தீம்தனக்க தில்லானா


MOVIE : VILLU
MUSIC : DEVI SRI PRASAD
SINGERS : DEVI SRI PRASAD & DIVYA

M : dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE..
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE
M : -naan oththa kiss thaarEn..
un raththa dhisai paarEn..
-nuuRu kudhirai vEgaththOda pOtti pOdumE
FM : -naan oththa hug thaarEn..
kick ERum paarEn..
madham pudichcha yaanai pOla maaRuvE…
M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE

M : vetti vachcha apple pOla
un kannam iruppadhaalE
paaththaalE naakkellaam echchil uuRippOgudhE
puutti vachcha pudhaiyal pOla un udambu iruppadhaalE
thirudaththaan en nenjchu thittam thiittip paakkudhE
FM : -hEy kaththi kaththi kaththi
un kaNNu iraNdum kaththi…
-nEram kaalam paakkaama varudhE ennai suththi
vetti vetti vetti
un vetkaththai nii vetti
vEga vaikka kEkkuRiiyE thiippetti..

M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE

FM : sahaaraavil iLa-niir pOla
chirapunjji tea pOla enggEyum eppOdhum
un dhaagam thiirppEnE
M : pluto-vil water pOla ennOda nenjchikkuLLE
yaarukkum theriyaamal oLinjchirukka nii dhaanE
FM : raaraa raaraa raaraa…-nii angam noki raaraa
inbamaana imsai paNNu raaththiri viiraa..
-hEy vaadi vaadi vaadi …
-nii miisai illaa kEdi..
okka saree sorkaththai nii paaradi..

M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE

*************************************************************

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே..

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

ஆண்: நான் ஒத்த Kiss தாரேன்..
உன் ரத்த திசை பாரேன்..
நூறு குதிரை வேகத்தோட போட்டி போடுமே

பெண் : நான் ஒத்த Hug தாரேன்..
Kick ஏறும் பாரேன்..
மதம் புடிச்ச யானை போல மாறுவே…

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் bossy நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

ஆண்: வெட்டி வச்ச Apple போல
உன் கன்னம் இருப்பதாலே
பாத்தாலே நாக்கெல்லாம் எச்சில் ஊறிப்போகுதே
பூட்டி வச்ச புதையல் போல உன் உடம்பு இருப்பதாலே
திருடத்தான் என் நெஞ்சு திட்டம் தீட்டிப் பாக்குதே

பெண் : ஹேய் கத்தி கத்தி கத்தி
உன் கண்ணு இரண்டும் கத்தி…
நேரம் காலம் பாக்காம வருதே என்னை சுத்தி
வெட்டி வெட்டி வெட்டி
உன் வெட்கத்தை நீ வெட்டி
வேக வைக்க கேக்குறீயே தீப்பெட்டி..

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் bossy நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

பெண் : சகாராவில் இளநீர் போல
சிராபுஞ்சி Tea போல எங்கேயும் எப்போதும்
உன் தாகம் தீர்ப்பேனே

ஆண்: புளூட்டோ-வில் water போல என்னோட நெஞ்சிக்குள்ளே
யாருக்கும் தெரியாமல் ஒளிஞ்சிருக்க நீ தானே

பெண் : ராரா ராரா ராரா…நீ அங்கம் நோக்கி ராரா
இன்பமான இம்சை பண்ணு ராத்திரி வீரா..

ஆண் : ஹேய் வாடி வாடி வாடி …
நீ மீசை இல்லா கேடி..
ஒக்க ஸாரி சொர்கத்தை நீ பாரடி..

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் பொச்ச் நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

*****************************************************

3 Responses to “தீம்தனக்க தில்லானா”

 1. example Says:

  raaraa raaraa raaraa…-nii ? raaraa

  raaraa raaraa raaraa nii angam noki raaraa

  ———
  ?.. sorkaththai nii paaradi..

  okka saree sorkaththai nii paaradi

  okka saree means one time in telugu maybe because the music director is telugu

 2. Anonymous Says:

  raaraa raaraa raaraa…-nii ? raaraa

  raaraa raaraa raaraa nii angam noki raaraa

  ———
  ?.. sorkaththai nii paaradi..

  okka saree sorkaththai nii paaradi

  okka saree means one time in telugu maybe because the music director is telugu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: