சிறு பொன்மணி அசையும்


MOVIE : KALLUKKUL EERAM
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : ILAYARAAJA & JANAKI

siRu ponmaNi asaiyum athil theRikkum puthu isaiyum
iru kaNmaNi ponnimaigaLil thALa layam
nithamum thodarum kanavum ninaivum ithu maaRaathu
raagam thaaLam baavam pOla naanum nIyum sEra vENdum
siRu ponmaNi asaiyum athil theRikkum puthu isaiyum
iru kaNmaNi ponnimaigaLil thALa layam

vizhiyil sugam pozhiyum idhazh mozhiyil suvai vazhiyum
ezhuthum varai ezhuthum ini pularum pozhuthum
vizhiyil sugam pozhiyum idhazh mozhiyil suvai vazhiyum
ezhuthum varai ezhuthum ini pularum pozhuthum
theLiyaathathu eNNam kalaiyaathathu vaNNam(2)
azhiyaathathu adanggaathathu aNai mIRidum uLLam
vazhi thEduthu vizhi vaaduthu kiLi paaduthu un ninaivinil

…….siRu ponmaNi………

nathiyum muzhu mathiyum iru idhayam thanil pathiyum
rathiyum athin pathiyum perum sugamE udhayam
nathiyum muzhu mathiyum iru idhayam thanil pathiyum
rathiyum athin pathiyum perum sugamE udhayam
vithai UnRiya nenjcham ? manjcham
karai thEduthu kavi paaduthu kalanththaal sugam minjchum
uyir un vasam udal en vasam sathiraaduthu un ninaivugaL

………siRu ponmaNi………
____________________________________________

சிறு பொன்மணி அசையும் அதில் தெறிக்கும் புது இசையும்
இரு கண்மணி பொன்னிமைகளில் தாள லயம்
நிதமும் தொடரும் கனவும் நினைவும் இது மாறாது
ராகம் தாளம் பாவம் போல நானும் நீயும் சேர வேண்டும்
சிறு பொன்மணி அசையும் அதில் தெறிக்கும் புது இசையும்
இரு கண்மணி பொன்னிமைகளில் தாள லயம்

விழியில் சுகம் பொழியும் இதழ் மொழியில் சுவை வழியும்
எழுதும் வரை எழுதும் இனி புலரும் பொழுதும்
விழியில் சுகம் பொழியும் இதழ் மொழியில் சுவை வழியும்
எழுதும் வரை எழுதும் இனி புலரும் பொழுதும்
தெளியாதது எண்ணம் கலையாதது வண்ணம்(2)
அழியாதது அடங்காதது அணை மீறிடும் உள்ளம்
வழி தேடுது விழி வாடுது கிளி பாடுது உன் நினைவினில்

…….சிறு பொன்மணி………

நதியும் முழு மதியும் இரு இதயம் தனில் பதியும்
ரதியும் அதின் பதியும் பெரும் சுகமே உதயம்
நதியும் முழு மதியும் இரு இதயம் தனில் பதியும்
ரதியும் அதின் பதியும் பெரும் சுகமே உதயம்
விதை ஊன்றிய நெஞ்சம் ? மஞ்சம்
கரை தேடுது கவி பாடுது கலந்தால் சுகம் மிஞ்சும்
உயிர் உன் வசம் உடல் என் வசம் சதிராடுது உன் நினைவுகள்

………சிறு பொன்மணி………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: