வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது


MOVIE : PUDHU KAVIDHAI
MUSIC : ILAYARAJA

aaa…aa…aa..aa..
aaa..aa..aa…aa..
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
-namadhu kadhai pudhukkavidhai
ilakkaNanggaL idhaRu illai
-naanunthan puumaalai .. O..O..
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE

ganggai veLLam paaymbOdhu karaigaL enna vEliyO
aaviyOdu sErntha jOdhi paadhai maaRa kuudumO
mananggaLin niRam paaththa kaadhal
muganggaLin niRam paarkkumO
-nii koNdu vaa kaadhal varam
puuththuuvumE panniir maram
suudaana kanavugaL thannOdu thaLLaada
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE

aa..aa..aa…
aa…aa..aa…
puuvil sErnthu vaazhntha vaasam kaaval thanai miiRumE
kaalam maaRum enRa bOdhum kaadhal nadhi uuRumE
varaiyaraigaLai maaRRumbOdhu
thalaimuRaigaLum maaRumE
enRum unthan nenjchOramE
anbE unthan sanjchaaramE
kaarkaala silirppugaL kaNNOram uNdaaga
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
-namadhu kadhai pudhukkavidhai
ilakkaNanggaL idhaRu illai
-naanunthan puumaalai .. O..O..
laalaa lalalala laalaa laalaala laa…

*******************************************************

ஆஅ…ஆ…ஆ..ஆ..
ஆஅ..ஆ..ஆ…ஆ..
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
நமது கதை புதுக்கவிதை
இலக்கணங்கள் இதறு இல்லை
நானுந்தன் பூமாலை .. ஓ..ஓ..
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

கங்கை வெள்ளம் பாய்ம்போது கரைகள் என்ன வேலியோ
ஆவியோடு சேர்ந்த ஜோதி பாதை மாற கூடுமோ
மனங்களின் நிறம் பாத்த காதல்
முகங்களின் நிறம் பார்க்குமோ
நீ கொண்டு வா காதல் வரம்
பூத்தூவுமே பன்னீர் மரம்
சூடான கனவுகள் தன்னோடு தள்ளாட
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

ஆ..ஆ..ஆ…
ஆ…ஆ..ஆ…
பூவில் சேர்ந்து வாழ்ந்த வாசம் காவல் தனை மீறுமே
காலம் மாறும் என்ற போதும் காதல் நதி ஊறுமே
வரையரைகளை மாற்றும்போது
தலைமுறைகளும் மாறுமே
என்றும் உந்தன் நெஞ்சோரமே
அன்பே உந்தன் சஞ்சாரமே
கார்கால சிலிர்ப்புகள் கண்ணோரம் உண்டாக
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
நமது கதை புதுக்கவிதை
இலக்கணங்கள் இதறு இல்லை
நானுந்தன் பூமாலை .. ஓ..ஓ..
லாலா லலலல லாலா லாலால லா…

**********************************************

பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்


MOVIE : PAYUM PULI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : MALAYSIA VASUDEVAN & P SUSHEELA

poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
aa-haa iiranthaan padum nEramthaan
unna attai pOla ottikkoLLa thONum
poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum

vEkkaattu buumi enggum suudu paRakka
vaan mEgam thaNNi vittu suutta thaNikka
vEkkaattu buumi enggum suudu paRakka
vaan mEgam thaNNi vittu suutta thaNikka
unna thottu naan kuLira enna thottu nii kuLira
unna thottu naan kuLira enna thottu nii kuLira
aththa maga vanappu aththanaiyum unakku
paay virikka naaL thaan paappOm vaa

poththukittu uuththuthayyaa vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
aa-haa iiranthaan padum nEramthaan
unna attai pOla ottikkoLLa thONum

aagaaya minnal oNNu aadi nadakka
aanantha veLLam ponggi anggam nanaikka
aagaaya minnal oNNu aadi nadakka
aanantha veLLam ponggi anggam nanaikka
payya payya kaiyaLakka paththuviral meyyaLakka
payya payya kaiyaLakka paththuviral meyyaLakka
thotta idam muzhukka thaNNiyilE vazhukka
vaay vedichcha puuvE ponnE vaa

poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
aa-haa iiranthaan padum nEramthaan
unna attai pOla ottikkoLLa thONum
laalalalaa… laalaa laalaa laalaa..
laalaa laalaa laalaa laalaa laalaa laalaa..

*****************************************************

பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
ஆஹா ஈரந்தான் படும் நேரம்தான்
உன்ன அட்டை போல ஒட்டிக்கொள்ள தோணும்
பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்

வேக்காட்டு பூமி எங்கும் சூடு பறக்க
வான் மேகம் தண்ணி விட்டு சூட்ட தணிக்க
வேக்காட்டு பூமி எங்கும் சூடு பறக்க
வான் மேகம் தண்ணி விட்டு சூட்ட தணிக்க
உன்ன தொட்டு நான் குளிர என்ன தொட்டு நீ குளிர
உன்ன தொட்டு நான் குளிர என்ன தொட்டு நீ குளிர
அத்த மக வனப்பு அத்தனையும் உனக்கு
பாய் விரிக்க நாள் தான் பாப்போம் வா

பொத்துகிட்டு ஊத்துதய்யா வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
ஆஹா ஈரந்தான் படும் நேரம்தான்
உன்ன அட்டை போல ஒட்டிக்கொள்ள தோணும்

ஆகாய மின்னல் ஒண்ணு ஆடி நடக்க
ஆனந்த வெள்ளம் பொங்கி அங்கம் நனைக்க
ஆகாய மின்னல் ஒண்ணு ஆடி நடக்க
ஆனந்த வெள்ளம் பொங்கி அங்கம் நனைக்க
பய்ய பய்ய கையளக்க பத்துவிரல் மெய்யளக்க
பய்ய பய்ய கையளக்க பத்துவிரல் மெய்யளக்க
தொட்ட இடம் முழுக்க தண்ணியிலே வழுக்க
வாய் வெடிச்ச பூவே பொன்னே வா

பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
ஆஹா ஈரந்தான் படும் நேரம்தான்
உன்ன அட்டை போல ஒட்டிக்கொள்ள தோணும்
லாலலலா… லாலா லாலா லாலா..
லாலா லாலா லாலா லாலா லாலா லாலா..

*********************************************************

அம்மாடி சின்ன பாப்பா


MOVIE : INRU POY NAALI VAA
MUSIC : ILAYARAJA

ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa
ava kalyaaNam thaanE kattiyirunthaa
piLLai anjchaaRu thaanE peththumirunthaa
ada aanaalum udambu ayyO ayyO ayyO ayyO
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa

maalaiyil biichchukku maRakkaamal vaaRiiyaa
(maRakkaama vaaRiiyaa …… maRakkaama vaaRiiyaa….)
malligai puuchcharam naan thaarEn vaaRiiyaa
( naan thaarEn vaaRiiyaa… naan thaarEn vaaRiiyaa…)
maivizhi mayanggida achchaaram thaariiyaa
maNal meththai onRu thaan kaadhalar Eriyaa
puuvaaramE adi dhEvaaramE
ungga appaava ninaichchaa .. ayyO ayyO ayyO ayyO
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa

annanggaL pOlavE peNmaanggaL pOguthu
(peNmaanggaL pOguthu ….peNmaanggaL pOguthu…)
uLLanggaL EnggiyE pinnaaga Oduthu
(pinnaala Oduthu…. pinnaalE Oduthu…)
aadidum puuvizhi ambaattam paayuthu
aadavar kaNgaLai angganggE mEyudhu
puunthOttamE adi maanththOttamE
ungga appaava ninaichchaa… ayyO ayyO ayyO ayyO

ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa
ava kalyaaNam thaanE kattiyirunthaa
piLLai anjchaaRu thaanE peththumirunthaa
ada aanaalum udambu ayyO ayyO ayyO ayyO
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa

********************************************

அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா
அவ கல்யாணம் தானே கட்டியிருந்தா
பிள்ளை அஞ்சாறு தானே பெத்துமிருந்தா
அட ஆனாலும் உடம்பு அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா

மாலையில் பீச்சுக்கு மறக்காமல் வாறீயா
(மறக்காம வாறீயா …… மறக்காம வாறீயா….)
மல்லிகை பூச்சரம் நான் தாரேன் வாறீயா
( நான் தாரேன் வாறீயா… நான் தாரேன் வாறீயா…)
மைவிழி மயங்கிட அச்சாரம் தாரீயா
மணல் மெத்தை ஒன்று தான் காதலர் ஏரியா
பூவாரமே அடி தேவாரமே
உங்க அப்பாவ நினைச்சா .. அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா

அன்னங்கள் போலவே பெண்மாங்கள் போகுது
(பெண்மாங்கள் போகுது ….பெண்மாங்கள் போகுது…)
உள்ளங்கள் ஏங்கியே பின்னாக ஓடுது
(பின்னால ஓடுது…. பின்னாலே ஓடுது…)
ஆடிடும் பூவிழி அம்பாட்டம் பாயுது
ஆடவர் கண்களை அங்கங்கே மேயுது
பூந்தோட்டமே அடி மாந்தோட்டமே
உங்க அப்பாவ நினைச்சா… அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ

அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா
அவ கல்யாணம் தானே கட்டியிருந்தா
பிள்ளை அஞ்சாறு தானே பெத்துமிருந்தா
அட ஆனாலும் உடம்பு அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா

*******************************************

வாடீ என் பொண்டாட்டி நீதானே


MOVIE : VELLAI ROJA
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : ILAYARAJA & S JANAKI

M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE..
vanthEn…. unai koNdaada naan thaanE..
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
M : maanE maanE .. un maaman thaan naanE
maanE maanE un maaman thaan naanE
FM : nii ingga illaatti ellaamum viiNE
M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE.. -hOy..

FM : anthi saayum nEramaachchi aaRRu maNNu iiramaachchi
muuchchO suudaana muuchchi…
M : iiraththOda vachcha naaththu puuththu ninnu baaramaachchi
aachchu EdhEdhO aachchi…
FM : sEravENum kaiyiraNdu
M : sEvaluNdu kOzhi uNdu
FM : sEravENum kaiyiraNdu
sEvaluNdu kOzhi uNdu ..innum enna bOdhai ERalaachchi
M : puuvaa…..puuththu ninnu poNNu oNNu thEduthu
FM : thannanaa..thannanaa..thaannanna..thaannanna…
M : vaadii …..en poNdaatti niidhaanE..
vanthEn…. unai koNdaada naan thaanE..
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..
M : maanE maanE .. un maaman thaan naanE
FM : nii ingga illaatti ellaamum viiNE

M : thEkki vachcha aasai kOdi thEnumpaalum oNNukuudi
Odum aaRaaga Odum.
FM : baakki vaikkum eNNam illa kEtka ingga yaarumilla
kuudum ennaasa kuudum
M : raasi ippO nalla raasi
FM : vaasi ippO raagam vaasi
M : raasi ippO nalla raasi
vaasi ippO raagam vaasi
aasaiyOdu ennaiththottu pEsi..
FM : EdhO….sorkkalOgam kaNNukkuLLa thONuthu..
M : thaanaa..nanna..naannanaa…
M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE..
FM : un poNdaatti naan thaanE
-haa.. vanthEn……
M : unnai koNdaada naan thaanE
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
naanE .. ada unnaala aaLaanEnE
M : maanE maanE
FM : aa-haa… aa-haa
M : un maaman thaan naanE..
FM : aa-haa …. aa-haa
M : maanE maanE maaman thaan naanE
FM : -niiyinggu illaatti ellaamum viiNE
M : vaadii…..en poNdaatti niithaanE… -hai

**************************************************

M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே..
வந்தேன்…. உனை கொண்டாட நான் தானே..
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
M : மானே மானே .. உன் மாமன் தான் நானே
மானே மானே உன் மாமன் தான் நானே
FM : நீ இங்க இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே
M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே.. ஹோய்..

FM : அந்தி சாயும் நேரமாச்சி ஆற்று மண்ணு ஈரமாச்சி
மூச்சோ சூடான மூச்சி…
M : ஈரத்தோட வச்ச நாத்து பூத்து நின்னு பாரமாச்சி
ஆச்சு ஏதேதோ ஆச்சி…
FM : சேரவேணும் கையிரண்டு
M : சேவலுண்டு கோழி உண்டு
FM : சேரவேணும் கையிரண்டு
சேவலுண்டு கோழி உண்டு ..இன்னும் என்ன போதை ஏறலாச்சி
M : பூவா…..பூத்து நின்னு பொண்ணு ஒண்ணு தேடுது
FM : தன்னனா..தன்னனா..தான்னன்ன..தான்னன்ன…
M : வாடீ …..என் பொண்டாட்டி நீதானே..
வந்தேன்…. உனை கொண்டாட நான் தானே..
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..
M : மானே மானே .. உன் மாமன் தான் நானே
FM : நீ இங்க இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே

M : தேக்கி வச்ச ஆசை கோடி தேனும்பாலும் ஒண்ணுகூடி
ஓடும் ஆறாக ஓடும்.
FM : பாக்கி வைக்கும் எண்ணம் இல்ல கேட்க இங்க யாருமில்ல
கூடும் என்னாச கூடும்
M : ராசி இப்போ நல்ல ராசி
FM : வாசி இப்போ ராகம் வாசி
M : ராசி இப்போ நல்ல ராசி
வாசி இப்போ ராகம் வாசி
ஆசையோடு என்னைத்தொட்டு பேசி..
FM : ஏதோ….சொர்க்கலோகம் கண்ணுக்குள்ள தோணுது..
M : தானா..னன்ன..னான்னனா…
M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே..
FM : உன் பொண்டாட்டி நான் தானே
ஹா.. வந்தேன்……
M : உன்னை கொண்டாட நான் தானே
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
நானே .. அட உன்னால ஆளானேனே
M : மானே மானே
FM : ஆஹா… ஆஹா
M : உன் மாமன் தான் நானே..
FM : ஆஹா …. ஆஹா
M : மானே மானே மாமன் தான் நானே
FM : நீயிங்கு இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே
M : வாடீ…..என் பொண்டாட்டி நீதானே… ஹை
*******************************************************

உயிரிலே எனது உயிரிலே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : MAHALAKSHMI & SRINIVAS

uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay
Enenai maRuththu pOgiRaay
kaanal niirOdu sErgiRaay
koduththathaay sonna idhayaththai
thiruppi naan vaangga maattEnE
uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay

aruginil uLLa thuuramE
alaikadal thiiNdum vaanamE
-nEsikka nenjcham reNdu
pOdhaathaa pOdhaathaa nii sollu
-nEsamum reNdaam muRai
maaRaadhaa kuudaathaa nii sollu
idhu nadanthida kuudumO
iru dhuruvanggaL sErumO
uchchadiththu niiyum vilaga
thaththaLiththu naanum varuga
enna seyvEnO

uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay

EdhO onRu ennaith thadukkuthE
peNthaanE nii enRu muRaikkuthE
ennuLLE kaayanggaL
aaraamal thiiraamal ninREnE
visiriyaam un kaigaL
vanthaalum vaanggaamal senREnE
vaa.. vanthu enai sErnthidu
en thOLgaLil thEynthidu
sollavanthEn solli mudiththEn
varum dhisai paarththu iruppEn
-naatkaL pOnaalum

mm..mm..mm..mm..
mm..mm..mm..mm..
Enenai maRuththu pOgiRaay
kaanal niirOdu sErgiRaay
koduththathaay sonna idhayaththai
thiruppi naan vaangga maattEnE

***********************************************

உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்
ஏனெனை மறுத்து போகிறாய்
கானல் நீரோடு சேர்கிறாய்
கொடுத்ததாய் சொன்ன இதயத்தை
திருப்பி நான் வாங்க மாட்டேனே
உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்

அருகினில் உள்ள தூரமே
அலைகடல் தீண்டும் வானமே
நேசிக்க நெஞ்சம் ரெண்டு
போதாதா போதாதா நீ சொல்லு
நேசமும் ரெண்டாம் முறை
மாறாதா கூடாதா நீ சொல்லு
இது நடந்திட கூடுமோ
இரு துருவங்கள் சேருமோ
உச்சடித்து நீயும் விலக
தத்தளித்து நானும் வருக
என்ன செய்வேனோ

உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்

ஏதோ ஒன்று என்னைத் தடுக்குதே
பெண்தானே நீ என்று முறைக்குதே
என்னுள்ளே காயங்கள்
ஆராமல் தீராமல் நின்றேனே
விசிரியாம் உன் கைகள்
வந்தாலும் வாங்காமல் சென்றேனே
வா.. வந்து எனை சேர்ந்திடு
என் தோள்களில் தேய்ந்திடு
சொல்லவந்தேன் சொல்லி முடித்தேன்
வரும் திசை பார்த்து இருப்பேன்
நாட்கள் போனாலும்

ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..
ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..
ஏனெனை மறுத்து போகிறாய்
கானல் நீரோடு சேர்கிறாய்
கொடுத்ததாய் சொன்ன இதயத்தை
திருப்பி நான் வாங்க மாட்டேனே

*******************************************

வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலாவே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARIS JAYARAJ
SINGERS : HARIHARAN, NAHUL& VIJAY.

veNNilavE veLLi veLLi nilaavE
pOgum idam ellaamE kuuda kuuda vanthaay
veNNilavE veLLi veLLi nilavE
-natchathira pattaaLam kuuttikkoNdu vanthaay

manjchaL veyil maalaiyidhE
mella mella iruLudhE
paLichchidum viLakkugaL pagalpOl kaattuthE
thayakkanggaL vilagudhE thavippugaL thodarudhE
aduththathu enna enna enRE thaan thEduthE

veNNilavE veLLi veLLi nilaavE
pOgum idam ellaamE kuuda kuuda vanthaay
veNNilavE veLLi veLLi nilavE
-natchathira pattaaLam kuuttikkoNdu vanthaay

ulagaththin kadaisi naaL
inRuthaanaa enbadhupOl
pEsi pEsi thiirththa pinnum
EdhO onRu kuRaiyudhE
inggE oru chinnanjchiRu
maragadha mOtcham vanthu
kuRukuRu minnal ena kuRukkE OduthE

veNNilavE veLLi veLLi nilaavE
pOgum idam ellaamE kuuda kuuda vanthaay
veNNilavE veLLi veLLi nilavE
-natchathira pattaaLam kuuttikkoNdu vanthaay

manjchaL veyil maalaiyidhE
mella mella iruLudhE
paLichchidum viLakkugaL pagalpOl kaattuthE
thayakkanggaL vilagudhE thavippugaL thodarudhE
aduththathu enna enna enRE thaan thEduthE

vaNNanggaL vaNNanggaL aRRa
vazhiyil vazhiyil silar nadakkiRaar.. nadakkiRaar
manjchaLum pachchaiyum koNdu
peyyudhu peyyudhu mazhai nanaigiRaar.. nanaigiRaar
yaarO yaarO yaarO avaL
-hE yaarO yaarO yaarO avan
oru kOdum kOdum vettikkoLLa
iru thaNdavaaLam ottichchella

veNNilavE veLLi veLLi nilaavE
pOgum idam ellaamE kuuda kuuda vanthaay
veNNilavE veLLi veLLi nilavE
-natchathira pattaaLam kuuttikkoNdu vanthaay

innum konjcham niiLa vENdum
intha nodi intha nodi
eththanaiyO kaalam thaLLi
-nenjchOram paniththuLi
-ninRu paarkka nEraminRi
senRukoNdE irunthEnE
-niRka vaiththaaL pEsavaiththaaL
-nenjchOram paniththuLi
O-hO…)..)
______________________________________________

வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலாவே
போகும் இடம் எல்லாமே கூட கூட வந்தாய்
வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலவே
நட்சதிர பட்டாளம் கூட்டிக்கொண்டு வந்தாய்

மஞ்சள் வெயில் மாலையிதே
மெல்ல மெல்ல இருளுதே
பளிச்சிடும் விளக்குகள் பகல்போல் காட்டுதே
தயக்கங்கள் விலகுதே தவிப்புகள் தொடருதே
அடுத்தது என்ன என்ன என்றே தான் தேடுதே

வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலாவே
போகும் இடம் எல்லாமே கூட கூட வந்தாய்
வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலவே
நட்சதிர பட்டாளம் கூட்டிக்கொண்டு வந்தாய்

உலகத்தின் கடைசி நாள்
இன்றுதானா என்பதுபோல்
பேசி பேசி தீர்த்த பின்னும்
ஏதோ ஒன்று குறையுதே
இங்கே ஒரு சின்னஞ்சிறு
மரகத மோட்சம் வந்து
குறுகுறு மின்னல் என குறுக்கே ஓடுதே

வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலாவே
போகும் இடம் எல்லாமே கூட கூட வந்தாய்
வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலவே
நட்சதிர பட்டாளம் கூட்டிக்கொண்டு வந்தாய்

மஞ்சள் வெயில் மாலையிதே
மெல்ல மெல்ல இருளுதே
பளிச்சிடும் விளக்குகள் பகல்போல் காட்டுதே
தயக்கங்கள் விலகுதே தவிப்புகள் தொடருதே
அடுத்தது என்ன என்ன என்றே தான் தேடுதே

வண்ணங்கள் வண்ணங்கள் அற்ற
வழியில் வழியில் சிலர் நடக்கிறார்.. நடக்கிறார்
மஞ்சளும் பச்சையும் கொண்டு
பெய்யுது பெய்யுது மழை நனைகிறார்.. நனைகிறார்
யாரோ யாரோ யாரோ அவள்
ஹே யாரோ யாரோ யாரோ அவன்
ஒரு கோடும் கோடும் வெட்டிக்கொள்ள
இரு தண்டவாளம் ஒட்டிச்செல்ல

வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலாவே
போகும் இடம் எல்லாமே கூட கூட வந்தாய்
வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நிலவே
நட்சதிர பட்டாளம் கூட்டிக்கொண்டு வந்தாய்

இன்னும் கொஞ்சம் நீள வேண்டும்
இந்த நொடி இந்த நொடி
எத்தனையோ காலம் தள்ளி
நெஞ்சோரம் பனித்துளி
நின்று பார்க்க நேரமின்றி
சென்றுகொண்டே இருந்தேனே
நிற்க வைத்தாள் பேசவைத்தாள்
நெஞ்சோரம் பனித்துளி
ஓஹோ…)..)

****************************************************

பார்த்த முதல் நாளே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : BOMBAY JAISHRI & UNNIMENON

paarththa mudhal naaLE
unnai paarththa mudhal naaLE
kaatchi pizhai pOlE
uNarnthEn kaatchi pizhai pOlE
Or alaiyaay vanthu enai adiththaay
kadalaay maaRi pin enai izhuththaay
en ? thaanggiya unmugam unmugam enRum maRaiyaadhE

kaattik kodukkiRathE kaNNE kaatti kodukkiRathE
kaadhal vazhigiRathE kaNNil kaadhal vazhigiRathE
un vizhiyil vazhiyum piriyanggaLai
paarththEn kadanthEn pakal iravai
un alaadhi anbinil nanainthapin nanainthapin
-naanum mazhaiyaanEn.

kaalai ezhunthathum enkaNgaL mudhalil
thEdippidippadhu unthan mugamE
thuukkam varugaiyil kaNpaarkkum
kadaisi kaatchikkuL niRpadhun mugamE

enai paRRi enakkE theriyaadha palavum
-nii aRinthu nadappadhu viyaRppEn
unai Edhum kEtkaamal unadhaasai anaiththum
-niRaivERRa vENdum enRu thavippEn

pOginREn ena nii pala nuuRu muRaigaL
vidai peRRum pOgaamal iruppaay
sari enRu sari enRu unnai pOga solli
kadhavOram naanum niRka siriththaay
kadhavOram naanum niRka siriththaay

kaattik kodukkiRathE kaNNE kaatti kodukkiRathE
kaadhal vazhigiRathE kaNNil kaadhal vazhigiRathE

Or alaiyaay vanthu enai adiththaay
kadalaay maaRi pin enai izhuththaay

un alaadhi anbinil nanainthapin nanainthapin
-naanum mazhaiyaanEn.

unnai maRanthu nii thuukkaththil siriththaal
thuunggaamal adhai kaNdu rasiththEn
thuukkam maRanthu naan unai paarkkum kaatchi
kanavaaga vanthathenRu ninaiththEn

yaarum maanidarE illaadha idaththil
siRu viidu kattikkoLLa thOnRum
-niiyum naanum anggE vaazhginRa vaazhvai
maram thORum sedhukkida vENdum

kaNpaarththu kadhaikka mudiyaamal naanum
thavikkinRa oru peNNum niidhaan
kaNkotta mudiyaamal mudiyaamal paarkkum
salikkaadha oru peNNum niidhaan
salikkaadha oru peNNum niidhaan

paarththa mudhal naaLE
unnai paarththa mudhal naaLE
kaatchi pizhai pOlE
uNarnthEn kaatchi pizhai pOlE
Or alaiyaay vanthu enai adiththaay
kadalaay maaRi pin enai izhuththaay
en ? thaanggiya unmugam unmugam enRum maRaiyaadhE

****************************************************

பார்த்த முதல் நாளே
உன்னை பார்த்த முதல் நாளே
காட்சி பிழை போலே
உணர்ந்தேன் காட்சி பிழை போலே
ஓர் அலையாய் வந்து எனை அடித்தாய்
கடலாய் மாறி பின் எனை இழுத்தாய்
என் ? தாங்கிய உன்முகம் உன்முகம் என்றும் மறையாதே

காட்டிக் கொடுக்கிறதே கண்ணே காட்டி கொடுக்கிறதே
காதல் வழிகிறதே கண்ணில் காதல் வழிகிறதே
உன் விழியில் வழியும் பிரியங்களை
பார்த்தேன் கடந்தேன் பகல் இரவை
உன் அலாதி அன்பினில் நனைந்தபின் நனைந்தபின்
நானும் மழையானேன்.

காலை எழுந்ததும் என்கண்கள் முதலில்
தேடிப்பிடிப்பது உந்தன் முகமே
தூக்கம் வருகையில் கண்பார்க்கும்
கடைசி காட்சிக்குள் நிற்பதுன் முகமே

எனை பற்றி எனக்கே தெரியாத பலவும்
நீ அறிந்து நடப்பது வியற்ப்பேன்
உனை ஏதும் கேட்காமல் உனதாசை அனைத்தும்
நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தவிப்பேன்

போகின்றேன் என நீ பல நூறு முறைகள்
விடை பெற்றும் போகாமல் இருப்பாய்
சரி என்று சரி என்று உன்னை போக சொல்லி
கதவோரம் நானும் நிற்க சிரித்தாய்
கதவோரம் நானும் நிற்க சிரித்தாய்

காட்டிக் கொடுக்கிறதே கண்ணே காட்டி கொடுக்கிறதே
காதல் வழிகிறதே கண்ணில் காதல் வழிகிறதே

ஓர் அலையாய் வந்து எனை அடித்தாய்
கடலாய் மாறி பின் எனை இழுத்தாய்

உன் அலாதி அன்பினில் நனைந்தபின் நனைந்தபின்
நானும் மழையானேன்.

உன்னை மறந்து நீ தூக்கத்தில் சிரித்தால்
தூங்காமல் அதை கண்டு ரசித்தேன்
தூக்கம் மறந்து நான் உனை பார்க்கும் காட்சி
கனவாக வந்ததென்று நினைத்தேன்

யாரும் மானிடரே இல்லாத இடத்தில்
சிறு வீடு கட்டிக்கொள்ள தோன்றும்
நீயும் நானும் அங்கே வாழ்கின்ற வாழ்வை
மரம் தோறும் செதுக்கிட வேண்டும்

கண்பார்த்து கதைக்க முடியாமல் நானும்
தவிக்கின்ற ஒரு பெண்ணும் நீதான்
கண்கொட்ட முடியாமல் முடியாமல் பார்க்கும்
சலிக்காத ஒரு பெண்ணும் நீதான்
சலிக்காத ஒரு பெண்ணும் நீதான்

பார்த்த முதல் நாளே
உன்னை பார்த்த முதல் நாளே
காட்சி பிழை போலே
உணர்ந்தேன் காட்சி பிழை போலே
ஓர் அலையாய் வந்து எனை அடித்தாய்
கடலாய் மாறி பின் எனை இழுத்தாய்
என் ? தாங்கிய உன்முகம் உன்முகம் என்றும் மறையாதே

***************************************************

மானச மைனே வரூ


MOVIE : CHEMMEEN

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

-nilaavinRE naattilE nishaaganthi puuththallO
-nilaavinRE naattilE nishaaganthi puuththallO
kaLi kuuttukkaarane maRanthu pOyO..

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

kadalilE Olavum karaLilE mOhavum
kadalilE Olavum karaLilE mOhavum
adanggugillaa Omane adanggugillaa..

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

*******************************************

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

நிலாவின்றே நாட்டிலே நிஷாகந்தி பூத்தல்லோ
நிலாவின்றே நாட்டிலே நிஷாகந்தி பூத்தல்லோ
களி கூட்டுக்காரனெ மறந்து போயோ..

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

கடலிலே ஓலவும் கரளிலே மோகவும்
கடலிலே ஓலவும் கரளிலே மோகவும்
அடங்குகில்லா ஓமனெ அடங்குகில்லா..

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

********************************************

பெண்ணாளே பெண்ணாளே


MOVIE : CHEMMEEN.
SINGERS : P LEELA & KJY.

peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE
kanni thaamarai puumOLE
kanni thaamarai puumOLE.. vaa… vaa..
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
kadalil thanthnoru muththallE
kuLiril kOrana muththallE
-hOy -hOy ElOlam thONIyilE arayaNam thaalOlamkiLi peNNallE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

maanaththu paRakkana chembparunththE
maanaththu paRakkana chembparunththE
miininnu maththiyO chemmiinO
miininnu maththiyO chemmiinO
aaRRinggal paLLiilE peru-naaLum va-n-nallO
aaRRinggal paLLiilE peru-naaLum va-n-nallO
oru nalla kOru thaa… kadalammE… E…
oru nalla kOru thaa.. kadalammE

paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
araiyaththi peNNu thabasirunthu
araiyaththi peNNu thabasirunthu
avane kadalammaa koNdu vanthu
avane kadalammaa koNdu vanthu
arayan thONiyil pOyaalE avane kaavalu niiyaane
-hOy -hOy innaanE ennaarE kaNavan? allElikkara kaaNuuyille
peNNaaLE peNNaaLE kari miin kaNNaaLE kaNNaaLE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

maanaththu kaNdathum muththallaa -hOy
maanaththu kaNdathum muththallaa
maNNil kiluththathum muththallaa -hEy
maNNil kiluththathum muththallaa
o-n-naam kadalilE o-n-naam thiraiyilE
o-n-naam kadalilE o-n-naaam thiraiyilE
Omana muththE vaa muththE vaa… -hE
Omana muththE vaa muththE vaa..

paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
araiyaththi peNNu pedaichchi pOyii
araiyaththi peNNu pedaichchi pOyii
avanE kadalammaa koNdu pOyii
avanE kadalammaa koNdu pOyii
kaNavan thONiyil pOyaalE kadalil kaavalu nii vENam
-hOy -hOy peNNaaLE peNNaaLE kari miinkaNNaalE kaNNaalE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

****************************************************
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே
கன்னி தாமரை பூமோளே
கன்னி தாமரை பூமோளே.. வா… வா..
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
கடலில் தந்னொரு முத்தல்லே
குளிரில் கோரன முத்தல்லே
ஹோய் ஹோய் ஏலோலம் தோணீயிலே அரயணம் தாலோலம்கிளி பெண்ணல்லே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

மானத்து பறக்கன செம்ப்பருந்தே
மானத்து பறக்கன செம்ப்பருந்தே
மீனின்னு மத்தியோ செம்மீனோ
மீனின்னு மத்தியோ செம்மீனோ
ஆற்றிங்கல் பள்ளீலே பெருநாளும் வந்நல்லோ
ஆற்றிங்கல் பள்ளீலே பெருநாளும் வந்நல்லோ
ஒரு நல்ல கோரு தா… கடலம்மே… ஏ…
ஒரு நல்ல கோரு தா.. கடலம்மே

பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு தபசிருந்து
அரையத்தி பெண்ணு தபசிருந்து
அவனெ கடலம்மா கொண்டு வந்து
அவனெ கடலம்மா கொண்டு வந்து
அரயன் தோணியில் போயாலே அவனெ காவலு நீயானெ
ஹோய் ஹோய் இன்னானே என்னாரே கணவன்? அல்லேலிக்கர காணூயில்லெ
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரி மீன் கண்ணாளே கண்ணாளே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

மானத்து கண்டதும் முத்தல்லா ஹோய்
மானத்து கண்டதும் முத்தல்லா
மண்ணில் கிலுத்ததும் முத்தல்லா ஹேய்
மண்ணில் கிலுத்ததும் முத்தல்லா
ஒந்நாம் கடலிலே ஒந்நாம் திரையிலே
ஒந்நாம் கடலிலே ஒந்நாஅம் திரையிலே
ஓமன முத்தே வா முத்தே வா… ஹே
ஓமன முத்தே வா முத்தே வா..

பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு பெடைச்சி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு பெடைச்சி போயீ
அவனே கடலம்மா கொண்டு போயீ
அவனே கடலம்மா கொண்டு போயீ
கணவன் தோணியில் போயாலே கடலில் காவலு நீ வேணம்
ஹோய் ஹோய் பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரி மீன்கண்ணாலே கண்ணாலே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

****************************************************

கடலினக்கர போனோரே


MOVIE : CHEMMEEN
SINGERS : KJY.

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…
padhinaalaam raavilE paalaazhi thiraiyilE
malsiya kannigamaarudE maaNikka kallu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
veNNilaa poygaiyilE vaavum naaLilE
pon puu miininE koNdu tharaamO
-naadOdi kadhaiyilE nakshathra kadalilE
-naaga narthakimaar aNiyum
thaanaththin muththu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
maanasa poykaiyilE maayaa ?thiibilE
maada praavinE koNdu tharaamO
aathiraa panthalil panchami thalikkaiyil
dhEva kanyakamaarudE omal puu thaali tharaamO..
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…

**********************************************

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…
பதினாலாம் ராவிலே பாலாழி திரையிலே
மல்சிய கன்னிகமாருடே மாணிக்க கல்லு தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
வெண்ணிலா பொய்கையிலே வாவும் நாளிலே
பொன் பூ மீனினே கொண்டு தராமோ
நாடோடி கதையிலே நக்ஷத்ர கடலிலே
நாக நர்தகிமார் அணியும்
தானத்தின் முத்து தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
மானச பொய்கையிலே மாயா ?தீபிலே
மாட ப்ராவினே கொண்டு தராமோ
ஆதிரா பந்தலில் பன்சமி தலிக்கையில்
தேவ கன்யகமாருடே ஒமல் பூ தாலி தராமோ..
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…

**************************************************