பூவாடை காற்று வந்து ஆடை தீண்டுமே


MOVIE : GOPURANGAL SAYVADHILLAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : JANAKI S & KRISHNA CHANDAR

puuvaadai kaaRRu vanthu aadai thiiNdumE
munthaanai inggE kudaiyaaga maaRumE
saaral pattathaal kuLiradikkumE
iira vaNdugaL thEn kudikkumE aa.aa.aa
puuvaadai kaaRRu … la la la la la..
vanthu aadai thiiNdumE… la la la la
munthaanai inggE…. la la la la
kudaiyaaga maaRumE…. la la la la

paadhai thadumaaRum idhu bOdhai mazhaiyaagum.
munthaanai vaasam EdhO sugam
paadhai thadumaaRum idhu bOdhai mazhaiyaagum.
munthaanai vaasam EdhO sugam
kaaNaadha puuvin jaadhi nanainthathE dhEgam paadhi
thaLLaadum kaadhal jOthi enna sEthi..
idhu thaanE mOgam … papappaa…
oru puuvin dhaagam… papappaa…
kudaiyOdu nanaiyaathO puunggaavanam.

….. puuvaadai kaaRRu………

Enggum iLamaalai viral thiiNdum suga vELai
kaaNaadhathanRO aaN vaasanai
Enggum iLamaalai viral thiiNdum suga vELai
kaaNaadhathanRO aaN vaasanai
ambigai thanggai enRu kiNduthE aasai vaNdu
thuLLuthE rOjaa seNdu suudu enRu
iru kaNNin Oram….. papaappaa
-niRam maaRum nEram … papaappaa
maarbil vizhum maalaigaLin aalingganam.

….. puuvaadai kaaRRu………….

பூவாடை காற்று வந்து ஆடை தீண்டுமே
முந்தானை இங்கே குடையாக மாறுமே
சாரல் பட்டதால் குளிரடிக்குமே
ஈர வண்டுகள் தேன் குடிக்குமே ஆ.ஆ.ஆ
பூவாடை காற்று … ல ல ல ல ல..
வந்து ஆடை தீண்டுமே… ல ல ல ல
முந்தானை இங்கே…. ல ல ல ல
குடையாக மாறுமே…. ல ல ல ல

பாதை தடுமாறும் இது போதை மழையாகும்.
முந்தானை வாசம் ஏதோ சுகம்
பாதை தடுமாறும் இது போதை மழையாகும்.
முந்தானை வாசம் ஏதோ சுகம்
காணாத பூவின் ஜாதி நனைந்ததே தேகம் பாதி
தள்ளாடும் காதல் ஜோதி என்ன சேதி..
இது தானே மோகம் … பபப்பா…
ஒரு பூவின் தாகம்… பபப்பா…
குடையோடு நனையாதோ பூங்காவனம்.

….. பூவாடை காற்று………

ஏங்கும் இளமாலை விரல் தீண்டும் சுக வேளை
காணாததன்றோ ஆண் வாசனை
ஏங்கும் இளமாலை விரல் தீண்டும் சுக வேளை
காணாததன்றோ ஆண் வாசனை
அம்பிகை தங்கை என்று கிண்டுதே ஆசை வண்டு
துள்ளுதே ரோஜா செண்டு சூடு என்று
இரு கண்ணின் ஓரம்….. பபாப்பா
நிறம் மாறும் நேரம் … பபாப்பா
மார்பில் விழும் மாலைகளின் ஆலிங்கனம்.

….. பூவாடை காற்று………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: