கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால்


MOVIE : SUBRAMANIAPURAM
MUSIC : JAMES VASANTHAN
SINGERS : BELLY RAJ & DEEPA MARIAM

 

FEMALE: aa….aa…
MALE: aa…..aa….
FEMALE: aa….aa…
MALE: aa…..aa….

MALE : kaNgaL iraNdaal un kaNgaL iraNdaal
ennai katti izhuthaay izhuthaay pOdhaadhena
chinna sirippil oru kaLLa sirippil
ennai thaLLi vittu thaLLi vittu muudi maRaiththaay
kaNgaL iraNdaal un kaNgaL iraNdaal
ennai katti izhuthaay izhuthaay pOdhaadhena
chinna sirippil oru kaLLa sirippil
ennai thaLLi vittu thaLLi vittu muudi maRaiththaay

FEMALE: pEsa eNNi sila naaL arugil varuvEn
pinbu paarvai pOdhum ena naan ninaiththEn… nagarnthEnE…maaRRi
kaNgaL ezhudhum iru kaNgaL ezhudhum
oru vaNNa kavidhai kaadhal thaanaa
oru vaarththai illaiyE idhil OsaiyillaiyE
idhai iruLilum padiththida mudigiRadhE

MALE : iravum allaadha pagalum allaadha
pozhuthugaL unnOdu kazhiyumaa
thodavum kuudaatha padavum kuudaadha’
idaiveLi appOdhu kuRaiyumaa

FEMALE: madiyinil saaynthida thudikkudhE
maRupuRam naaNamum thadukkudhE
idhuvarai yaaridamum sollaadha kadhai

MALE: kaNgaL iraNdaal un kaNgaL iraNdaal
ennai katti izhuthaay izhuthaay pOdhaadhena
chinna sirippil oru kaLLa sirippil
ennai thaLLi vittu thaLLi vittu muudi maRaiththaay

FEMALE: thiraigaL aNdaadha kaaRRum thiiNdaadha
manadhiRkuL eppOdhu nuzhainthittaay
udalum allaadha uruvam koLLaadha
kadavuLai pOlvanthu kalanthittaay

MALE: unaiyanRi vERoru ninaivillai
ini intha uunuyir enadhillai
thadaiyillai saavilumE unnOdu vara

FEMALE: kaNgaL ezhuthum iru kaNgaL ezhudhum
oru vaNNa kavidhai kaadhal dhaanaa
oru vaarththai illaiyE idhil OsaiyillaiyE
idhai iruLilum padiththida mudigiRadhE

MALE: pEsa eNNi sila naaL arugil varuvEn
pinbu paarvai pOdhumena naan
-ninaippEn nagarvEnE maaRRi

FEMALE: kaNgaL iraNdaal un kaNgaL iraNdaal
enai katti izhuthaay izhuthaay pOdhaadhena

MALE: chinna sirippil oru kaLLa sirippil
ennai thaLLi vittu thaLLi vittu muudi maRaiththaay

********************************************************

படம் : சுப்பிரமணியபுரம்
இசை : ஜேம்ஸ் வசந்தன்
பாடகர்கள் : பெலி ராஜ் & தீபா மரியம்

பெண் : ஆ….ஆ…
ஆண் : ஆ…..ஆ….
பெண் : ஆ….ஆ…
ஆண் : ஆ…..ஆ….

ஆண் : கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால்
என்னை கட்டி இழுதாய் இழுதாய் போதாதென
சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ள சிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்
கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால்
என்னை கட்டி இழுதாய் இழுதாய் போதாதென
சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ள சிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்

பெண் : பேச எண்ணி சில நாள் அருகில் வருவேன்
பின்பு பார்வை போதும் என நான் நினைத்தேன்… நகர்ந்தேனே…மாற்றி
கண்கள் எழுதும் இரு கண்கள் எழுதும்
ஒரு வண்ண கவிதை காதல் தானா
ஒரு வார்த்தை இல்லையே இதில் ஓசையில்லையே
இதை இருளிலும் படித்திட முடிகிறதே

ஆண் : இரவும் அல்லாத பகலும் அல்லாத
பொழுதுகள் உன்னோடு கழியுமா
தொடவும் கூடாத படவும் கூடாத’
இடைவெளி அப்போது குறையுமா

பெண் : மடியினில் சாய்ந்திட துடிக்குதே
மறுபுறம் நாணமும் தடுக்குதே
இதுவரை யாரிடமும் சொல்லாத கதை

ஆண் : கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால்
என்னை கட்டி இழுதாய் இழுதாய் போதாதென
சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ள சிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்

பெண் : திரைகள் அண்டாத காற்றும் தீண்டாத
மனதிற்குள் எப்போது நுழைந்திட்டாய்
உடலும் அல்லாத உருவம் கொள்ளாத
கடவுளை போல்வந்து கலந்திட்டாய்

ஆண் : உனையன்றி வேறொரு நினைவில்லை
இனி இந்த ஊனுயிர் எனதில்லை
தடையில்லை சாவிலுமே உன்னோடு வர

பெண் : கண்கள் எழுதும் இரு கண்கள் எழுதும்
ஒரு வண்ண கவிதை காதல் தானா
ஒரு வார்த்தை இல்லையே இதில் ஓசையில்லையே
இதை இருளிலும் படித்திட முடிகிறதே

ஆண் : பேச எண்ணி சில நாள் அருகில் வருவேன்
பின்பு பார்வை போதுமென நான்
நினைப்பேன் நகர்வேனே மாற்றி

பெண் : கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால்
எனை கட்டி இழுதாய் இழுதாய் போதாதென

ஆண் : சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ள சிரிப்பில்
என்னை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்

********************************************************

Taxi Taxi – Sakkaraikkatti


MOVIE : SAKKARAKATTI
MUSCI : AR RAHMAN
SINGERS : BENNY DAYAL,BLAAZE,VIVANE & JAVED ALI

haa….-haa….-hE…-hE…
naNbaa nii oru ilavasa taxi
-naNbaa nii oru ilavasa taxi

Once upon a time,when we riding real easy
Only new wheels we had new maruthi
Look upon the sides city girl when she pass by
bale bale u say bye bye
say bale bale
say Ole Ole
say Oye Oye … saawwaa..
say bale bale
say Ole Ole
say Oye Oye … saawwaa..
say bale bale
say Ole Ole
say Oye Oye … saawwaa..

raasi raasi naNban kidaiththaal ellaam Osi
Taxi Taxi naNbaa nii oru ilavasa taxí
raasi raasi naNban kidaiththaal ellaam Osi
Taxi Taxi naNbaa nii oru ilavasa taxí
-nii nii nii nii illaiyEl
-naan naan naan enggu pOvadhu
thOL saayaththOL illaiyE
en vaazhkkai ennaavadhu
raasi raasi naNban kidaiththaal ellaam Osi
Taxi Taxi naNbaa nii oru ilavasa taxí
uulaa….uulaa…
-naNban kidaiththaal ellaam Osi
uulaa…..uulaa…..
yOsi…yOsi….. yOsi..yOsi…

we gonna smile coz we gonna join u yeah
dinner with a lady in a red saree yeah
shout out loud we say u r so sweet
we gonna smile coz we gonna join u yeah
dinner with a lady in a red saree yeah
uu…laa……..uu…laa……

en thavaRai nii maRaiththaay enakkaay archchanai vaangginaay
un thOLgaL ENiyaippOl ERimithiththEn thaangginaay
ezhumbOdhu kaithanthu azhumbOdhu kadan thanthu
iLaippaaRa madi thanthu enakkena vaazhvadhu niidhaanE
raasi raasi naNban kidaiththaal ellaam Osi
Taxi Taxi naNbaa nii oru ilavasa taxí

thillaanaa thillaanaa thimiru pudichcha thillaanaa
anbaanaa anbaanaa adanggamaattEn -hiirO naan
kaLLaththanam theriyaadhu kaadhaliyE kidaiyaadhu
kaLLaththanam theriyaadhu kanjchaavE kidaiyaadhu
-nalla pazham kidaiyaadhu… njaana pazham kidaiyaadhu
ennuyir naNban niidhaanE
raasi raasi naNban kidaiththaal ellaam Osi
Taxi Taxi naNbaa nii oru ilavasa taxí
-nii nii nii nii illaiyEl
-naan naan naan enggu pOvadhu
thOL saayaththOL illaiyE
en vaazhkkai ennaavadhu…..ennaavadhu…..ennaavadhu

Taxi Taxi…awesome taxi
Taxi Taxi..raasi raasi…rap jaasthi
Taxi Taxi…
Taxi Taxi… make a way… make a sound.
Taxi Taxi… thirumbumidamenggum city city
dhinam dhinam peNgaL try and catch me
rude boys naanggaL king of the streets
live people gather everybody me
lookover the sides,see girls see when u pass by
Friends thavira friends thavira stay with me all at the time
rolling thro’ the streets never never ask why
we be so happy and we know that we are nice guys

say bale bale
say Ole Ole
say Oye Oye … saawwaa..
say bale bale
say Ole Ole
say Oye Oye … saawwaa..
say bale bale
say Ole Ole
say Oye Oye … saawwaa..

*************************************************************

எனை என்ன செய்ய வேண்டும்


MOVIE : ENGAL ASAAN
MUSIC : SABESH-MURALI
SINGER : SAINDHAVI

enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE
azhagaana kaadu adhaRkuL niiyum Odu..
asaivu vEttaiyaadu…enai anumadhi Edhum kEkkaadhE..
analaana muudu adhaRku thiini pOdu..
adanggaadhE en kuudu..adhai imsai seydhu paarkkaadhE
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE

enna yOsanai enthan vaasanai nii nugaraththaan
amirthamaagiREn madhuvumaagiREn nii parugaththaan
karainthupOgiREn urinthu pOgiREn nii rasikkaththaan
paNinthu niRkiREn kaninthu niRkkiREn nii rusikkaththaan
unakkaagaththaanE peNNaay aanEn naanE…
thaNdikkaadhE viiNE peN paavam mattum kuudaathE
unai vittu naanum eppadi vaazha thONum
eppavum niiyE vENum en kaadhalai sOdhanai seyyaadhE
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE

kaadhal uLLadhaa kaamam uLLadhaa en imsaikkuL
marunthu koduththida mayakkam thiirththida vaa aadaikkuL
ennai thiRanthu thaan uLLE vanthidu Or iravukkuL
uyirai urukkalaam ushNam perukkalaam nam uRavukkuL
unakkaana raaNi unnai sumakkum thONi..
ennai thEdi vaa nii..innum thaamadham Enadaa meynjaani
iLamaikku thiini enakku nii thaan vaa nii
siikkiram seythidu bONi…
-naan unakkena piRantha kalaivaaNi..
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE
azhagaana kaadu adhaRkuL niiyum Odu..
asaivu vEttaiyaadu…enai anumadhi Edhum kEkkaadhE..
analaana muudu adhaRku thiini pOdu..
adanggaadhE en kuudu..adhai imsai seydhu paarkkaadhE

*************************************************************

படம் : எங்கள் ஆசான்
இசை : சபேஷ்-முரளி
பாடகி : சைந்தவி

எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cool ஆகுதே
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cஓல் ஆகுதே
அழகான காடு அதற்குள் நீயும் ஓடு..
அசைவு வேட்டையாடு…எனை அனுமதி ஏதும் கேக்காதே..
அனலான மூடு அதற்கு தீனி போடு..
அடங்காதே என் கூடு..அதை இம்சை செய்து பார்க்காதே
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cool ஆகுதே

என்ன யோசனை எந்தன் வாசனை நீ நுகரத்தான்
அமிர்தமாகிறேன் மதுவுமாகிறேன் நீ பருகத்தான்
கரைந்துபோகிறேன் உரிந்து போகிறேன் நீ ரசிக்கத்தான்
பணிந்து நிற்கிறேன் கனிந்து நிற்க்கிறேன் நீ ருசிக்கத்தான்
உனக்காகத்தானே பெண்ணாய் ஆனேன் நானே…
தண்டிக்காதே வீணே பெண் பாவம் மட்டும் கூடாதே
உனை விட்டு நானும் எப்படி வாழ தோணும்
எப்பவும் நீயே வேணும் என் காதலை சோதனை செய்யாதே
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cool ஆகுதே

காதல் உள்ளதா காமம் உள்ளதா என் இம்சைக்குள்
மருந்து கொடுத்திட மயக்கம் தீர்த்திட வா ஆடைக்குள்
என்னை திறந்து தான் உள்ளே வந்திடு ஓர் இரவுக்குள்
உயிரை உருக்கலாம் உஷ்ணம் பெருக்கலாம் நம் உறவுக்குள்
உனக்கான ராணி உன்னை சுமக்கும் தோணி..
என்னை தேடி வா நீ..இன்னும் தாமதம் ஏனடா மெய்ஞானி
இளமைக்கு தீனி எனக்கு நீ தான் வா நீ
சீக்கிரம் செய்திடு போணி…
நான் உனக்கென பிறந்த கலைவாணி..
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cஓல் ஆகுதே
அழகான காடு அதற்குள் நீயும் ஓடு..
அசைவு வேட்டையாடு…எனை அனுமதி ஏதும் கேக்காதே..
அனலான மூடு அதற்கு தீனி போடு..
அடங்காதே என் கூடு..அதை இம்சை செய்து பார்க்காதே

*************************************************************

ஏய்… ரோசு… ரோசு…ரோசு


MOVIE : PADIKKADHAVAN
MUSIC : MANISHARMA

FM : Ey… rOsu… rOsu…rOsu…
azhagaana rOsu naan…
Ey…boss… boss…boss…
unakkEththa piece naan
oru vaatti oru vaatti enai kiLLENdaa…
oru kOdi oru kOdi puu puukkum mEni mEni idhudaa..
M : Dont waste my time baby..
thana thananaa thananaa thananaa…
Dont waste my time baby..
uuvaavuu..oo..oo..oo..
FM : dont miss machchaan baby..
-nii ready-aa ready-aa irudaa..
dont miss machchaan baby..
-nii four-O six-O adidaa..
M : naan kaadhal seyya pOREn
kaNNa muudu kaiyaalE
FM : unnai thuukki konjcha pOREn
kaiyai thuukku nii mElE..
FM : Ey… rOsu… rOsu…rOsu…
azhagaana rOsu naan…
Ey…boss… boss…boss…
unakkEththa piece naan

FM : yaarai naan paaththaalumE
unnaippOla theriyum
unnaalE unnaalE thaan enthan ulagam vidiyum
unpErai unpErai thaan thuunggumbOdhum solvEn
unmEla unmEla thaan uyiraa naanum iruppEn
intha kaadhal jOdi thaan super combination dhaan
-nallaa vaazhappOREn thaan jOraa.. jOraa ..doyyaa..
M : Dont waste my time baby..
thana thananaa thananaa thananaa…
Dont waste my time baby..
uuvaavuu..oo..oo..oo..
FM : dont miss machchaan baby..
mood-aa mood-aa irukkEn..
dont miss machchaan baby..
-nii speed-a speed-a iruda..
M : naan kaadhal seyya pOREn
kaNNa muudu kaiyaalE
FM : unnai thuukki konjcha pOREn
kaiyai thuukku nii mElE..
FM : Ey… rOsu… rOsu…rOsu…
azhagaana rOsu naan…
Ey…boss… boss…boss…
unakkEththa piece naan

FM : sElai thaan naanum kEttaa
sElai kadaiyE vaanggu
veyilunnu naanum sonnaa…
pagalE iravaa maaththu..
poNdaatti aanapinnE “pOda” solla maattEn
“Enggannu”m “ennaanggannum” anbaa thaanE azhaippEn(?!)
M : intha vaarthtahi pOdhaadhaa..
aaLai maaththippOdaathaa..
vaanil ERaththOnRaadhaa …ayyO ..ayyO..ayyO..
M : Dont waste my time baby..
thana thananaa thananaa thananaa…
Dont waste my time baby..
uuvaavuu..oo..oo..oo..
FM : dont miss machcha baby..
E..jOraa …jOraa .. irukku
dont miss machchaan baby..
Ey… pOdraa pOdraa damukku
M : naan kaadhal seyya pOREn
kaNNa muudu kaiyaalE
FM : unnai thuukki konjcha pOREn
kaiyai thuukku nii mElE..
FM : Ey… rOsu… rOsu…rOsu…
azhagaana rOsu naan…
Ey…boss… boss…boss…
unakkEththa piece naan

*************************************************************

பெண் : ஏய்… ரோசு… ரோசு…ரோசு…
அழகான ரோசு நான்…
ஏய்…Boss… Boss…Boss…
உனக்கேத்த piece நான்
ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி எனை கிள்ளேண்டா…
ஒரு கோடி ஒரு கோடி பூ பூக்கும் மேனி மேனி இதுடா..

ஆண் : Dont waste my time baby..
தன தனனா தனனா தனனா……
Dont waste my time baby..
uuvaavuu..oo..oo..oo..

பெண் : dont miss மச்சான் baby..
நீ ready-ஆ ready-ஆ இருடா..
dont miss மச்சான் baby..
நீ four-O six-O அடிடா..

ஆண் : நான் காதல் செய்ய போறேன்
கண்ண மூடு கையாலே

பெண் : உன்னை தூக்கி கொஞ்ச போறேன்
கையை தூக்கு நீ மேலே..

பெண் : ஏய்… ரோசு… ரோசு…ரோசு…
அழகான ரோசு நான்…
ஏய்…Boss… Boss…Boss…
உனக்கேத்த piece நான்

பெண் : யாரை நான் பாத்தாலுமே
உன்னைப்போல தெரியும்
உன்னாலே உன்னாலே தான் எந்தன் உலகம் விடியும்
உன்பேரை உன்பேரை தான் தூங்கும்போதும் சொல்வேன்
உன்மேல உன்மேல தான் உயிரா நானும் இருப்பேன்
இந்த காதல் ஜோடி தான் சுபெர் cஒம்பினடிஒன் தான்
நல்லா வாழப்போறேன் தான் ஜோரா.. ஜோரா ..டொய்யா..

ஆண் : Dont waste my time baby..
தன தனனா தனனா தனனா……
Dont waste my time baby..
uuvaavuu..oo..oo..oo..

பெண் : dont miss மச்சான் baby..
mood-ஆmood-ஆirukkEn..
dont miss மச்சான் baby..
நீ speed-ஆ speed-ஆ இருடா..

பெண் : நான் காதல் செய்ய போறேன்
கண்ண மூடு கையாலே

பெண் : உன்னை தூக்கி கொஞ்ச போறேன்
கையை தூக்கு நீ மேலே..

பெண் : ஏய்… ரோசு… ரோசு…ரோசு…
அழகான ரோசு நான்…
ஏய்…Boss… Boss…Boss…
உனக்கேத்த piece நான்

பெண் : சேலை தான் நானும் கேட்டா
சேலை கடையே வாங்கு
வெயிலுன்னு நானும் சொன்னா…
பகலே இரவா மாத்து..
பொண்டாட்டி ஆனபின்னே “போடா” சொல்ல மாட்டேன்
“ஏங்கன்னு”ம் “என்னாங்கன்னும்” அன்பா தானே அழைப்பேன்(?!)

ஆண் : இந்த வார்த்தை போதாதா..
ஆளை மாத்திப்போடாதா..
வானில் ஏறத்தோன்றாதா …அய்யோ ..அய்யோ..அய்யோ..

ஆண் : Dont waste my time baby..
தன தனனா தனனா தனனா……
Dont waste my time baby..
uuvaavuu..oo..oo..oo..

பெண் : dont miss மச்சான் baby..
ஏ..ஜோரா …ஜோரா .. இருக்கு
dont miss மச்சான் baby..
ஏய்… போட்ரா போட்ரா டமுக்கு

ஆண் : நான் காதல் செய்ய போறேன்
கண்ண மூடு கையாலே

பெண் : உன்னை தூக்கி கொஞ்ச போறேன்
கையை தூக்கு நீ மேலே..

பெண் : ஏய்… ரோசு… ரோசு…ரோசு…
அழகான ரோசு நான்…
ஏய்…Boss… Boss…Boss…
உனக்கேத்த piece நான்

ராங்கி ரங்கம்மா… ரவிக்கை எங்கம்மா


MOVIE : PADIKKATHAVAN (2009)
MUSIC : MANI SHARMA
SINGERS : MALATHI & UDIT NARAYANAN

M : raanggi ranggammaa… ravikkai enggammaa..
raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennammaa Eththam thaanammaa niivaammaa..
FM : aasai thOsai aappam vadai thaanE
aaLaippaaru alvaa kadai thaanE
M : suththaama suththuthu sunggudi sElai
kaththaama kaththuthu kattilu mEla
FM : kuthtthaama kuththuthu aampiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai
M : raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennammaa Eththam thaanammaa niivaammaa..

FM : neyvaazhai pOttu vachchEn vachchEn vaa maamaa..
M : ilai mElE unnai vachchi vachchi thinnalaamaa
FM : vaasam paakka vaasam paakka mEyaadhE
-nEram paaththu nenjchu mElE saayaadhE
M : pattaa pOtta idam niithaaNdi…
panggu kEkkappOREn naandhaaNdi..
FM : kuththaama kuththtuthu aambiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai
M : aa-haa suththaama suththuthu sunggudi sElai
aa..kaththaama kaththuthu kattilu mElE
raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennamma Eththam thaanammaa niivaammaa..

M : kulukkaNdu kuttippOttu thantha puu niiyaa..
FM : kalkaNdu thatti pOttu senjcha thii niiyaa..
M : uppu pOttu uuRa vachcha maampinjchu..
echchai paNNi pichchi thaarEn naan vanthu..
FM : manjcha puusi machcham maRaichchEnE
unna paaththu vetkam tholaichchEnE

M : suththaama suththuthu sunggudi sElai
kaththaama kaththuthu kattilu mEla
FM : kuththaama kuththuthu aampiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai
M : raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennammaa Eththam thaanammaa niivaammaa..
FM : aasai thOsai aappam vadai thaanE
aaLaippaaru alvaa kadai thaanE
M : suththaama suththuthu sunggudi sElai
kaththaama kaththuthu kattilu mEla
FM : kuththaama kuththuthu aampiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai

******************************************************

படம் : படிக்காதவன்
இசை : மணி சர்மா
பாடியவர்கள் : மாலதி & உதித் நாராயணன்

ஆண்: ராங்கி ரங்கம்மா… ரவிக்கை எங்கம்மா..
ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்மா ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..
பெண் : ஆசை தோசை ஆப்பம் வடை தானே
ஆளைப்பாரு அல்வா கடை தானே
ஆண்: சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேல
பெண் : குத்ட்தாம குத்துது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை
ஆண்: ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்மா ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..

பெண் : நெய்வாழை போட்டு வச்சேன் வச்சேன் வா மாமா..
ஆண்: இலை மேலே உன்னை வச்சி வச்சி தின்னலாமா
பெண் : வாசம் பாக்க வாசம் பாக்க மேயாதே
நேரம் பாத்து நெஞ்சு மேலே சாயாதே
ஆண்: பட்டா போட்ட இடம் நீதாண்டி…
பங்கு கேக்கப்போறேன் நான்தாண்டி..
பெண் : குத்தாம குத்த்டுது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை
ஆண்: ஆஹா சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
ஆ..கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேலே
ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்ம ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..

ஆண்: குலுக்கண்டு குட்டிப்போட்டு தந்த பூ நீயா..
பெண் : கல்கண்டு தட்டி போட்டு செஞ்ச தீ நீயா..
ஆண்: உப்பு போட்டு ஊற வச்ச மாம்பிஞ்சு..
எச்சை பண்ணி பிச்சி தாரேன் நான் வந்து..
பெண் : மஞ்ச பூசி மச்சம் மறைச்சேனே
உன்ன பாத்து வெட்கம் தொலைச்சேனே

ஆண்: சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேல
பெண் : குத்தாம குத்துது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை
ஆண்: ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்மா ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..
பெண் : ஆசை தோசை ஆப்பம் வடை தானே
ஆளைப்பாரு அல்வா கடை தானே
ஆண்: சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேல
பெண் : குத்தாம குத்துது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை

*************************************

தீம்தனக்க தில்லானா


MOVIE : VILLU
MUSIC : DEVI SRI PRASAD
SINGERS : DEVI SRI PRASAD & DIVYA

M : dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE..
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE
M : -naan oththa kiss thaarEn..
un raththa dhisai paarEn..
-nuuRu kudhirai vEgaththOda pOtti pOdumE
FM : -naan oththa hug thaarEn..
kick ERum paarEn..
madham pudichcha yaanai pOla maaRuvE…
M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE

M : vetti vachcha apple pOla
un kannam iruppadhaalE
paaththaalE naakkellaam echchil uuRippOgudhE
puutti vachcha pudhaiyal pOla un udambu iruppadhaalE
thirudaththaan en nenjchu thittam thiittip paakkudhE
FM : -hEy kaththi kaththi kaththi
un kaNNu iraNdum kaththi…
-nEram kaalam paakkaama varudhE ennai suththi
vetti vetti vetti
un vetkaththai nii vetti
vEga vaikka kEkkuRiiyE thiippetti..

M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE

FM : sahaaraavil iLa-niir pOla
chirapunjji tea pOla enggEyum eppOdhum
un dhaagam thiirppEnE
M : pluto-vil water pOla ennOda nenjchikkuLLE
yaarukkum theriyaamal oLinjchirukka nii dhaanE
FM : raaraa raaraa raaraa…-nii angam noki raaraa
inbamaana imsai paNNu raaththiri viiraa..
-hEy vaadi vaadi vaadi …
-nii miisai illaa kEdi..
okka saree sorkaththai nii paaradi..

M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE

*************************************************************

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே..

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

ஆண்: நான் ஒத்த Kiss தாரேன்..
உன் ரத்த திசை பாரேன்..
நூறு குதிரை வேகத்தோட போட்டி போடுமே

பெண் : நான் ஒத்த Hug தாரேன்..
Kick ஏறும் பாரேன்..
மதம் புடிச்ச யானை போல மாறுவே…

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் bossy நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

ஆண்: வெட்டி வச்ச Apple போல
உன் கன்னம் இருப்பதாலே
பாத்தாலே நாக்கெல்லாம் எச்சில் ஊறிப்போகுதே
பூட்டி வச்ச புதையல் போல உன் உடம்பு இருப்பதாலே
திருடத்தான் என் நெஞ்சு திட்டம் தீட்டிப் பாக்குதே

பெண் : ஹேய் கத்தி கத்தி கத்தி
உன் கண்ணு இரண்டும் கத்தி…
நேரம் காலம் பாக்காம வருதே என்னை சுத்தி
வெட்டி வெட்டி வெட்டி
உன் வெட்கத்தை நீ வெட்டி
வேக வைக்க கேக்குறீயே தீப்பெட்டி..

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் bossy நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

பெண் : சகாராவில் இளநீர் போல
சிராபுஞ்சி Tea போல எங்கேயும் எப்போதும்
உன் தாகம் தீர்ப்பேனே

ஆண்: புளூட்டோ-வில் water போல என்னோட நெஞ்சிக்குள்ளே
யாருக்கும் தெரியாமல் ஒளிஞ்சிருக்க நீ தானே

பெண் : ராரா ராரா ராரா…நீ அங்கம் நோக்கி ராரா
இன்பமான இம்சை பண்ணு ராத்திரி வீரா..

ஆண் : ஹேய் வாடி வாடி வாடி …
நீ மீசை இல்லா கேடி..
ஒக்க ஸாரி சொர்கத்தை நீ பாரடி..

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் பொச்ச் நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

*****************************************************

டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை


MOVIE : VILLU
MUSIC : DEVI PRASAD
SINGER : DIVYA

daddy mummy viittil illai
thadai pOda yaarumillai
viLaiyaaduvOmaa uLLa villaaLaa
-hEy maidhaanam thEvai illai
Umpire-m thEvai illai
yaarukkum thOlvi illai villaaLaa
Ey… kELENdaa maamuu… idhu indoor game-u
theriyaama ninnaa adhu romba shame-u
viLaiyaattu rule-u nii miiRaatti foul-u
ellaigaL thaaNdu adhu thaaNdaa goal-u
daddy mummy…. daddy mummy….
daddy mummy viittil illai
thadai pOda yaarumillai
viLaiyaaduvOmaa uLLa villaaLaa

taxi-kkaaran thaan naan ERumbOdhellaam
ada meter-kku mEla thanthu palliLichchaanE
Bus-ilERiththaan oru seat kEttEnE
than seat-ai driver thanthu vittu Oram ninnaanE

E…aLavaana udambukkaari…aLavillaa kozhuppukkaari…
aLavaana udambukkaari aLavillaa kozhuppukkaari
irukkuthu irukkuthu vaadi unakku raaththiri kachchEri

daddy mummy viittil illai
thadai pOda yaarumillai
viLaiyaaduvOmaa uLLa villaaLaa

vaira viyaabaari en pallai paarththaanE
thaan viRkum vairam pOli enRu thuukkippOttaanE
thangga viyaabaari en anggam paarththaanE
avan thanggam ellaam mattam enRu thozhilai vittaanE

Ey…azhagaana chinna paappu…aa..vaikkaadhE enakku aappu…
azhagaana chinna paappu vaikkaadhE enakku aappu
koppum kolaiyaa irukkum unakku naan thaaNdi maappu…

daddy mummy … da..daa..di mummy…
daddy mummy viittil illai
thadai pOda yaarumillai
viLaiyaaduvOmaa uLLa villaaLaa

*********************************************************

படம் : வில்லு
இசை : தேவி பிரசாத்
பாடகி : திவ்யா & ?
டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை
தடை போட யாருமில்லை
விளையாடுவோமா உள்ளே வில்லாளா
ஹேய் மைதானம் தேவை இல்லை
Umpire-ம் தேவை இல்லை
யாருக்கும் தோல்வி இல்லை வில்லாளா
ஏய்… கேளேண்டா மாமூ… இது indoor game-ம்மு
தெரியாம நின்னா அது ரொம்ப shame-மு
விளையாட்டு rule-லு நீ மீறாட்டி foul-லு
எல்லைகள் தாண்டு அது தாண்டா goal-லு
டாடி மம்மி……டாடி மம்மி….
டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை
தடை போட யாருமில்லை
விளையாடுவோமா உள்ளே வில்லாளா

Taxi-காரன் தான் நான் ஏறும்போதெல்லாம்
அட meter-க்கு மேல தந்து பல்லிளிச்சானே
Bus-லேறித்தான் ஒரு seat கேட்டேனே
தன் seat-ஐ driver தந்து விட்டு ஓரம் நின்னானே

ஏ…அளவான உடம்புக்காரி…அளவில்லா கொழுப்புக்காரி…
அளவான உடம்புக்காரி அளவில்லா கொழுப்புக்காரி
இருக்குது இருக்குது வாடி உனக்கு ராத்திரி கச்சேரி

டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை
தடை போட யாருமில்லை
விளையாடுவோமா உள்ளே வில்லாளா

வைர வியாபாரி என் பல்லை பார்த்தானே
தான் விற்கும் வைரம் போலி என்று தூக்கிப்போட்டானே
தங்க வியாபாரி என் அங்கம் பார்த்தானே
அவன் தங்கம் எல்லாம் மட்டம் என்று தொழிலை விட்டானே

ஏய்…அழகான சின்ன பாப்பு…ஆ..வைக்காதே எனக்கு ஆப்பு…
அழகான சின்ன பாப்பு வைக்காதே எனக்கு ஆப்பு
கொப்பும் கொலையா இருக்கும் உனக்கு நான் தாண்டி மாப்பு…

டாடி மம்மி….. ட..டா..டி மம்மீ…..
டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை
தடை போட யாருமில்லை
விளையாடுவோமா உள்ளே வில்லாளா

*********************************************************