ஜூன் ஜூலை மாசத்தில்


MOVIE : PRIYAMANAVALE
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGERS : SHANKAR MAHADEVAN & HARINI

june july maasaththil roja puuvin vaasaththil
junior suriyan kaiyil kidaikkum
manam parachute katti thaan viNNil paRakkum
Orange kannaththil apple pOnRa vaNNaththil
paal nilaa veettukkuL paatham pathikkum
enthan Hormone-gaL ellaamE thuLLi kuthikkum
pre kG butterfly naaLai kaiyil kidaikkum
Initial kEttuthaan adhu mella sirikkum
june july maasaththil roja puuvin vaasaththil
junior suriyan kaiyil kidaikkum
manam parachute katti thaan viNNil paRakkum

vaanaththin uchchikku nilavu vantha nEraththil
nee ennai thottaakka poNNu piRappaa
poovellaam poovellaam pookkap pOgum nEraththil
naan unnai thottaakka payyan poRappaan
mynah mynah onnu thodum nEraththil
naama sErntha ada retta puLLa thaan
seenaththu ponnu thaan ada orE nEraththil
anjaaru peththaaLaam adha thaaNda vENdaamaa

………….. june july…………………

kallukku kallukku siRpi thotta santhOsam
poNNukku purusan thaan thottaa santhOsam
meenukku meenukku paasi kaNdaa santhOsam
aaNukku appanaa aana santhOsam
thottil katti paattu sonnaal santhOsam
etti ninnu atha paaththaa santhOsam
thaaypaalu tharumbOdhu intha jenma santhOsam
innoru junior thantha romba santhOsam

…………. june july……………………..

2 Responses to “ஜூன் ஜூலை மாசத்தில்”

  1. Nishaa Says:

    Superb song..thanx for giving tis song..

  2. Anonymous Says:

    videyo of june july masathilm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: