நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன்


MOVIE : BALE PANDIYA
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS

-naan enna sollivittEn nii En mayanggugiRaay
-naan enna sollivittEn nii En mayanggugiRaay
un sammadham kEttEn En thalai kuninthaayO
un sammadham kEttEn En thalai kuninthaayO
enna solli vittEn En mayanggugiRaay

semmaambazham pOlE kannam sivanthu vittathadi
koNda maunaththinaalE idhazh kaninthu vittathadi
semmaambazham pOlE kannam sivanthu vittathadi
koNda maunaththinaalE idhazh kaninthu vittathadi
sugam uuRivittathadi.. mugam maaRivittathadii..
-nenjchil anRillaadha naaNam inRu En vanthadhadi
enna …. enna … enna……..

………. naan enna solli vittEn…………

malar panjchaNai mElE varum paruvam aththanaiyum
un nenjchil koNdaayO adhai ninaivil vaiththaayO
malar panjchaNai mElE varum paruvam aththanaiyum
un nenjchil koNdaayO adhai ninaivil vaiththaayO
kaNdu EngguginRaayO inRu thuungguginRaayO
-naam pazhagapOgum azhagai ellaam padam pidiththaayO
enna… enna.. enna…

………. naan enna sollivittEn…………

நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன் நீ ஏன் மயங்குகிறாய்
நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன் நீ ஏன் மயங்குகிறாய்
உன் சம்மதம் கேட்டேன் ஏன் தலை குனிந்தாயோ
உன் சம்மதம் கேட்டேன் ஏன் தலை குனிந்தாயோ
என்ன சொல்லி விட்டேன் ஏன் மயங்குகிறாய்

செம்மாம்பழம் போலே கன்னம் சிவந்து விட்டதடி
கொண்ட மௌனத்தினாலே இதழ் கனிந்து விட்டதடி
செம்மாம்பழம் போலே கன்னம் சிவந்து விட்டதடி
கொண்ட மௌனத்தினாலே இதழ் கனிந்து விட்டதடி
சுகம் ஊறிவிட்டதடி.. முகம் மாறிவிட்டதடீ..
நெஞ்சில் அன்றில்லாத நாணம் இன்று ஏன் வந்ததடி
என்ன …. என்ன … என்ன……..

………. நான் என்ன சொல்லி விட்டேன்…………

மலர் பஞ்சணை மேலே வரும் பருவம் அத்தனையும்
உன் நெஞ்சில் கொண்டாயோ அதை நினைவில் வைத்தாயோ
மலர் பஞ்சணை மேலே வரும் பருவம் அத்தனையும்
உன் நெஞ்சில் கொண்டாயோ அதை நினைவில் வைத்தாயோ
கண்டு ஏங்குகின்றாயோ இன்று தூங்குகின்றாயோ
நாம் பழகபோகும் அழகை எல்லாம் படம் பிடித்தாயோ
என்ன… என்ன.. என்ன…

………. நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன்…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: