ஆடாத மனமும் உண்டோ


MOVIE : MANNATHI MANNAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS.

aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO

-naadenggum koNdaadum pugazh paadhaiyil
viira nadai pOdum thirumEni tharum bOdhaiyil
-naadenggum koNdaadum pugazh paadhaiyil
viira nadai pOdum thirumEni tharum bOdhaiyil
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO

vaadaatha malar pOlum vizhi paarvaiyil
kai vaLaiyOsai tharuginRa isai ?saaralil
iidEthum illaadha kalai sEvaiyil
thani idam koNda unaikkaNdum ippuumiyil
iidEthum illaadha kalai sEvaiyil
thani idam koNda unaikkaNdum ippuumiyil
aadaatha manamum uNdO

idhazh konjchum kaniyamudhu sinthum kuralil kuyil anjchum
unaik kaaNavE
pasunth thanggam umathu ezhil anggam
athanasaivil ponggum layam kaaNavE
mullai puuvil aadum karuvaNdaagavE
mugil munnE aadum vaNNa mayil pOlavE
anbai naadi unthan arugil vanthu ninREn
inbam ennum poruLai inggE thanthEn
thannai maRanthu
uLLam kaninthu
innaaL oru ponnaaL enum mozhiyudan
mElaaRu paaynthOdum kalai selvamE
than thigattaatha aanantha nilai thannilE
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO
********************************************************

ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ

நாடெங்கும் கொண்டாடும் புகழ் பாதையில்
வீர நடை போடும் திருமேனி தரும் போதையில்
நாடெங்கும் கொண்டாடும் புகழ் பாதையில்
வீர நடை போடும் திருமேனி தரும் போதையில்
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ

வாடாத மலர் போலும் விழி பார்வையில்
கை வளையோசை தருகின்ற இசை ?சாரலில்
ஈடேதும் இல்லாத கலை சேவையில்
தனி இடம் கொண்ட உனைக்கண்டும் இப்பூமியில்
ஈடேதும் இல்லாத கலை சேவையில்
தனி இடம் கொண்ட உனைக்கண்டும் இப்பூமியில்
ஆடாத மனமும் உண்டோ

இதழ் கொஞ்சும் கனியமுது சிந்தும் குரலில் குயில் அஞ்சும்
உனைக் காணவே
பசுந் தங்கம் உமது எழில் அங்கம்
அதனசைவில் பொங்கும் லயம் காணவே
முல்லை பூவில் ஆடும் கருவண்டாகவே
முகில் முன்னே ஆடும் வண்ண மயில் போலவே
அன்பை நாடி உந்தன் அருகில் வந்து நின்றேன்
இன்பம் என்னும் பொருளை இங்கே தந்தேன்
தன்னை மறந்து
உள்ளம் கனிந்து
இன்னாள் ஒரு பொன்னாள் எனும் மொழியுடன்
மேலாறு பாய்ந்தோடும் கலை செல்வமே
தன் திகட்டாத ஆனந்த நிலை தன்னிலே
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ
**********************************************************

அச்சம் என்பது மடமையடா


MOVIE : MANNATHI MANNAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS.

achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa… aa..aa..aa..
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
aaRilum saavu nuuRilum saavu
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

kanagavijaiyarin mudithalai neRiththu kallinai vaiththaan sEra magan…aa..aa
kanagavijaiyarin mudithalai neRiththu kallinai vaiththaan sEra magan
imaya varambinil miin kodiyERRi isai pada vaaznthaan paaNdiyanE
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

karuvinil vaLarum mazhalaiyin udalil
thairiyam vaLarppaaL thamizhannai.. ii..ii…aa..
karuvinil vaLarum mazhalaiyin udalil
thairiyam vaLarppaaL thamizhannai
kaLanggam piRanthaal peRRavaL maanam
kaaththida ezhuvaan avaL piLLai
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

vaazhbavar kOdi maRainthavar kOdi
makkaLin manathil niRpavar yaar
vaazhbavar kOdi maRainthavar kOdi
makkaLin manathil niRpavar yaar
maaperum viirar maanam kaappOr
sariththiram thanilE niRkinRaar
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
aaRilum saavu nuuRilum saavu
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
***********************************************************

அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா… ஆ..ஆ..ஆ..
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கனகவிஜையரின் முடிதலை நெறித்து கல்லினை வைத்தான் சேர மகன்…ஆ..ஆ
கனகவிஜையரின் முடிதலை நெறித்து கல்லினை வைத்தான் சேர மகன்
இமய வரம்பினில் மீன் கொடியேற்றி இசை பட வாழ்ந்தான் பாண்டியனே
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை.. ஈ..ஈ…ஆ..
கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை
களங்கம் பிறந்தால் பெற்றவள் மானம்
காத்திட எழுவான் அவள் பிள்ளை
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

வாழ்பவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
வாழ்பவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர்
சரித்திரம் தனிலே நிற்கின்றார்
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
************************************************************

காகித ஓடம் கடலலை மீது


MOVIE : MARAKKA MUDIYUMA
MUSIC : RAMAMOORTHY TK.
SINGER : P.SUSHEELA.

kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm
aadharavinRi aazhnthidum Odam
adhu pOl onRaay muuzhguthal nanRaam
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm

kOlamum pOttu kodigaLum ERRi
thEraiyum vaatti thiiyaiyum vaiththaan
kaalamum paarththu nEram paarththu
vaazhvaiyum iinthu vadhaikkavum seythaan
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm

azhuvathai kEtka aatkaLum illai
aaRuthal vazhangga yaarumE illai
EzhaigaL vaazha idamE illai
aalayam edhilum aaNdavan illai
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm

thaayin madiyum nilaiththida villai
thanthaiyin nizhalum kaaththida villai
aaRilum saavu nuuRilum saavu
ammaa enggaLai azhaiththidu thaayE
kaagitha Odam kadalalai miidhu
pOvathu pOlE muuvarum pOvOm
*****************************************************

காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்
ஆதரவின்றி ஆழ்ந்திடும் ஓடம்
அது போல் ஒன்றாய் மூழ்குதல் நன்றாம்
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்

கோலமும் போட்டு கொடிகளும் ஏற்றி
தேரையும் வாட்டி தீயையும் வைத்தான்
காலமும் பார்த்து நேரம் பார்த்து
வாழ்வையும் ஈந்து வதைக்கவும் செய்தான்
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்

அழுவதை கேட்க ஆட்களும் இல்லை
ஆறுதல் வழங்க யாருமே இல்லை
ஏழைகள் வாழ இடமே இல்லை
ஆலயம் எதிலும் ஆண்டவன் இல்லை
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்

தாயின் மடியும் நிலைத்திட வில்லை
தந்தையின் நிழலும் காத்திட வில்லை
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
அம்மா எங்களை அழைத்திடு தாயே
காகித ஓடம் கடலலை மீது
போவது போலே மூவரும் போவோம்
**********************************************************

ஆஹா இன்ப நிலாவினிலே


MOVIE : MAAYA BAZAAR
MUSIC : GHANTASALA
SINGER : GHANTASALA

aa-aa inba nilaavinilE O-hO jagamE aadiduthE
aadiduthE viLaiyaadiduthE
aa-aa inba nilaavinilE O-hO jagamE aadiduthE
aadiduthE viLaiyaadiduthE
aa..aa..aa..aa….

thaaraa chanthirigai ulaavum nilaiyilE
thavazhum nilavin nadaithanilE
thaaraa chanthirigai ulaavum nilaiyilE
thavazhum nilavin nadaithanilE
thEn malar madhuvai sinthidum vELai
thenRal paaduthu thaalElO

aa-aa inba nilaavinilE O-hO jagamE aadiduthE
aadiduthE viLaiyaadiduthE
aa..aa..aa..aa….
aa..aa..aa…aa..

alaiyin asaivilE aasai ninaivilE
-nilai maRanthEnggum nEraththilE … kaalaththilE
alaiyin asaivilE aasai ninaivilE
-nilai maRanthEnggum nEraththilE
kalai vaan madhi pOl kaadhal padagilE
kaaNum inba anuraagaththilE

aa-aa inba nilaavinilE O-hO jagamE aadiduthE
aadiduthE viLaiyaadiduthE
aa..aa..aa..aa….
aa..aa..aa…aa..
*****************************************************

ஆஹாஇன்ப நிலாவினிலே ஓஹோ ஜகமே ஆடிடுதே
ஆடிடுதே விளையாடிடுதே
ஆஹாஇன்ப நிலாவினிலே ஓஹோ ஜகமே ஆடிடுதே
ஆடிடுதே விளையாடிடுதே
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ….

தாரா சந்திரிகை உலாவும் நிலையிலே
தவழும் நிலவின் நடைதனிலே
தாரா சந்திரிகை உலாவும் நிலையிலே
தவழும் நிலவின் நடைதனிலே
தேன் மலர் மதுவை சிந்திடும் வேளை
தென்றல் பாடுது தாலேலோ

ஆஹாஇன்ப நிலாவினிலே ஓஹோ ஜகமே ஆடிடுதே
ஆடிடுதே விளையாடிடுதே
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ….
ஆ..ஆ..ஆ…ஆ..

அலையின் அசைவிலே ஆசை நினைவிலே
நிலை மறந்தேங்கும் நேரத்திலே … காலத்திலே
அலையின் அசைவிலே ஆசை நினைவிலே
நிலை மறந்தேங்கும் நேரத்திலே
கலை வான் மதி போல் காதல் படகிலே
காணும் இன்ப அனுராகத்திலே

ஆஹாஇன்ப நிலாவினிலே ஓஹோ ஜகமே ஆடிடுதே
ஆடிடுதே விளையாடிடுதே
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ….
ஆ..ஆ..ஆ…ஆ..
********************************************************

கல்யாண சமையல் சாதம்


MOVIE : MAAYA BAZAAR
MUSIC : GHANTASALA
SINGER : THRICHY LOGANATHAN
LYRICS : RAMIAH DOSS TN

-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
? bajji anggE
? sojji inggE
santhOsam miiRi pongga
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
idhuvE enakku thingga
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

puLiyOdharaiyum sORu vegu poruththamaay saambaaru (2)
puuri kizhanggu paaru..
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
idhuvE enakku jOru
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

jOraana pENi lattu suvaiyaana siini puttu (2)
EraaLamaana thattu..
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
ini i-stam pOla vettu
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

********************************************************

ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
? பஜ்ஜி அங்கே
? சொஜ்ஜி இங்கே
சந்தோசம் மீறி பொங்க
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இதுவே எனக்கு திங்க
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா

புளியோதரையும் சோறு வெகு பொருத்தமாய் சாம்பாரு (2)
பூரி கிழங்கு பாரு..
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இதுவே எனக்கு ஜோரு
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா

ஜோரான பேணி லட்டு சுவையான சீனி புட்டு (2)
ஏராளமான தட்டு..
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இனி இஸ்டம் போல வெட்டு
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
*********************************************************

தாமரப்பூ குளத்திலே சாயங்கால பொழுதிலே


MOVIE : MURADAN MUTHTHU
MUSIC : LINGGAPPAA T G
SINGER : P SUSHEELA

thaamarappuu kuLaththilE saayanggaala pozhuthilE (2)
kuLikka vanthEn thannaalE kuuda vanthaan pinnaalE
yaaradhu maamaa avan pEr sollalaamaa (2)

malligaippuu mugaththilE maambazhaththu uthattilE (2)
kaLLam? pOda vanthaanE parisu oNNu thanthaanE
antha machchaanaa avan aasai vachchaanaa?(2)

thuunggumbOdhu sirikkiRaan thuukkaththaiyE kedukkuRaan (2)
Engga vittu iLaikka vittaan thannaalE
ippO idaiyai paarththu manasa vittaan munnaalE
yaarathu maamaa avan pEr sollalaamaa (2)

paruvam kaakkum munthaanai paRakkum bOdhu vanthaanE (2)
garvamellaam vittu vittu ninRaanE
un kaigaLukkuL piLLaiyaagi ninRaanE
antha machchaanaa avan aasai vachchaanaa (2)

mEdai ittu kOlamittu mELa thaaLa virunthu vachchu
maalaiyittu thaali katti koLvOmaa
antha mayakkaththilE muzhu kadhaiyum solvOmaa
paRanthidalaamaa onRaay kalanthidalaamaa 92)
thaanE thannE thanthaanE
thaanE thannE thanthaanE
thaanE thannE thanthaanE
*********************************************************

தாமரப்பூ குளத்திலே சாயங்கால பொழுதிலே (2)
குளிக்க வந்தேன் தன்னாலே கூட வந்தான் பின்னாலே
யாரது மாமா அவன் பேர் சொல்லலாமா (2)

மல்லிகைப்பூ முகத்திலே மாம்பழத்து உதட்டிலே (2)
கள்ளம்? போட வந்தானே பரிசு ஒண்ணு தந்தானே
அந்த மச்சானா அவன் ஆசை வச்சானா?(2)

தூங்கும்போது சிரிக்கிறான் தூக்கத்தையே கெடுக்குறான் (2)
ஏங்க விட்டு இளைக்க விட்டான் தன்னாலே
இப்போ இடையை பார்த்து மனச விட்டான் முன்னாலே
யாரது மாமா அவன் பேர் சொல்லலாமா (2)

பருவம் காக்கும் முந்தானை பறக்கும் போது வந்தானே (2)
கர்வமெல்லாம் விட்டு விட்டு நின்றானே
உன் கைகளுக்குள் பிள்ளையாகி நின்றானே
அந்த மச்சானா அவன் ஆசை வச்சானா (2)

மேடை இட்டு கோலமிட்டு மேள தாள விருந்து வச்சு
மாலையிட்டு தாலி கட்டி கொள்வோமா
அந்த மயக்கத்திலே முழு கதையும் சொல்வோமா
பறந்திடலாமா ஒன்றாய் கலந்திடலாமா 2)
தானே தன்னே தந்தானே
தானே தன்னே தந்தானே
தானே தன்னே தந்தானே
*********************************************************

வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே


MOVIE : MISSIYAMMA
MUSIC : RAJESWARA RAO S
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA

varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE

kaadhalE kanavu ennum kavidhai thannai vaazh naaLil (2)
Or muRai paadiyE uRanggiduvEn un madiyil (2)
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE

enthan uyir kaadhalarai iRuthiyilE kaNdaalE(2)
kaNdu naan vidai peRavE kaaththiruppaay oru kaNamE (2)
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE

***********************************************************

வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே

காதலே கனவு என்னும் கவிதை தன்னை வாழ் நாளில் (2)
ஓர் முறை பாடியே உறங்கிடுவேன் உன் மடியில் (2)
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே

எந்தன் உயிர் காதலரை இறுதியிலே கண்டாலே(2)
கண்டு நான் விடை பெறவே காத்திருப்பாய் ஒரு கணமே (2)
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே

ஆடாத மனமும் ஆடுதே


MOVIE : KALATHUUR KANNAMMA.
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA.

aa..aa..aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE
aa..aa.aa.aa.aa….

kOvai kanipOlE idhazh konjchum en vaanamudhE
paavai en nenjchil puthu paNpaadum vaanazhagE
kOvai kanipOlE idhazh konjchum en vaanamudhE
paavai en nenjchil puthu paNpaadum vaanazhagE
ini vaanOrum kaaNaatha aananthamE(2)

aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE

rOjaa … ( aa.. ) pudhu rOjaa ( mm.. )
azhagu rOjaa malar thaanO ezhil viisum un kannanggaLO
paasam koNdaadum kaNgaL paadaatha vaNdugaLO
rOjaa malar thaanO ezhil viisum un kannanggaLO
paasam koNdaadum kaNgaL paadaatha vaNdugaLO
ini pEsaamal kaaNbOm pErinbamE (2)

aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE
************************************************************

ஆ..ஆ..ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆ..ஆ.ஆ.ஆ.ஆ….

கோவை கனிபோலே இதழ் கொஞ்சும் என் வானமுதே
பாவை என் நெஞ்சில் புது பண்பாடும் வானழகே
கோவை கனிபோலே இதழ் கொஞ்சும் என் வானமுதே
பாவை என் நெஞ்சில் புது பண்பாடும் வானழகே
இனி வானோரும் காணாத ஆனந்தமே(2)

ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே

ரோஜா … ( ஆ.. ) புது ரோஜா ( ம்ம்.. )
அழகு ரோஜா மலர் தானோ எழில் வீசும் உன் கன்னங்களோ
பாசம் கொண்டாடும் கண்கள் பாடாத வண்டுகளோ
ரோஜா மலர் தானோ எழில் வீசும் உன் கன்னங்களோ
பாசம் கொண்டாடும் கண்கள் பாடாத வண்டுகளோ
இனி பேசாமல் காண்போம் பேரின்பமே (2)

ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே

காத்திருந்த கண்களே


MOVIE : MOTOR SUNDARAM PILLAI
SINGERS : P B SRINIVAS & ?

kaaththiruntha kaNgaLE
kathaiyaLantha nenjchamE
aasai ennum veLLamE
ponggi perugum uLLamE
kaaththiruntha kaNgaLE
kathaiyaLantha nenjchamE
aasai ennum veLLamE
ponggi perugum uLLamE

kaNNiraNdil veNNilaa kadhaigaL sollum peNNilaa
-naanirunthum niiyilaa vaazhvil Edhu thEnilaa
kaNNiraNdil veNNilaa kadhaigaL sollum peNNilaa
-naanirunthum niiyilaa vaazhvil Edhu thEnilaa

maivizhi vaasal thiRanthathilE oru mannavan nuzhainthathenna
avan varuvathinaal intha idhazhgaLin mElE punnagai viLainththathenna
pozhuthathu? kanavai vizhigaLilE koNdu varuginRa vayathallavO
oru thalaivanai azhaiththu ? tharuginRa manathallavO.. tharuginRa manathallavO

kaaththiruntha kaNgaLE
kathaiyaLantha nenjchamE
aasai ennum veLLamE
ponggi perugum uLLamE

kaiviralaalE thoduvathilE intha puumugam sivanthathenna
iru kaigaLinaal nii mugam maRaiththaal intha vaiyagam iruNdathenna
sevvidhazhOram thEnedukka intha naadagam nadippathenna
ennai aruginil azhaiththu iru karam aNaiththu mayakkaththai koduppathenna
… mayakkaththai koduppathenna

kaaththiruntha kaNgaLE
kathaiyaLantha nenjchamE
aasai ennum veLLamE
ponggi perugum uLLamE
laa.. la..laallaa..laallallaa……..

**********************************************************

காத்திருந்த கண்களே
கதையளந்த நெஞ்சமே
ஆசை என்னும் வெள்ளமே
பொங்கி பெருகும் உள்ளமே
காத்திருந்த கண்களே
கதையளந்த நெஞ்சமே
ஆசை என்னும் வெள்ளமே
பொங்கி பெருகும் உள்ளமே

கண்ணிரண்டில் வெண்ணிலா கதைகள் சொல்லும் பெண்ணிலா
நானிருந்தும் நீயிலா வாழ்வில் ஏது தேனிலா
கண்ணிரண்டில் வெண்ணிலா கதைகள் சொல்லும் பெண்ணிலா
நானிருந்தும் நீயிலா வாழ்வில் ஏது தேனிலா

மைவிழி வாசல் திறந்ததிலே ஒரு மன்னவன் நுழைந்ததென்ன
அவன் வருவதினால் இந்த இதழ்களின் மேலே புன்னகை விளைந்ததென்ன
பொழுதது? கனவை விழிகளிலே கொண்டு வருகின்ற வயதல்லவோ
ஒரு தலைவனை அழைத்து ? தருகின்ற மனதல்லவோ.. தருகின்ற மனதல்லவோ

காத்திருந்த கண்களே
கதையளந்த நெஞ்சமே
ஆசை என்னும் வெள்ளமே
பொங்கி பெருகும் உள்ளமே

கைவிரலாலே தொடுவதிலே இந்த பூமுகம் சிவந்ததென்ன
இரு கைகளினால் நீ முகம் மறைத்தால் இந்த வையகம் இருண்டதென்ன
செவ்விதழோரம் தேனெடுக்க இந்த நாடகம் நடிப்பதென்ன
என்னை அருகினில் அழைத்து இரு கரம் அணைத்து மயக்கத்தை கொடுப்பதென்ன
… மயக்கத்தை கொடுப்பதென்ன

காத்திருந்த கண்களே
கதையளந்த நெஞ்சமே
ஆசை என்னும் வெள்ளமே
பொங்கி பெருகும் உள்ளமே
லா.. ல..லால்லா..லால்லல்லா……..

****************************************************

தென்றல் உறங்கிய போதும்


MOVIE : PETRA MAGANAI VITRA ANNAI ??
MUSIC : MSV
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA

thenRal uRanggiya bOdhum thinggaL uRanggiya bOdhum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
thenRal uRanggiya bOdhum thinggaL uRanggiya bOdhum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
onRu kalanthidum nenjcham uRavai naadi kenjchum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

-niila iravilE thOnRum nilavaip pOlavE.. nilavaippOlavE
vaalai kumariyE niiyum vantha bOdhilE .. vanthabOdhilE
-nEsamaaga pEsidaamal paasam vaLarumaa
aasai thiira konjchidaamal inbam malarumaa
-nEsamaaga pEsidaamal paasam vaLarumaa
aasai thiira konjchidaamal inbam malarumaa
anbai ninainthE aadum amudha nilaiyai naadum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

aa…aa….aa…aa…….
idhaya vaanilE inba thanam? kOdiyE … thanam kOdiyE
udhayamaagiyE uunjchal aadum bOdhilE … aadum bOdhilE
vaanampaadi jOdi naamum paada mayanggumaa
vaasappuuvum thEnum pOla vaazha pazhagumaa
vaanampaadi jOdi naamum paada mayanggumaa
vaasappuuvum thEnum pOla vaazha pazhagumaa
anbai ninainthE aadum amudha nilaiyai naadum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
onRu kalanthidum nenjcham uRavai naadi kenjchum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

*******************************************************

தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா

நீல இரவிலே தோன்றும் நிலவைப் போலவே.. நிலவைப்போலவே
வாலை குமரியே நீயும் வந்த போதிலே .. வந்தபோதிலே
நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா
ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இன்பம் மலருமா
நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா
ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இன்பம் மலருமா
அன்பை நினைந்தே ஆடும் அமுத நிலையை நாடும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா

ஆ…ஆ….ஆ…ஆ…….
இதய வானிலே இன்ப தனம்? கோடியே … தனம் கோடியே
உதயமாகியே ஊஞ்சல் ஆடும் போதிலே … ஆடும் போதிலே
வானம்பாடி ஜோடி நாமும் பாட மயங்குமா
வாசப்பூவும் தேனும் போல வாழ பழகுமா
வானம்பாடி ஜோடி நாமும் பாட மயங்குமா
வாசப்பூவும் தேனும் போல வாழ பழகுமா
அன்பை நினைந்தே ஆடும் அமுத நிலையை நாடும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
******************************************************