காண வந்த காட்சியென்ன வெள்ளி நிலவே


MOVIE : BHAGYA LAKSHMI
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : P LEELA

kaaNa vantha kaatchiyenna veLLi nilavE
kaNdu vitta kOlam enna veLLi nilavE
kaaNa vantha kaatchiyenna veLLi nilavE
kaNdu vitta kOlam enna veLLi nilavE
Odi vantha vEgam enna veLLi nilavE – nii
Oridaththil niRpathenna veLLi nilavE
Odi vantha vEgam enna veLLi nilavE – nii
Oridaththil niRpathenna veLLi nilavE
kaaNa vantha kaatchiyenna veLLi nilavE
kaNdu vitta kOlam enna veLLi nilavE

-ninaiththu ninaiththu solla vantha sEdhigaLenna
than ninaivu maaRi ninRu vitta vEdhanai enna
aa..aa..aa…aa…aa…
-ninaiththu ninaiththu solla vantha sEdhigaLenna
than ninaivu maaRi ninRu vitta vEdhanai enna
inggu viLaiyaadum kaadhalarai kaaNa vanthaayO
unnai aRiyaamal paarththabadi thigaiththu ninRaayO

……….kaaNa vantha kaatchi enna………..

kaadhal enggaL sontham enRu aRiyavillaiyaa
kanni uLLam unakkirunthum naaNamillaiyaa
aa..aa…aa…aa…aa….
kaadhal enggaL sontham enRu aRiyavillaiyaa
kanni uLLam unakkirunthum naaNamillaiyaa
un vaasal nilaiyum maRanthu vidu veLLi nilaavE
antha mEgaththilE maRainthuvidu veLLi nilaavE

………..kaaNa vantha kaatchi enna…………

 

காண வந்த காட்சியென்ன வெள்ளி நிலவே
கண்டு விட்ட கோலம் என்ன வெள்ளி நிலவே
காண வந்த காட்சியென்ன வெள்ளி நிலவே
கண்டு விட்ட கோலம் என்ன வெள்ளி நிலவே
ஓடி வந்த வேகம் என்ன வெள்ளி நிலவே – நீ
ஓரிடத்தில் நிற்பதென்ன வெள்ளி நிலவே
ஓடி வந்த வேகம் என்ன வெள்ளி நிலவே – நீ
ஓரிடத்தில் நிற்பதென்ன வெள்ளி நிலவே
காண வந்த காட்சியென்ன வெள்ளி நிலவே
கண்டு விட்ட கோலம் என்ன வெள்ளி நிலவே

நினைத்து நினைத்து சொல்ல வந்த சேதிகளென்ன
தன் நினைவு மாறி நின்று விட்ட வேதனை என்ன
ஆ..ஆ..ஆ…ஆ…ஆ…
நினைத்து நினைத்து சொல்ல வந்த சேதிகளென்ன
தன் நினைவு மாறி நின்று விட்ட வேதனை என்ன
இங்கு விளையாடும் காதலரை காண வந்தாயோ
உன்னை அறியாமல் பார்த்தபடி திகைத்து நின்றாயோ

……….காண வந்த காட்சி என்ன………..

காதல் எங்கள் சொந்தம் என்று அறியவில்லையா
கன்னி உள்ளம் உனக்கிருந்தும் நாணமில்லையா
ஆ..ஆ…ஆ…ஆ…ஆ….
காதல் எங்கள் சொந்தம் என்று அறியவில்லையா
கன்னி உள்ளம் உனக்கிருந்தும் நாணமில்லையா
உன் வாசல் நிலையும் மறந்து விடு வெள்ளி நிலாவே
அந்த மேகத்திலே மறைந்துவிடு வெள்ளி நிலாவே

………..காண வந்த காட்சி என்ன…………

One Response to “காண வந்த காட்சியென்ன வெள்ளி நிலவே”

  1. Anonymous Says:

    நினைத்து நினைத்து சொல்ல வந்த சேதிகளென்ன
    தன் நினைவு மாறி நின்று விட்ட வேதனை என்ன


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: