காகித ஓடம் கடலலை மீது


MOVIE : MARAKKA MUDIYUMA
MUSIC : RAMAMOORTHY TK.
SINGER : P.SUSHEELA.

kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm
aadharavinRi aazhnthidum Odam
adhu pOl onRaay muuzhguthal nanRaam
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm

kOlamum pOttu kodigaLum ERRi
thEraiyum vaatti thiiyaiyum vaiththaan
kaalamum paarththu nEram paarththu
vaazhvaiyum iinthu vadhaikkavum seythaan
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm

azhuvathai kEtka aatkaLum illai
aaRuthal vazhangga yaarumE illai
EzhaigaL vaazha idamE illai
aalayam edhilum aaNdavan illai
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm

thaayin madiyum nilaiththida villai
thanthaiyin nizhalum kaaththida villai
aaRilum saavu nuuRilum saavu
ammaa enggaLai azhaiththidu thaayE
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm
*****************************************************

காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்
ஆதரவின்றி ஆழ்ந்திடும் ஓடம்
அது போல் ஒன்றாய் மூழ்குதல் நன்றாம்
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்

கோலமும் போட்டு கொடிகளும் ஏற்றி
தேரையும் வாட்டி தீயையும் வைத்தான்
காலமும் பார்த்து நேரம் பார்த்து
வாழ்வையும் ஈந்து வதைக்கவும் செய்தான்
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்

அழுவதை கேட்க ஆட்களும் இல்லை
ஆறுதல் வழங்க யாருமே இல்லை
ஏழைகள் வாழ இடமே இல்லை
ஆலயம் எதிலும் ஆண்டவன் இல்லை
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்

தாயின் மடியும் நிலைத்திட வில்லை
தந்தையின் நிழலும் காத்திட வில்லை
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
அம்மா எங்களை அழைத்திடு தாயே
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்
**********************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: