ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா


MOVIE : NALLA NERAM
MUSIC : KVM
SINGER : TMS

aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa
medhuvaa thaLLayyaa padhamaa sellayyaa
aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa
medhuvaa thaLLayyaa padhamaa sellayyaa
aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa

kaarukkuLLa poNNirukku paaththukkO
kaNNureNdum poNNu mEla pOttukkO
thErupOla pOgavENum kEttukkO
thEvai enna kEttu niiyum vaanggikkO
kaarukkuLLa poNNirukku paaththukkO
kaNNureNdum poNNu mEla pOttukkO
thErupOla pOgavENum kEttukkO
thEvai enna kEttu niiyum vaanggikkO
kaattukkuLLE kannippoNNu
thannanthaniyaa vanthu maattikkittaa

aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa
medhuvaa thaLLayyaa padhamaa sellayyaa
aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa

paLLam mEdu paarththu pOgaNum
paththiramaa poNNai koNdu sErkkaNum
aLLiththarum parisai vaanggaNum
appuram thaan vERa oNNu kEtkaNum
paLLam mEdu paarththu pOgaNum
paththiramaa poNNai koNdu sErkkaNum
aLLiththarum parisai vaanggaNum
appuram thaan vERa oNNu kEtkaNum
edhu puriyuthaa?…
unakku theriyum adhukku puriyum
uLLukkuLLE ninaichchi sirikkuthu…

aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa
medhuvaa thaLLayyaa padhamaa sellayyaa
aagattumdaa thambi raajaa nada raajaa
******************************************************

ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா
மெதுவா தள்ளய்யா பதமா செல்லய்யா
ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா
மெதுவா தள்ளய்யா பதமா செல்லய்யா
ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா

காருக்குள்ள பொண்ணிருக்கு பாத்துக்கோ
கண்ணுரெண்டும் பொண்ணு மேல போட்டுக்கோ
தேருபோல போகவேணும் கேட்டுக்கோ
தேவை என்ன கேட்டு நீயும் வாங்கிக்கோ
காருக்குள்ள பொண்ணிருக்கு பாத்துக்கோ
கண்ணுரெண்டும் பொண்ணு மேல போட்டுக்கோ
தேருபோல போகவேணும் கேட்டுக்கோ
தேவை என்ன கேட்டு நீயும் வாங்கிக்கோ
காட்டுக்குள்ளே கன்னிப்பொண்ணு
தன்னந்தனியா வந்து மாட்டிக்கிட்டா

ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா
மெதுவா தள்ளய்யா பதமா செல்லய்யா
ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா

பள்ளம் மேடு பார்த்து போகணும்
பத்திரமா பொண்ணை கொண்டு சேர்க்கணும்
அள்ளித்தரும் பரிசை வாங்கணும்
அப்புரம் தான் வேற ஒண்ணு கேட்கணும்
பள்ளம் மேடு பார்த்து போகணும்
பத்திரமா பொண்ணை கொண்டு சேர்க்கணும்
அள்ளித்தரும் பரிசை வாங்கணும்
அப்புரம் தான் வேற ஒண்ணு கேட்கணும்
எது புரியுதா?…
உனக்கு தெரியும் அதுக்கு புரியும்
உள்ளுக்குள்ளே நினைச்சி சிரிக்குது…

ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா
மெதுவா தள்ளய்யா பதமா செல்லய்யா
ஆகட்டும்டா தம்பி ராஜா நட ராஜா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: