaththai kEtkka nEramillai
idhuvarai idhayaththil yaarumillai
kaNdum kidaiththaal tharuvaayaa

……..kaiyEnthiyE naan kEtpathu…………

uNmai kaadhal uNdu adhai uLLE vaiththuk koNdu
oru manmadha sabaiyil saabam vaanggaathE
melliya mazhaiyin thuLigaL oru mEgaththukkuL uNdu
adhuthaanE poyyum pozhiya paakkaathE
-nii mazhaiyin mugilaa illai idi tharum mugilaa
en ?vEdhanippaayaa illai vilagiduvaayaa
aavaNi maadham kazhiyattumE
kaarththigai vanthaal mazhai varumE
innum sila naaL poRu manamE

………kaiyEnthiyE naan kEtpathu………………

கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே
கையேந்தியே நான் கேட்பது ஓர் யாசகம்
கண்ஜாடையில் நீ பேசிடும் ஓர் வாசகம்
மரகத வார்த்தை சொல்வாயா
மௌனத்தினாலே கொல்வாயா
சின்ன திருவாய் மலர்வாயா
கையேந்தியே நான் கேட்பது ஓர் யாசகம்
கண்ஜாடையில் நீ பேசிடும் ஓர் வாசகம்
கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே

நீ மௌனம் காக்கும் போதும்
உன் சார்பில் எந்தன் பேரை
உன் தோட்டப்பூக்கள் சொல்லும் இல்லையா
ஒரு திங்கள் தட்டும் போதும்
கடும் புயலே முட்டும் போதும்
அட பூக்கள் பொய்கள் சொல்வதில்லையா
உன் இதழைக் கேட்டால், அது பொய்கள் சொல்லும்
உன் இதயம் கேட்டால் அது மெய்கள் சொல்லும்
ம்ம்.. இதயத்தை கேட்க்க நேரமில்லை
இதுவரை இதயத்தில் யாருமில்லை
கண்டும் கிடைத்தால் தருவாயா

……..கையேந்தியே நான் கேட்பது…………

உண்மை காதல் உண்டு அதை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு
ஒரு மன்மத சபையில் சாபம் வாங்காதே
மெல்லிய மழையின் துளிகள் ஒரு மேகத்துக்குள் உண்டு
அதுதானே பொய்யும் பொழிய பாக்காதே
நீ மழையின் முகிலா இல்லை இடி தரும் முகிலா
என் ?வேதனிப்பாயா இல்லை விலகிடுவாயா
ஆவணி மாதம் கழியட்டுமே
கார்த்திகை வந்தால் மழை வருமே
இன்னும் சில நாள் பொறு மனமே

………கையேந்தியே நான் கேட்பது………………

சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGERS : HARIHARAN, ANURADHA SRIRAM & MAHANADHI SOBANA

chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE
paalsuRRum natchathiram paarththaayaa
thEn mottum mullai mottum paarththaayaa
kaLavaadum minnal onRai paarththaayaa
kaNkottum paRavai onRai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaadhil vizhuven nii sollu
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

-nilaa nilaa kaadhal nilaa
avaL vaazhvathu uLLuurilaa
ulaa ulaa vaa veNNilaa
kaNvaazhvathu kaNNiirilaa
paadhai koNda maNNE avaLin paadha suvadu paarththaayaa
thOgai koNda mayilE avaLin thuppattaavai paarththaayaa
uunjchalaadum mugilE avaLin uchchanthalaiyai paarththaayaa
OduginRa nadhiyE avaLin uLLanggaalai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
unkaalil vizhuvEn nii sollu
sinna sinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

enggE enggE viNmiin enggE
pagal vaanilE naan thEdinEn
anggE inggE kaaNOm enRu
adi vaanilE naanERinEn
kuudu thEdum kiLiyE avaLin viidu enggE paarththaayaa
uLLaadum kaaRRE avaLin uLLum senRu paarththaayaa
thuuRal pOdum avaLin mugilE uyirai thottup pOnavaL paarththaayaa
panjchu pOla nenjchai thiiyil vittup pOnavaL paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaalil vizhuvEn nii sollu
chinna chinna kiLiyE
panjchavarNa kiLiyE
paalsuRRum natchathiram paarththaayaa
thEn mottum mullai mottum paarththaayaa
kaLavaadum minnal onRai paarththaayaa
kaNkottum paRavai onRai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaadhil vizhuven nii sollu
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே
பால்சுற்றும் நட்சதிரம் பார்த்தாயா
தேன் மொட்டும் முல்லை மொட்டும் பார்த்தாயா
களவாடும் மின்னல் ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்கொட்டும் பறவை ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காதில் விழுவென் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

நிலா நிலா காதல் நிலா
அவள் வாழ்வது உள்ளூரிலா
உலா உலா வா வெண்ணிலா
கண்வாழ்வது கண்ணீரிலா
பாதை கொண்ட மண்ணே அவளின் பாத சுவடு பார்த்தாயா
தோகை கொண்ட மயிலே அவளின் துப்பட்டாவை பார்த்தாயா
ஊஞ்சலாடும் முகிலே அவளின் உச்சந்தலையை பார்த்தாயா
ஓடுகின்ற நதியே அவளின் உள்ளங்காலை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன்காலில் விழுவேன் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

எங்கே எங்கே விண்மீன் எங்கே
பகல் வானிலே நான் தேடினேன்
அங்கே இங்கே காணோம் என்று
அடி வானிலே நானேறினேன்
கூடு தேடும் கிளியே அவளின் வீடு எங்கே பார்த்தாயா
உள்ளாடும் காற்றே அவளின் உள்ளும் சென்று பார்த்தாயா
தூறல் போடும் அவளின் முகிலே உயிரை தொட்டுப் போனவள் பார்த்தாயா
பஞ்சு போல நெஞ்சை தீயில் விட்டுப் போனவள் பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காலில் விழுவேன் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே
பஞ்சவர்ண கிளியே
பால்சுற்றும் நட்சதிரம் பார்த்தாயா
தேன் மொட்டும் முல்லை மொட்டும் பார்த்தாயா
களவாடும் மின்னல் ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்கொட்டும் பறவை ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காதில் விழுவென் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

தந்தாள் ஓ தந்தாள்


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAAL
MUSIC : DEVA
SINGER : HARINI

chandhaa O chandhaa.. (?thanthaaL O thanthaaL)
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
uLLukkuL kaadhal kodi vaLarththaaL
mottukkaL muththak kaNdu thudiththaaL
mottukku muudiyittu maRaiththaaL
inimElum thirai pOda vazhiyillaiyE
un kaadhal pizhai illaiyE
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

aaNin inam adhu kiLai maathiri
peNNin inam adhu vEr maathiri
kiLai pEsinaal adhai uur kEtkumE
vEr pEsinaal adhai yaar kEtpadhu
inRu thaanE vetkkath thirai kizhiththEn
ennai naanE uththam seythu jeyiththEn
vidhai thaaNdi vantha ilaigaL
vidhaikkuL miiNdum pOgaathu
suRRam miiRi vantha maadhu
?…vERaaru
un kaNvizhikkuL kudiyirunthaal
kaaRRum veyilum thaakkaathu

thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

oru puuvilum maNam paarkkaathavaL
un vErvaiyil puthu maNam paarkkiREn
kuyil paadalil manam kasiyaadhavaL
rayilOsaiyil inRu isai kEtkiREn
ellaam intha kaadhal seytha maayam
ennaip pOla veNNilavum thEyum.
paavai unnai kEtka ninaiththa
parisu onRu aRivaayaa
unakkuL senRa kaaRRu miiNdum
enakku mattum tharuvaayaa
en idhayamennum paaththiraththil
-niiyE niRainthu vazhivaayaa

chandhaa O chandhaa.. (?thanthaaL O thanthaaL)
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
uLLukkuL kaadhal kodi vaLarththaaL
mottukkaL muththak kaNdu thudiththaaL
mottukku muudiyittu maRaiththaaL
inimElum thirai pOda vazhiyillaiyE
un kaadhal pizhai illaiyE
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

சந்தா ஓ சந்தா.. (?தந்தாள் ஓ தந்தாள்)
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
உள்ளுக்குள் காதல் கொடி வளர்த்தாள்
மொட்டுக்கள் முத்தக் கண்டு துடித்தாள்
மொட்டுக்கு மூடியிட்டு மறைத்தாள்
இனிமேலும் திரை போட வழியில்லையே
உன் காதல் பிழை இல்லையே
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

ஆணின் இனம் அது கிளை மாதிரி
பெண்ணின் இனம் அது வேர் மாதிரி
கிளை பேசினால் அதை ஊர் கேட்குமே
வேர் பேசினால் அதை யார் கேட்பது
இன்று தானே வெட்க்கத் திரை கிழித்தேன்
என்னை நானே உத்தம் செய்து ஜெயித்தேன்
விதை தாண்டி வந்த இலைகள்
விதைக்குள் மீண்டும் போகாது
சுற்றம் மீறி வந்த மாது
?…வேறாரு
உன் கண்விழிக்குள் குடியிருந்தால்
காற்றும் வெயிலும் தாக்காது

தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

ஒரு பூவிலும் மணம் பார்க்காதவள்
உன் வேர்வையில் புது மணம் பார்க்கிறேன்
குயில் பாடலில் மனம் கசியாதவள்
ரயிலோசையில் இன்று இசை கேட்கிறேன்
எல்லாம் இந்த காதல் செய்த மாயம்
என்னைப் போல வெண்ணிலவும் தேயும்.
பாவை உன்னை கேட்க நினைத்த
பரிசு ஒன்று அறிவாயா
உனக்குள் சென்ற காற்று மீண்டும்
எனக்கு மட்டும் தருவாயா
என் இதயமென்னும் பாத்திரத்தில்
நீயே நிறைந்து வழிவாயா

சந்தா ஓ சந்தா .. (?தந்தாள் ஓ தந்தாள்)
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
உள்ளுக்குள் காதல் கொடி வளர்த்தாள்
மொட்டுக்கள் முத்தக் கண்டு துடித்தாள்
மொட்டுக்கு மூடியிட்டு மறைத்தாள்
இனிமேலும் திரை போட வழியில்லையே
உன் காதல் பிழை இல்லையே
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

பூவே இளைய பூவே


MOVIE : KOZHI KOOVUTHU
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : MALAYSIA VASUDHEVAN

puuvE iLaiya puuvE varam tharum vasanthamE
madi miidhu thEnggum thEnE
enakkuth thaanE enakkuth thaanE
puuvE iLaiya puuvE varam tharum vasanthamE
madi miidhu thEnggum thEnE
enakkuth thaanE enakkuth thaanE

kuzhal vaLarnthu alaiyaanathE
iravugaLin nilaiyaanathE
kuzhal vaLarnthu alaiyaanathE
iravugaLin nilaiyaanathE
vizhi iraNdu kadalaanathE
enadhu manam padagaanathE
iLam paLinggu nagam sErththathE
nilavu adhil mugam paarththathE
inikkum thEnE …. enakku thaanE
puuvE iLaiya puuvE..

iLam chirippu rusiyaanadhu
adhu kaninthu isaiyaanadhu
iLam chirippu rusiyaanadhu
adhu kaninthu isaiyaanadhu
kuyil magaLin kuralaanathu
iruthayaththil mazhai thuuvuthu
iru puruvam iravaanathu
irunthum enna veyil kaayuthu…
inikkum thEnE ….. enakku thaanE….
puuvE iLaiya puuvE varam tharum vasanthamE
madimiidhu thEnggum thEnE
enakkuthaanE….enakkuththaanE… enakkuththaanE.

பூவே இளைய பூவே வரம் தரும் வசந்தமே
மடி மீது தேங்கும் தேனே
எனக்குத் தானே எனக்குத் தானே
பூவே இளைய பூவே வரம் தரும் வசந்தமே
மடி மீது தேங்கும் தேனே
எனக்குத் தானே எனக்குத் தானே

குழல் வளர்ந்து அலையானதே
இரவுகளின் நிலையானதே
குழல் வளர்ந்து அலையானதே
இரவுகளின் நிலையானதே
விழி இரண்டு கடலானதே
எனது மனம் படகானதே
இளம் பளிங்கு நகம் சேர்த்ததே
னிலவு அதில் முகம் பார்த்ததே
இனிக்கும் தேனே …. எனக்கு தானே
பூவே இளைய பூவே..

இளம் சிரிப்பு ருசியானது
அது கனிந்து இசையானது
இளம் சிரிப்பு ருசியானது
அது கனிந்து இசையானது
குயில் மகளின் குரலானது
இருதயத்தில் மழை தூவுது
இரு புருவம் இரவானது
இருந்தும் என்ன வெயில் காயுது…
இனிக்கும் தேனே ….. எனக்கு தானே….
பூவே இளைய பூவே வரம் தரும் வசந்தமே
மடிமீது தேங்கும் தேனே
எனக்குதானே….எனக்குத்தானே… எனக்குத்தானே.

நீயில்லை நிலவில்லை


MOVIE : POOCHCHOODAVAA
MUSIC : DEVA
SINGER : HARIHARAN.

-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-nii dhaanE eppOdhum enthan kaNgaLil vaazhginRaay.
azhuginREn ippOdhu nii en kaNNiir aaginRaay.
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai

unpErai naan ezhuthi ennai naan vaasiththEn
enggEyO enaiththEdi unnil thaan santhiththEn.
kaadhalE…. kaadhalE …. uunjchalaay aanathE
-naan anggum inggum alainthida thaanaa sol… sol.
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai

pagalinRi vaazhnthirunthEn suuriyanai thanthaayE
-niRaminRi vaazhnthirunthEn vaanavillai thanthaayE
kuunthalil suudinaay vaadaiyum viisinaay
adi kaadhalum puuvai pOnRathu thaanaa sol…
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai

-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-nii dhaanE eppOdhum enthan kaNgaLil vaazhginRaay.
azhuginREn ippOdhu nii en kaNNiir aaginRaay.

நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீ தானே எப்போதும் எந்தன் கண்களில் வாழ்கின்றாய்.
அழுகின்றேன் இப்போது நீ என் கண்ணீர் ஆகின்றாய்.
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை

உன்பேரை நான் எழுதி என்னை நான் வாசித்தேன்
எங்கேயோ எனைத்தேடி உன்னில் தான் சந்தித்தேன்.
காதலே…. காதலே …. ஊஞ்சலாய் ஆனதே
நான் அங்கும் இங்கும் அலைந்திட தானா சொல்… சொல்.
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை

பகலின்றி வாழ்ந்திருந்தேன் சூரியனை தந்தாயே
நிறமின்றி வாழ்ந்திருந்தேன் வானவில்லை தந்தாயே
கூந்தலில் சூடினாய் வாடையும் வீசினாய்
அடி காதலும் பூவை போன்றது தானா சொல்…
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை

நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீ தானே எப்போதும் எந்தன் கண்களில் வாழ்கின்றாய்.
அழுகின்றேன் இப்போது நீ என் கண்ணீர் ஆகின்றாய்.

சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்


MOVIE : AVAL VARUVALA
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGERS : SPB & CHITRA K S

chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaan kitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
munthaanaiyai thanththuputtu summaa nippaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
palanaaL pasi irukku virunthu vaippaaLaa
-niithaan paduppathaRku pullaa vaikkOlaa
vilagaamal vidamaattEn machchaan vErOr aaLaa
chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaan kitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanththuputtu summaa nippaaLaam

iduppiluLLa madippukkuL maattikkittEn maanE
adhukkuththaanE izhuththu ippO pOththikkittEn naanE
-hE mottu udamba thottu thiRakkum thEthi oNNu sollu sollu
kattippudichchaa puyaladikkum ippo konjcham thaLLi nillu
alukki kulukki emmanasa koLLaiyadikkiRiiyE
viratti viratti peNmanasil kiLi pudikkiRiiyE
suudERRi pOgaama aaRRuppakkam vaadi

chikkimukki uyyaalaa sikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaankitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanthuputtu summaa nippaaLaam

manjcha udambu sivanthirukku maamaa unna paaththu
enakkum ippO vErththiruchchi machcham oNNai paaththu
pattu udalil pattu theRikkum minnal oNNu thuLLa thuLLa
vetkam pidikka viLakkaNaikka jannal kaNNai muudikkoLLa
veththalaiya pOdaamathaan uthadu sivakkaNum
paththu naaLu kazhichchi thaaNdi kathava thiRakkaNum
puumaala maaththaamaa vENaam ?jaali

chikkimukki uyyaalaa sikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaankitta munthaanaiyai thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanthuputtu summaa nippaaLaam.

சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான் கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
பலனாள் பசி இருக்கு விருந்து வைப்பாளா
நீதான் படுப்பதற்கு புல்லா வைக்கோலா
விலகாமல் விடமாட்டேன் மச்சான் வேரோர் ஆளா
சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான் கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்

இடுப்பிலுள்ள மடிப்புக்குள் மாட்டிக்கிட்டேன் மானே
அதுக்குத்தானே இழுத்து இப்போ போத்திக்கிட்டேன் நானே
ஹே மொட்டு உடம்ப தொட்டு திறக்கும் தேதி ஒண்ணு சொல்லு சொல்லு
கட்டிப்புடிச்சா புயலடிக்கும் இப்பொ கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு
அலுக்கி குலுக்கி எம்மனச கொள்ளையடிக்கிறீயே
விரட்டி விரட்டி பெண்மனசில் கிளி புடிக்கிறீயே
சூடேற்றி போகாம ஆற்றுப்பக்கம் வாடி

சிக்கிமுக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான்கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்

மஞ்ச உடம்பு சிவந்திருக்கு மாமா உன்ன பாத்து
எனக்கும் இப்போ வேர்த்திருச்சி மச்சம் ஒண்ணை பாத்து
பட்டு உடலில் பட்டு தெறிக்கும் மின்னல் ஒண்ணு துள்ள துள்ள
வெட்கம் பிடிக்க விளக்கணைக்க ஜன்னல் கண்ணை மூடிக்கொள்ள
வெத்தலைய போடாமதான் உதடு சிவக்கணும்
பத்து நாளு கழிச்சி தாண்டி கதவ திறக்கணும்
பூமால மாத்தாமா வேணாம் ?ஜாலி

சிக்கிமுக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான்கிட்ட முந்தானையை தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்.

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா


MOVIE : AVAL VARUVALA
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGER : S P B

kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa
kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa
kaNNukkuL paarammaa niiyinRi yaarammaa
kObanggaL innum inggu Enammaa
kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa.. O.. O…

kuunthal varudum kaaRRu
adhu naanaa irunthEn theriyaathaa
kolusu konjchum paattu
adhan pallavi aanEn puriyaathaa
sinna sinna muukkuththiyil vairamaay
minnuvathum kaadhal tharum mozhithaan
veNNilavu sinthuginRa mazhaiyaay
unnaichchuRRi muuduvathum adhuthaan
panippuuvil vaasamaay kalanthEnE naanammaa

kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa.. O..O..

-nilavai urasum mEgam
antha ninaivai ninaiththE urugaathaa
uyirai parugum kaadhal
adhu oru naaL unaiyum parugaathaa
-nii mudintha puuviloru idhazhaay
vaazhnthu vittu pOvathaRku ninaiththEn
-nii nadantha maNNeduththu silanaaL
santhanaththin vaasam adhil mugarnthEn
-nizhal thiiNdum bOdhilum manathOdu vErkkiREn

kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa.. O ,..O

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா
காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா
கண்ணுக்குள் பாரம்மா நீயின்றி யாரம்மா
கோபங்கள் இன்னும் இங்கு ஏனம்மா
காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா.. ஓ.. ஓ…

கூந்தல் வருடும் காற்று
அது நானா இருந்தேன் தெரியாதா
கொலுசு கொஞ்சும் பாட்டு
அதன் பல்லவி ஆனேன் புரியாதா
சின்ன சின்ன மூக்குத்தியில் வைரமாய்
மின்னுவதும் காதல் தரும் மொழிதான்
வெண்ணிலவு சிந்துகின்ற மழையாய்
உன்னைச்சுற்றி மூடுவதும் அதுதான்
பனிப்பூவில் வாசமாய் கலந்தேனே நானம்மா

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா.. ஓ..ஓ..

நிலவை உரசும் மேகம்
அந்த நினைவை நினைத்தே உருகாதா
உயிரை பருகும் காதல்
அது ஒரு நாள் உனையும் பருகாதா
நீ முடிந்த பூவிலொரு இதழாய்
வாழ்ந்து விட்டு போவதற்கு நினைத்தேன்
நீ நடந்த மண்ணெடுத்து சிலனாள்
சந்தனத்தின் வாசம் அதில் முகர்ந்தேன்
நிழல் தீண்டும் போதிலும் மனதோடு வேர்க்கிறேன்

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா.. ஓ ,..ஓ

தொட தொடவெனவே வானவில் யென்னை


MOVIE : THULLADHA MANAMUM THULLUM
MUSIC : RAJKUMAR S A
SINGERS :CHITHRA K S & HARIHARAN

thoda thodavenavE vaanavil yennai
thuuraththil azhaikkinRa nEram
vidu vidu enavE vaaliba manathu
viNveLi viNveLi ERum
mannavaa oru kOvil pOl intha maaLigai ethaRkaaga
dhEviyE en jiivanE intha aalayam unakkaaga
vaanil oru puyal mazhai vanthaal
azhagE enai engganam kaappaay
kaNNE unai en kaNNil vaiththu
imaigaL enum kathavugaL adaippEn
saaththiyamaagumaa
-naan saththiyam seyyavaa
thoda thodavenavE vaanavil yennai
thuuraththil azhaikkinRa nEram

intha buumiyE thiirnthu pOyvidil ennai enggu sErppaay
-natchaththiranggaLai thuusi thatti naan nalla viidu seyvEn
-natchaththiranggaLin suuttil naan urugi pOyvidin en seyvaay
urugiya thuLigaLai onRaakki ennuyir thanththE uyir tharuvEn
E raajaa ithu meythaanaa
E peNNE dhinam nii sellumpaathaiyil muLLirunthaal naan paayvirippEn ennai
-naan nambugiREn unnai..
thoda thodavenavE vaanavil yennai
thuuraththil azhaikkinRa nEram
vidu vidu enavE vaaliba manathu
viNveLi viNveLi ERum.

-niichchal kuLam irukku niirum illai idhil enggu niichchal adikka
akthar koNdu athai nirappa vENdum en alli raaNi kuLikka
intha riithiyil anbu seythaal ennavaagumO en paadu
kaaRRu vanthu un kuzhal kalaiththaal kaithu seyvathen ERpaadu
peN nenjchai anbaal venRaay
E raaNi antha inthira lOgaththil naan koNdu tharuvEn naaLoru puu viidham
un anbu adhu pOdhum

thoda thodavenavE vaanavil yennai
thuuraththil azhaikkinRa nEram
vidu vidu enavE vaaliba manathu
viNveLi viNveLi ERum
mannavaa oru kOvil pOl intha maaLigai ethaRkaaga
dhEviyE en jiivanE intha aalayam unakkaaga
vaanil oru puyal mazhai vanthaal
azhagE enai engganam kaappaay
kaNNE unai en kaNNil vaiththu
imaigaL enum kathavugaL adaippEn
saaththiyamaagumaa
-naan saththiyam seyyavaa

தொட தொடவெனவே வானவில் யென்னை
தூரத்தில் அழைக்கின்ற நேரம்
விடு விடு எனவே வாலிப மனது
விண்வெளி விண்வெளி ஏறும்
மன்னவா ஒரு கோவில் போல் இந்த மாளிகை எதற்காக
தேவியே என் ஜீவனே இந்த ஆலயம் உனக்காக
வானில் ஒரு புயல் மழை வந்தால்
அழகே எனை எங்கனம் காப்பாய்
கண்ணே உனை என் கண்ணில் வைத்து
இமைகள் எனும் கதவுகள் அடைப்பேன்
சாத்தியமாகுமா
நான் சத்தியம் செய்யவா
தொட தொடவெனவே வானவில் யென்னை
தூரத்தில் அழைக்கின்ற நேரம்

இந்த பூமியே தீர்ந்து போய்விடில் என்னை எங்கு சேர்ப்பாய்
நட்சத்திரங்களை தூசி தட்டி நான் நல்ல வீடு செய்வேன்
நட்சத்திரங்களின் சூட்டில் நான் உருகி போய்விடின் என் செய்வாய்
உருகிய துளிகளை ஒன்றாக்கி என்னுயிர் தந்தே உயிர் தருவேன்
ஏ ராஜா இது மெய்தானா
ஏ பெண்ணே தினம் நீ செல்லும்பாதையில் முள்ளிருந்தால் நான் பாய்விரிப்பேன் என்னை
நான் நம்புகிறேன் உன்னை..
தொட தொடவெனவே வானவில் யென்னை
தூரத்தில் அழைக்கின்ற நேரம்
விடு விடு எனவே வாலிப மனது
விண்வெளி விண்வெளி ஏறும்.

நீச்சல் குளம் இருக்கு நீரும் இல்லை இதில் எங்கு நீச்சல் அடிக்க
அக்தர் கொண்டு அதை நிரப்ப வேண்டும் என் அல்லி ராணி குளிக்க
இந்த ரீதியில் அன்பு செய்தால் என்னவாகுமோ என் பாடு
காற்று வந்து உன் குழல் கலைத்தால் கைது செய்வதென் ஏற்பாடு
பெண் நெஞ்சை அன்பால் வென்றாய்
ஏ ராணி அந்த இந்திர லோகத்தில் நான் கொண்டு தருவேன் நாளொரு பூ வீதம்
உன் அன்பு அது போதும்

தொட தொடவெனவே வானவில் யென்னை
தூரத்தில் அழைக்கின்ற நேரம்
விடு விடு எனவே வாலிப மனது
விண்வெளி விண்வெளி ஏறும்
மன்னவா ஒரு கோவில் போல் இந்த மாளிகை எதற்காக
தேவியே என் ஜீவனே இந்த ஆலயம் உனக்காக
வானில் ஒரு புயல் மழை வந்தால்
அழகே எனை எங்கனம் காப்பாய்
கண்ணே உனை என் கண்ணில் வைத்து
இமைகள் எனும் கதவுகள் அடைப்பேன்
சாத்தியமாகுமா
நான் சத்தியம் செய்யவா