ஒரு கிளி காதலில்


MOVIE : PARAMASIVAN
MUSIC : VIDYASAGAR
SINGERS : MADHU BALAKRISHNAN & SUJATHA

oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..
oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..

yaar miidhu aasai kuudippOga dhEgam nilaikkathO
-naan kaadhalOdu thOzhanaana sEdhi aRivaayO
yaar miidhu aasai kuudippOga dhEgam nilaikkathO
-naan kaadhalOdu thOzhanaana sEdhi aRivaayO
kuRaiyidhu kuRaiyidhu idaiveLi kuRaiyidhu
-niRaiyidhu niRaiyidhu sugam
iNaiyidhu iNaiyidhu iru udal iNaiyidhu
kavidhaigaL ezhuthuthu nagam
-nii vidum muuchchilE kaadhalin ?
oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..

un sElai kuuRum kaadhal paadam
-naan payila vENdum
en aayuL rEgai niiyumaagi
kuuda vara vENdum
un sElai kuuRum kaadhal paadam
-naan payila vENdum
en aayuL rEgai niiyumaagi
kuuda vara vENdum
kodiyathu kodiyathu thanimaigaLkodiyathu
iniyathu iniyathu thuNai
miraLuthu miraLuthu azhagugaL miraLudhu
imaigaLil mudinthidu enai
thaavani viidhiyil kaamanin vEdhiyal
oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..
********************************************************

ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..
ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..

யார் மீது ஆசை கூடிப்போக தேகம் நிலைக்கதோ
நான் காதலோடு தோழனான சேதி அறிவாயோ
யார் மீது ஆசை கூடிப்போக தேகம் நிலைக்கதோ
நான் காதலோடு தோழனான சேதி அறிவாயோ
குறையிது குறையிது இடைவெளி குறையிது
நிறையிது நிறையிது சுகம்
இணையிது இணையிது இரு உடல் இணையிது
கவிதைகள் எழுதுது நகம்
நீ விடும் மூச்சிலே காதலின் ?
ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..

உன் சேலை கூறும் காதல் பாடம்
நான் பயில வேண்டும்
என் ஆயுள் ரேகை நீயுமாகி
கூட வர வேண்டும்
உன் சேலை கூறும் காதல் பாடம்
நான் பயில வேண்டும்
என் ஆயுள் ரேகை நீயுமாகி
கூட வர வேண்டும்
கொடியது கொடியது தனிமைகள்கொடியது
இனியது இனியது துணை
மிரளுது மிரளுது அழகுகள் மிரளுது
இமைகளில் முடிந்திடு எனை
தாவனி வீதியில் காமனின் வேதியல்
ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..
**************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: