என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ


MOVIE : KALANGARAI VILAKKAM
MUSIC : MSV
SINGER : TMS

enna uRavO enna pirivO
kaadhal naadaga mEdaiyil
enna maayam enna jaalam
kanni puuvizhi jaadaiyil

yaarai solli enna laabam kaanal niirai thEdinEn
dhaagam thiira mOgam thiira paalaivanaththil OdinEn
paalaivanaththil OdinEn

enna uRavO enna pirivO
kaadhal naadaga mEdaiyil
enna maayam enna jaalam
kanni puuvizhi jaadaiyil

-nERRu siriththa sirippu enggE nilavu mugaththai kEtkiREn
-niiyum naanum paadiya paattai paadi paadi
paadi paadi paarkkiREn

enna uRavO enna pirivO
kaadhal naadaga mEdaiyil
enna maayam enna jaalam
kanni puuvizhi jaadaiyil

kaNNai nambi peNNai nambi vaazhntha vaazhkkai pOdhumE
paadhai maaRa payaNam pOga kEttukkoNdEn paadamE
kEttukkoNdEn paadamE

enna uRavO enna pirivO
kaadhal naadaga mEdaiyil
enna maayam enna jaalam
kanni puuvizhi jaadaiyil

********************************************************

என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ
காதல் நாடக மேடையில்
என்ன மாயம் என்ன ஜாலம்
கன்னி பூவிழி ஜாடையில்

யாரை சொல்லி என்ன லாபம் கானல் நீரை தேடினேன்
தாகம் தீர மோகம் தீர பாலைவனத்தில் ஓடினேன்
பாலைவனத்தில் ஓடினேன்

என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ
காதல் நாடக மேடையில்
என்ன மாயம் என்ன ஜாலம்
கன்னி பூவிழி ஜாடையில்

நேற்று சிரித்த சிரிப்பு எங்கே நிலவு முகத்தை கேட்கிறேன்
நீயும் நானும் பாடிய பாட்டை பாடி பாடி
பாடி பாடி பார்க்கிறேன்

என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ
காதல் நாடக மேடையில்
என்ன மாயம் என்ன ஜாலம்
கன்னி பூவிழி ஜாடையில்

கண்ணை நம்பி பெண்ணை நம்பி வாழ்ந்த வாழ்க்கை போதுமே
பாதை மாற பயணம் போக கேட்டுக்கொண்டேன் பாடமே
கேட்டுக்கொண்டேன் பாடமே

என்ன உறவோ என்ன பிரிவோ
காதல் நாடக மேடையில்
என்ன மாயம் என்ன ஜாலம்
கன்னி பூவிழி ஜாடையில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: