முத்தான முத்தல்லவோ


MOVIE : NENJIL OR AALAYAM
MUSIC : VISWANATHAAN RAMAMURTHY
SINGER : P SUSHEELA

muththaana muththallavO mudhirnthu vantha muththallavO
kattaana malarallavO kadavuL thantha poruLallavO
muththaana muththallavO mudhirnthu vantha muththallavO
kattaana malarallavO kadavuL thantha poruLallavO
muththaana muththallavO

chinnanjchiRu siRagu koNda singgaara chittallavO
semmaadhuLai piLanthu siriththu varum sirippallavO (2)
maavadu kaNNallavO mainaavin mozhiyallavO (2)
puuvin maNamallavO ponpOnRa mugamallavO

muththaana muththallavO mudhirnthu vantha muththallavO
kattaana malarallavO kadavuL thantha poruLallavO
muththaana muththallavO

vaazhaatha manitharaiyum vaazha vaikkum sEyallavO
pEsaatha dheyvaththaiyum pEsa vaikkum thaayallavO
thaazhamkudaiyallavO thaLLaadum nadaiyallavO
maalai pozhuthallavO vaNdaadum seNdallavO..

muththaana muththallavO mudhirnthu vantha muththallavO
kattaana malarallavO kadavuL thantha poruLallavO
muththaana muththallavO
************************************************************

முத்தான முத்தல்லவோ முதிர்ந்து வந்த முத்தல்லவோ
கட்டான மலரல்லவோ கடவுள் தந்த பொருளல்லவோ
முத்தான முத்தல்லவோ முதிர்ந்து வந்த முத்தல்லவோ
கட்டான மலரல்லவோ கடவுள் தந்த பொருளல்லவோ
முத்தான முத்தல்லவோ

சின்னஞ்சிறு சிறகு கொண்ட சிங்கார சிட்டல்லவோ
செம்மாதுளை பிளந்து சிரித்து வரும் சிரிப்பல்லவோ (2)
மாவடு கண்ணல்லவோ மைனாவின் மொழியல்லவோ (2)
பூவின் மணமல்லவோ பொன்போன்ற முகமல்லவோ

முத்தான முத்தல்லவோ முதிர்ந்து வந்த முத்தல்லவோ
கட்டான மலரல்லவோ கடவுள் தந்த பொருளல்லவோ
முத்தான முத்தல்லவோ

வாழாத மனிதரையும் வாழ வைக்கும் சேயல்லவோ
பேசாத தெய்வத்தையும் பேச வைக்கும் தாயல்லவோ
தாழம்குடையல்லவோ தள்ளாடும் நடையல்லவோ
மாலை பொழுதல்லவோ வண்டாடும் செண்டல்லவோ..

முத்தான முத்தல்லவோ முதிர்ந்து வந்த முத்தல்லவோ
கட்டான மலரல்லவோ கடவுள் தந்த பொருளல்லவோ
முத்தான முத்தல்லவோ

***********************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: