நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க


MOVIE : OLI VILAKKU
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

naangga pudhusaa … naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga
naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga

 damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO 
E .. singgi ………… E … singgaa
E.. singgi……………E …. singgaa

kaNNaalE ragasiyam pEsikkittOm
-naangga reNdu pErum kaadhal valai viisipputtOm
chikkanamaa kaNNaalam mudichchikkittOm
adhai siirthiruththa muRaiyila nadaththipputtOm
peththaalum oNNu reNdu peththupOduvOm
adhukku oththumaiya reNdu pErum paadupaduvOm
uuthaari puLLaigaLai pekka maattOm
adhu uuru vambai vaanggum badi vaikka maattOm

naangga pudhusaa … naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga

uuru vittu uuru maaRi pOvOmungga
aanaa unggaLai thaan pErai? vaiththu pOgamaattOm
ellOrkkum nallavaraa iruppOmungga
engga koLgaiyila ennaaLum maaRamaattOm
-nari kombu viththaalum vippOmungga
aanaa nari pOla vanjchanaigaL seyyamaattOm
paasi maNi uusi ellaam vippOmungga
aanaa kaasukkaaga maanaththaiyE vikkamaattOm

naangga .. puyshaa…aa. naangga pudhusaa kattikitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanambaadi thaanungga

padi arisi kidaikkiRa kaalaththula
-naangga padiyERi pichchai kEtka pOvathillE
kudisaiyellaam viidaagum nEraththulE
naangga theruvOram kudiyERa thEvaiyillE
sarkkaaru Ezhai pakkam irukkaiyilE
-naangga sattathittam miiRi inggE nadappathillE
ellOrum oNNaaga ninaikkaiyilE
-naangga edhaiyum eppavum inggE maRaippathillE

naangga pudhusaa … naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga
-ha pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga

damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
E .. singgi ………… E … singgaa
E.. singgi……………E …. singgaa
************************************************************

நாங்க புதுசா … நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க
நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க

டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
ஏ .. சிங்கி ………… ஏ … சிங்கா
ஏ.. சிங்கி……………ஏ …. சிங்கா

கண்ணாலே ரகசியம் பேசிக்கிட்டோம்
நாங்க ரெண்டு பேரும் காதல் வலை வீசிப்புட்டோம்
சிக்கனமா கண்ணாலம் முடிச்சிக்கிட்டோம்
அதை சீர்திருத்த முறையில நடத்திப்புட்டோம்
பெத்தாலும் ஒண்ணு ரெண்டு பெத்துபோடுவோம்
அதுக்கு ஒத்துமைய ரெண்டு பேரும் பாடுபடுவோம்
ஊதாரி புள்ளைகளை பெக்க மாட்டோம்
அது ஊரு வம்பை வாங்கும் படி வைக்க மாட்டோம்

நாங்க புதுசா … நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க

ஊரு விட்டு ஊரு மாறி போவோமுங்க
ஆனா உங்களை தான் பேரை? வைத்து போகமாட்டோம்
எல்லோர்க்கும் நல்லவரா இருப்போமுங்க
எங்க கொள்கையில என்னாளும் மாறமாட்டோம்
நரி கொம்பு வித்தாலும் விப்போமுங்க
ஆனா நரி போல வஞ்சனைகள் செய்யமாட்டோம்
பாசி மணி ஊசி எல்லாம் விப்போமுங்க
ஆனா காசுக்காக மானத்தையே விக்கமாட்டோம்

நாங்க .. புய்ஷா…ஆ. நாங்க புதுசா கட்டிகிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம்பாடி தானுங்க

படி அரிசி கிடைக்கிற காலத்துல
நாங்க படியேறி பிச்சை கேட்க போவதில்லே
குடிசையெல்லாம் வீடாகும் நேரத்துலே
நாங்க தெருவோரம் குடியேற தேவையில்லே
சர்க்காரு ஏழை பக்கம் இருக்கையிலே
நாங்க சட்டதிட்டம் மீறி இங்கே நடப்பதில்லே
எல்லோரும் ஒண்ணாக நினைக்கையிலே
நாங்க எதையும் எப்பவும் இங்கே மறைப்பதில்லே

னாங்க புதுசா … நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க
ஹ புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க

 டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
ஏ .. சிங்கி ………… ஏ … சிங்கா
ஏ.. சிங்கி……………ஏ …. சிங்கா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: