காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா


MOVIE : PAAVAI VILAKKU
MUSIC : KVM
SINGER : CS JEYARAMAN & P SUSHEELA

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

mugalaaya saamraajya dhiibamE
mugalaaya saamraajya dhiibamE
siriththa mugaththOdu ninaivil konjchum ruubame
mugalaaya saamraajya dhiibamE
siriththa mugaththOdu ninaivil konjchum ruubamE

mumthaajjE… E..E..
mumthaajjE muththE en bEgamE
mumthaajjE muththE en bEgamE
pEsum muzhu madhiyE en idhaya giithamE
pEsum muzhu madhiyE en idhaya giithamE

enRum inbamE ponggum vaNNamE
ennai sontham koNda dheyvamE
enRum inbamE ponggum vaNNamE
ennai sontham koNda dheyvame
anbin amudhamE azhagin sigaramE
aasai vadivamE ulagin adhisayamE
anbin amudhamE azhagin sigaramE
aasai vadivamE ulagin adhisayamE

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

ennaaLum azhiyaatha nilaiyilE
kaadhal onRaiyE thaan naadum intha ulagilE
ennaaLum azhiyaatha nilaiyilE
kaadhal onRaiyE thaan naadum intha ulagilE
kaNmunnE thOnRum antha kanavilE…
kaNmunnE thOnRum antha kanavilE
uLLam kalanthiduthE aanantha uNarvilE
uLLam kalanthiduthE aanantha uNarvilE
kaniyil uuRidum suvaiyai miiRidum
inimai tharuvathuNmai kaadhalE
kaniyil uuRidum suvaiyai miiRidum
inimai tharuvathuNmai kaadhalE
kaalam maaRinum thEgam azhiyinum
kathaiyil kavithaiyil kalanthE vaazhuvOm
kaalam maaRinum thEgam azhiyinum
kathaiyil kavithaiyil kalanthE vaazhuvOm

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

*********************************************************

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

முகலாய சாம்ராஜ்ய தீபமே
முகலாய சாம்ராஜ்ய தீபமே
சிரித்த முகத்தோடு நினைவில் கொஞ்சும் ரூபமெ
முகலாய சாம்ராஜ்ய தீபமே
சிரித்த முகத்தோடு நினைவில் கொஞ்சும் ரூபமே

மும்தாஜ்ஜே… ஏ..ஏ..
மும்தாஜ்ஜே முத்தே என் பேகமே
மும்தாஜ்ஜே முத்தே என் பேகமே
பேசும் முழு மதியே என் இதய கீதமே
பேசும் முழு மதியே என் இதய கீதமே

என்றும் இன்பமே பொங்கும் வண்ணமே
என்னை சொந்தம் கொண்ட தெய்வமே
என்றும் இன்பமே பொங்கும் வண்ணமே
என்னை சொந்தம் கொண்ட தெய்வமெ
அன்பின் அமுதமே அழகின் சிகரமே
ஆசை வடிவமே உலகின் அதிசயமே
அன்பின் அமுதமே அழகின் சிகரமே
ஆசை வடிவமே உலகின் அதிசயமே

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

என்னாளும் அழியாத நிலையிலே
காதல் ஒன்றையே தான் நாடும் இந்த உலகிலே
என்னாளும் அழியாத நிலையிலே
காதல் ஒன்றையே தான் நாடும் இந்த உலகிலே
கண்முன்னே தோன்றும் அந்த கனவிலே…
கண்முன்னே தோன்றும் அந்த கனவிலே
உள்ளம் கலந்திடுதே ஆனந்த உணர்விலே
உள்ளம் கலந்திடுதே ஆனந்த உணர்விலே
கனியில் ஊறிடும் சுவையை மீறிடும்
இனிமை தருவதுண்மை காதலே
கனியில் ஊறிடும் சுவையை மீறிடும்
இனிமை தருவதுண்மை காதலே
காலம் மாறினும் தேகம் அழியினும்
கதையில் கவிதையில் கலந்தே வாழுவோம்
காலம் மாறினும் தேகம் அழியினும்
கதையில் கவிதையில் கலந்தே வாழுவோம்

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

************************************************************

One Response to “காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா”

  1. chokku Says:

    please send the song.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: