மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ


MOVIE : HARIDHAS
MUSIC : RAMANATHAN G
SINGER : THYAGARAJA BHAGAVATHAR

manmadha liilaiyai venRaar uNdO
manmadha liilaiyai venRaar uNdO
en mEl unakkEnO paaraamugam
manmadha liilaiyai venRaar uNdO
en mEl unakkEnO paaraamugam
manmadha liilaiyai venRaar uNdO

-nin madhi vadhanamum…
-nin madhi vadhanamum niiL vizhiyum kaNdu
( rambaa….. suvaami..)
-nin madhi vadhanamum…
-nin madhi vadhanamum niiL vizhiyum kaNdu
-nin madhi vadhanamum…
-nin madhi vadhanamum niiL vizhiyum kaNdu
en madhi mayangginEn … naan
en madhi mayangginEn muunRu ulagilum
en madhi mayangginEn muunRu ulagilum
manmadha liilaiyai venRaar uNdO

ennudanE nii pEsinaal vaay
muththu sinthi vidumO
ennudanE nii pEsinaal vaay
muththu sinthi vidumO
unnai ennEramum ninainthurugum ennidam
vanthaal menakkedumO…
unnai ennEramum ninainthurugum ennidam
vanthaal menakkedumO
unnai ninainthu naan thEdi Or muththam
thanthaal kuRainthidumO….
unnai ninainthu naan thEdi Or muththam
thanthaal kuRainthidumO
oru pizhai aRiyaa en manam
malarkaNai paaynthu allal padumO
oru pizhai aRiyaa en manam
malarkaNai paaynthu allal padumO – mananggavar
manmadha liilaiyai venRaar uNdO
en mEl unakkEnO paaraamugam
manmadha liilaiyai venRaar uNdO

*************************************************

மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ
மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ
என் மேல் உனக்கேனோ பாராமுகம்
மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ
என் மேல் உனக்கேனோ பாராமுகம்
மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ

நின் மதி வதனமும்…
நின் மதி வதனமும் நீள் விழியும் கண்டு
(  ரம்பா….. சுவாமி  ..)
நின் மதி வதனமும்…
நின் மதி வதனமும் நீள் விழியும் கண்டு
நின் மதி வதனமும்…
நின் மதி வதனமும் நீள் விழியும் கண்டு
என் மதி மயங்கினேன் … நான்
என் மதி மயங்கினேன் மூன்று உலகிலும்
என் மதி மயங்கினேன் மூன்று உலகிலும்
மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ

என்னுடனே நீ பேசினால் வாய்
முத்து சிந்தி விடுமோ
என்னுடனே நீ பேசினால் வாய்
முத்து சிந்தி விடுமோ
உன்னை என்னேரமும் நினைந்துருகும் என்னிடம்
வந்தால் மெனக்கெடுமோ…
உன்னை என்னேரமும் நினைந்துருகும் என்னிடம்
வந்தால் மெனக்கெடுமோ
உன்னை நினைந்து நான் தேடி ஓர் முத்தம்
தந்தால் குறைந்திடுமோ….
உன்னை நினைந்து நான் தேடி ஓர் முத்தம்
தந்தால் குறைந்திடுமோ
ஒரு பிழை அறியா என் மனம்
மலர்கணை பாய்ந்து அல்லல் படுமோ
ஒரு பிழை அறியா என் மனம்
மலர்கணை பாய்ந்து அல்லல் படுமோ – மனங்கவர்
மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ
என் மேல் உனக்கேனோ பாராமுகம்
மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: