அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா


MOVIE : INNISAI MAZHAI
MUSIC : ILAYARAJA

adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayO
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO
thiththiththathu nenjcham .. jam jam jam..
thenpattadhu konjcham .. jam jam jam
uLLathellaam solli thanthEnE
solliyadhu paththaadhO
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO

paththu viral pattaalenna
muththamazhai ittaalenna
aa-haa…aa-haa..aa-haa…aa-haa.. ponnE maNiyE
pattu udal suttaalenna
vetkamadhai vittaalenna
aa-haa.. aa-haa..aa-haa..aa-haa anbE amudhE
ganggai nadhi niiraada kaNNan varaththaan
manggai madi siiraada mannan varaththaan
oru pudhiya mayakkam unakkum enakkum
kuudi varum naaLidhu..

-nERRiravu….
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO
thiththiththathu nenjcham .. jam jam jam..
thenpattadhu konjcham .. jam jam jam
uLLathellaam solli thanthEnE
solliyadhu paththaadhO
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO

anthapuRa santhOsanggaL arththa jaama sanggiidhanggaL
aa-haa..O-hO..E-hE .. unnaal vanthathE
thenpodhigai saaral ena
chinna maNi thuuralena
mm-hum..aa-haa…O-hO..inbam thanthathE
munpin manam kaaNaadha anbin viLakkam
muRRuppuLLi illaamal inggE kidaikkum
ini mudhumai varaiyil namadhu uRavu
Odi varakkuudumE..

-nERRiravu….
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO
thiththiththathu nenjcham .. jam jam jam..
thenpattadhu konjcham .. jam jam jam
uLLathellaam solli thanthEnE
solliyadhu paththaadhO
adi nERRiravu nadanthathenna aa-ha..-ha-haa-haa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO

******************************************************

அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ
தித்தித்தது நெஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்..
தென்பட்டது கொஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்
உள்ளதெல்லாம் சொல்லி தந்தேனே
சொல்லியது பத்தாதோ
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ

பத்து விரல் பட்டாலென்ன
முத்தமழை இட்டாலென்ன
ஆஹா…ஆஹா..ஆஹா…ஆஹா.. பொன்னே மணியே
பட்டு உடல் சுட்டாலென்ன
வெட்கமதை விட்டாலென்ன
ஆஹா.. ஆஹா..ஆஹா..ஆஹா அன்பே அமுதே
கங்கை நதி நீராட கண்ணன் வரத்தான்
மங்கை மடி சீராட மன்னன் வரத்தான்
ஒரு புதிய மயக்கம் உனக்கும் எனக்கும்
கூடி வரும் நாளிது..

நேற்றிரவு….
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ
தித்தித்தது நெஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்..
தென்பட்டது கொஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்
உள்ளதெல்லாம் சொல்லி தந்தேனே
சொல்லியது பத்தாதோ
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ

அந்தபுற சந்தோசங்கள் அர்த்த ஜாம சங்கீதங்கள்
ஆஹா..ஓஹோ..ஏஹே .. உன்னால் வந்ததே
தென்பொதிகை சாரல் என
சின்ன மணி தூரலென
ம்ம்ஹும்..ஆஹா…ஓஹோ..இன்பம் தந்ததே
முன்பின் மனம் காணாத அன்பின் விளக்கம்
முற்றுப்புள்ளி இல்லாமல் இங்கே கிடைக்கும்
இனி முதுமை வரையில் நமது உறவு
ஓடி வரக்கூடுமே..

நேற்றிரவு….
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ
தித்தித்தது நெஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்..
தென்பட்டது கொஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்
உள்ளதெல்லாம் சொல்லி தந்தேனே
சொல்லியது பத்தாதோ
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன ஆஹ..ஹஹாஹா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ

**************************************************

மங்கை நீ மாங்கனி


MOVIE : INNISAI MAZHAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : ILAYARAJA

manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
sinthidum punnagai sinthaamaNi
-nadakkum thOttam nii
-naanoru thEni
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi

kaiviisi pOginRa vaigaasi mEgam
kaisErththu paadaathO thanyAsi raagam
mai puusi paarkkinRa kaNpaarvai niilam
ennOdu kaaNaadhO kalyaaNa kOlam
siRRaadai mElaadum senthuura dhEgam
siRpanggaL koNdaadum poRkOyilaagum
thadaagam nii thaNNiirum naan onRaagavaa….

manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi

pottOdu puu vaiththa ponmaanai pORRi
pallaaNdu sonnEnE paamaalai suutti
anRaadam naan paadum gaananggaL yaavum
ammaadi nii thantha dhaananggaL aagum
enggEyum un thORRam kaNdEnE naanum
en kuuda nii inRi inggEdhu njaanam
isai tharum kalai magaL ennaaLum nii

manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
sinthidum punnagai sinthaamaNi
-nadakkum thOttam nii
-naanoru thEni
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
raa….ra..raa..raa..raraa…
raa ..raa.raa.raa..raaraa.raa…
rara riiraa..raari ra..ra.raa..
********************************************************
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
சிந்திடும் புன்னகை சிந்தாமணி
நடக்கும் தோட்டம் நீ
நானொரு தேனி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி

கைவீசி போகின்ற வைகாசி மேகம்
கைசேர்த்து பாடாதோ தன்யாசி ராகம்
மை பூசி பார்க்கின்ற கண்பார்வை நீலம்
என்னோடு காணாதோ கல்யாண கோலம்
சிற்றாடை மேலாடும் செந்தூர தேகம்
சிற்பங்கள் கொண்டாடும் பொற்கோயிலாகும்
தடாகம் நீ தண்ணீரும் நான் ஒன்றாகவா….

மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி

பொட்டோடு பூ வைத்த பொன்மானை போற்றி
பல்லாண்டு சொன்னேனே பாமாலை சூட்டி
அன்றாடம் நான் பாடும் கானங்கள் யாவும்
அம்மாடி நீ தந்த தானங்கள் ஆகும்
எங்கேயும் உன் தோற்றம் கண்டேனே நானும்
என் கூட நீ இன்றி இங்கேது ஞானம்
இசை தரும் கலை மகள் என்னாளும் நீ

மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
சிந்திடும் புன்னகை சிந்தாமணி
நடக்கும் தோட்டம் நீ
நானொரு தேனி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
ரா….ர..ரா..ரா..ரரா…
ரா ..ரா.ரா.ரா..ராரா.ரா…
ரர ரீரா..ராரி ர..ர.ரா..

************************************************

வெண்ணிலவுக்கு ஆசைப்பட்டேன்


MOVIE : POONTHOTTAM
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : ILAYARAJA

veNNilavukku aasaippattEn
kittumO kaiyil kittumO
vaanavillukku aasaippattEn
ettumO adhu ettumO
Ezhai en manamE Engguthu dhinamE
-nalladhu nadakkum naaLum malarattum
vaanaththu thaaragaiyO
yaaravaL dhEvadhaiyO
vaarththaigaLum mayanggidum kalaivaaNiyin magaLO
vaNNaththil thiittidavO
eNNaththil kaattidavO
paarththabadi sollidaththaan vaarththai varumO
malaraay sirippaaL manadhai paRippaaL
malaraay sirippaaL manadhai paRippaaL
kanavil dhinamum vanthu kaNNadippaaL
vaanaththu thaaragaiyO
yaaravaL dhEvadhaiyO
vaarththaigaLum mayanggidum kalaivaaNiyin magaLO

suttum vizhi sudar paarththu manam kettathai sollattumaa
kottum pani thuLi kuuda ennai suttathai sollattumaa
kambanidam kadan kEttu konjcham kaRpanai vaanggattumaa
kaadhal koNda mugam paarththu naan varNaNai seyyattumaa
avaL vaanggi pOnaaL en thuukkam..
mugam kaNdaalum thiiraathu en Ekkam
kaNdupidi yaaru kaNdupidi brammanukku oru thanthiyadi
avaL pEchchu mozhiyalla magudi..
vaanaththu thaaragaiyO
yaaravaL dhEvadhaiyO
vaarththaigaLum mayanggidum kalaivaaNiyin magaLO
vaNNaththil thiittidavO
eNNaththil kaattidavO
paarththabadi sollidaththaan vaarththai varumO

mottu vediththathu pOlE antha pattu kuLirmugamO
muththu chithaRuthal pOlE chinna chittu sirippazhagO
thiththiththidum thEn suvaiyai naan solvathu eppadiyO
ponggi varum malar vaasam adhai aLLuvatheppadiyO
-svaram Ezhil adanggaadha raagam
idhu ellOrkkum kidaikkaadha giidham..
raadhai avaL naanum kaNNan illai
raaNikku naanoru mannan illai
avaLOdu porunthaathen azhagu..
vaanaththu thaaragaiyO
yaaravaL dhEvadhaiyO
vaarththaigaLum mayanggidum kalaivaaNiyin magaLO
vaNNaththil thiittidavO
eNNaththil kaattidavO
paarththabadi sollidaththaan vaarththai varumO
malaraay sirippaaL manadhai paRippaaL
malaraay sirippaaL manadhai paRippaaL
kanavil dhinamum vanthu kaNNadippaaL
vaanaththu thaaragaiyO
yaaravaL dhEvadhaiyO
vaarththaigaLum mayanggidum kalaivaaNiyin magaLO
vaNNaththil thiittidavO
eNNaththil kaattidavO
paarththabadi sollidaththaan vaarththai varumO

********************************************************

வெண்ணிலவுக்கு ஆசைப்பட்டேன்
கிட்டுமோ கையில் கிட்டுமோ
வானவில்லுக்கு ஆசைப்பட்டேன்
எட்டுமோ அது எட்டுமோ
ஏழை என் மனமே ஏங்குது தினமே
நல்லது நடக்கும் நாளும் மலரட்டும்
வானத்து தாரகையோ
யாரவள் தேவதையோ
வார்த்தைகளும் மயங்கிடும் கலைவாணியின் மகளோ
வண்ணத்தில் தீட்டிடவோ
எண்ணத்தில் காட்டிடவோ
பார்த்தபடி சொல்லிடத்தான் வார்த்தை வருமோ
மலராய் சிரிப்பாள் மனதை பறிப்பாள்
மலராய் சிரிப்பாள் மனதை பறிப்பாள்
கனவில் தினமும் வந்து கண்ணடிப்பாள்
வானத்து தாரகையோ
யாரவள் தேவதையோ
வார்த்தைகளும் மயங்கிடும் கலைவாணியின் மகளோ

சுட்டும் விழி சுடர் பார்த்து மனம் கெட்டதை சொல்லட்டுமா
கொட்டும் பனி துளி கூட என்னை சுட்டதை சொல்லட்டுமா
கம்பனிடம் கடன் கேட்டு கொஞ்சம் கற்பனை வாங்கட்டுமா
காதல் கொண்ட முகம் பார்த்து நான் வர்ணணை செய்யட்டுமா
அவள் வாங்கி போனாள் என் தூக்கம்..
முகம் கண்டாலும் தீராது என் ஏக்கம்
கண்டுபிடி யாரு கண்டுபிடி ப்ரம்மனுக்கு ஒரு தந்தியடி
அவள் பேச்சு மொழியல்ல மகுடி..
வானத்து தாரகையோ
யாரவள் தேவதையோ
வார்த்தைகளும் மயங்கிடும் கலைவாணியின் மகளோ
வண்ணத்தில் தீட்டிடவோ
எண்ணத்தில் காட்டிடவோ
பார்த்தபடி சொல்லிடத்தான் வார்த்தை வருமோ

மொட்டு வெடித்தது போலே அந்த பட்டு குளிர்முகமோ
முத்து சிதறுதல் போலே சின்ன சிட்டு சிரிப்பழகோ
தித்தித்திடும் தேன் சுவையை நான் சொல்வது எப்படியோ
பொங்கி வரும் மலர் வாசம் அதை அள்ளுவதெப்படியோ
ஸ்வரம் ஏழில் அடங்காத ராகம்
இது எல்லோர்க்கும் கிடைக்காத கீதம்..
ராதை அவள் நானும் கண்ணன் இல்லை
ராணிக்கு நானொரு மன்னன் இல்லை
அவளோடு பொருந்தாதென் அழகு..
வானத்து தாரகையோ
யாரவள் தேவதையோ
வார்த்தைகளும் மயங்கிடும் கலைவாணியின் மகளோ
வண்ணத்தில் தீட்டிடவோ
எண்ணத்தில் காட்டிடவோ
பார்த்தபடி சொல்லிடத்தான் வார்த்தை வருமோ
மலராய் சிரிப்பாள் மனதை பறிப்பாள்
மலராய் சிரிப்பாள் மனதை பறிப்பாள்
கனவில் தினமும் வந்து கண்ணடிப்பாள்
வானத்து தாரகையோ
யாரவள் தேவதையோ
வார்த்தைகளும் மயங்கிடும் கலைவாணியின் மகளோ
வண்ணத்தில் தீட்டிடவோ
எண்ணத்தில் காட்டிடவோ
பார்த்தபடி சொல்லிடத்தான் வார்த்தை வருமோ

 

**********************************************

நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே


MOVIE : PAAVAI VILAKKU
MUSIC : KVM
SINGER : SOOLAMANGGALAM RAJALAKSHMI

-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE

thEn maNakkum vaayidhazhO sivakkum maththaappuu
sinnanjchiRu kaN malara niila maththaappuu
thEn maNakkum vaayidhazhO sivakkum maththaappuu
sinnanjchiRu kaN malara niila maththaappuu
mEniyilE theriyuthammaa ? vaLippu
adhai kaaNumbOdhu manasukkuLLE eththanai kaLippu
-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE

etti etti vatta nilaa unnaip paarkkuthE
un neRRil patta kaaRRai adhu kaNakku kEtkuthE
etti etti vatta nilaa unnaip paarkkuthE
un echil patta sORRai adhu thanakku kEtkuthE
thittamaaga siikkiram nii saappidu ammaa
antha santhiranai vilaiyaaga kuuppidu ammaa
-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE
-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE

***********************************************************

நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே

தேன் மணக்கும் வாயிதழோ சிவக்கும் மத்தாப்பூ
சின்னஞ்சிறு கண் மலர நீல மத்தாப்பூ
தேன் மணக்கும் வாயிதழோ சிவக்கும் மத்தாப்பூ
சின்னஞ்சிறு கண் மலர நீல மத்தாப்பூ
மேனியிலே தெரியுதம்மா ? வளிப்பு
அதை காணும்போது மனசுக்குள்ளே எத்தனை களிப்பு
நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே

எட்டி எட்டி வட்ட நிலா உன்னைப் பார்க்குதே
உன் நெற்றில் பட்ட காற்றை அது கணக்கு கேட்குதே
எட்டி எட்டி வட்ட நிலா உன்னைப் பார்க்குதே
உன் எச்சில் பட்ட சோற்றை அது தனக்கு கேட்குதே
திட்டமாக சீக்கிரம் நீ சாப்பிடு அம்மா
அந்த சந்திரனை விலையாக கூப்பிடு அம்மா
நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே
நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே
*************************************************************

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே


MOVIE : AMAIDHI PADAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MANO & ?

sollividu veLLi nilavE
solluginRa seydhigaLaiyE
sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
kaadhal ennum dhiibamE kaNNil naanum ERRinEn
kaaRRil kaaynthu pOnapin
-nanE ennai thERRinEn
sollividu veLLi nilavE
solluginRa seydhigaLaiyE
uRavugaL kasanthidumaa… oo..
kanavugaL kalainthidumaa..

unnai orubOdhum ?maRavaadhu naan thaan vaazhnthEn..oo.
kuRRam puriyaathu unthan madi miidhu En naan viizhnthEn ..oo
antha kadhai mudintha kadhai enthan manam maRantha kadhai
enna seyya vidukadhai pOl ennudaiya piRantha kadhai
kaalanggaL thaan pOnapinnum kaayanggaL aaRavillai..oo
vEdhanai thiiravillai

sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa

thottakuRai yaavum vittakuRai yaagum vENdaam kaadhal..oo..
enthan vazhivERu unthan vazhivERu EnO kuudal..oo..
unnudaiya varavai eNNi uLLa varai kaathiruppEn
ennai vittu vilagi senRaal maRubadi thiikkuzhippEn
-naan virumbum kaadhalanE nii ennai ERRukkoNdaal
-naan buumiyil vaazhnthiruppEn..

sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
kaadhal ennum dhiibamE kaNNil naanum ERRinEn
kaaRRil saaynthu pOgumaa nenjchi vaiththu ERRinEn
sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa

*******************************************************

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையே
சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
காதல் என்னும் தீபமே கண்ணில் நானும் ஏற்றினேன்
காற்றில் காய்ந்து போனபின்
நனே என்னை தேற்றினேன்
சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையே
உறவுகள் கசந்திடுமா… ஓ..
கனவுகள் கலைந்திடுமா..

உன்னை ஒருபோதும் ?மறவாது நான் தான் வாழ்ந்தேன்..ஓ.
குற்றம் புரியாது உந்தன் மடி மீது ஏன் நான் வீழ்ந்தேன் ..ஓ
அந்த கதை முடிந்த கதை எந்தன் மனம் மறந்த கதை
என்ன செய்ய விடுகதை போல் என்னுடைய பிறந்த கதை
காலங்கள் தான் போனபின்னும் காயங்கள் ஆறவில்லை..ஓ
வேதனை தீரவில்லை

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா

தொட்டகுறை யாவும் விட்டகுறை யாகும் வேண்டாம் காதல்..ஓ..
எந்தன் வழிவேறு உந்தன் வழிவேறு ஏனோ கூடல்..ஓ..
உன்னுடைய வரவை எண்ணி உள்ள வரை காதிருப்பேன்
என்னை விட்டு விலகி சென்றால் மறுபடி தீக்குழிப்பேன்
நான் விரும்பும் காதலனே நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டால்
நான் பூமியில் வாழ்ந்திருப்பேன்..

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
காதல் என்னும் தீபமே கண்ணில் நானும் ஏற்றினேன்
காற்றில் சாய்ந்து போகுமா நெஞ்சி வைத்து ஏற்றினேன்
சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
_________________

மெல்ல மெல்ல என்னை தொட்டு


MOVIE : VAAZHKKAI
MUSIC : ILAIYARAJA

mella mella ennai thottu
manmadhan un vElaiyai kAttu ..O..un pAttu
aadu O.. vanthAdu
nI tharaathathaal naan thodaathathaal
sollithanthu aLLikkoLLa sonthamaagavillaiyE
dhEgam o.. un dhEgam
mOgam o.. un dhAgam

vaNdu thEdum pUvai kaNdu
anthi mAlai thUdhugaL
o-hO O … thappaathu
ithu pOdhum -hO ippOdhu
vanthu sErum..?.. reNdu pErum sErnthidum
nALil O pon naaLil
thOLil O un mAlai
..lA…lalAla..lAlalA…(2)
nAn thanthaalenna nI thanthaalenna

———–mella mella ennai———–

thotta bOdhum vitta bOdhum
etti ninnu pAththathum
URum -hO kaLLURum
nANam -hO peN nANam
kaathilOdu kaathil mettu sollum jaathi mullaiyO
mottu -hO peN chittu
pattu -hO kaipattu
..lA…lalAla..lAlalA…(2)
vA vanthAdu nI O.. koNdaadu nI

———-mella mella ennaith————

_____________________________________________

மெல்ல மெல்ல என்னை தொட்டு
மன்மதன் உன் வேலையை காட்டு ..ஓ..உன் பாட்டு
ஆடு ஓ.. வந்தாடு
நீ தராததால் நான் தொடாததால்
சொல்லிதந்து அள்ளிக்கொள்ள சொந்தமாகவில்லையே
தேகம் ஒ.. உன் தேகம்
மோகம் ஒ.. உன் தாகம்

வண்டு தேடும் பூவை கண்டு
அந்தி மாலை தூதுகள்
ஒஹோ ஓ … தப்பாது
இது போதும் ஹோ இப்போது
வந்து சேரும்..?.. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்திடும்
நாளில் ஓ பொன் நாளில்
தோளில் ஓ உன் மாலை
..லா…லலால..லாலலா…(2)
நான் தந்தாலென்ன நீ தந்தாலென்ன

———–மெல்ல மெல்ல என்னை———–

தொட்ட போதும் விட்ட போதும்
எட்டி நின்னு பாத்ததும்
ஊறும் ஹோ கள்ளூறும்
நாணம் ஹோ பெண் நாணம்
காதிலோடு காதில் மெட்டு சொல்லும் ஜாதி முல்லையோ
மொட்டு ஹோ பெண் சிட்டு
பட்டு ஹோ கைபட்டு
..லா…லலால..லாலலா…(2)
வா வந்தாடு நீ ஓ.. கொண்டாடு நீ

———-மெல்ல மெல்ல என்னைத்————

தாலாட்ட நான் பொறந்தேன்


MOVIE : THURAL NINNU POCHCHI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : MALAYSIA VASUDEVAN
LYRICS : VALI.

thaalaatta naan poRanthEn thaalE thaalElO
thalaiyaatta nii poRantha aarO aariraarO
aththai peththa anna kiLiyE
aasai rOsaavE
puththi konjcham muththunaathaan
kalyaaNam kachchEri uurkOlam
thaalaatta naan poRanthEn thaalE thaalElO
thalaiyaatta nii poRantha aarO aariraarO

uuril nuuRu poNNirukka
unna pOy naanpudichchEn
uuril nuuRu poNNirukka
unna pOy naanpudichchEn
aaRu vayasu ammaa un manasu
aaththaadi aaLai vidummaa
kattilathaan vittuvittu thottilaiyum aattavaa
ammaNi kumbidu ennai nii vittudu..

thaalaatta naan poRanthEn thaalE thaalElO
thalaiyaatta nii poRantha aarO aariraarO

kaadhal baasai theriyavillE kaattum jaadai puriyavilla
kaadhal baasai theriyavillE kaattum jaadai puriyavilla
kaagam irukku thaNNiirum irukku thaaLaadha aasai enakku
saththam ittu muththamittaa uurai ellaam kuuttuva
unnai naan kattinaa enna thaan paNNuvEn

thaalaatta naan poRanthEn thaalE thaalElO
thalaiyaatta nii poRantha aarO aariraarO
aththai peththa anna kiLiyE
aasai rOsaavE
puththi konjcham muththunaathaan
kalyaaNam kachchEri uurkOlam
thaalaatta naan poRanthEn thaalE thaalElO
thalaiyaatta nii poRantha aarO aariraarO

*************************************************

தாலாட்ட நான் பொறந்தேன் தாலே தாலேலோ
தலையாட்ட நீ பொறந்த ஆரோ ஆரிராரோ
அத்தை பெத்த அன்ன கிளியே
ஆசை ரோசாவே
புத்தி கொஞ்சம் முத்துனாதான்
கல்யாணம் கச்சேரி ஊர்கோலம்
தாலாட்ட நான் பொறந்தேன் தாலே தாலேலோ
தலையாட்ட நீ பொறந்த ஆரோ ஆரிராரோ

ஊரில் நூறு பொண்ணிருக்க
உன்ன போய் நான்புடிச்சேன்
ஊரில் நூறு பொண்ணிருக்க
உன்ன போய் நான்புடிச்சேன்
ஆறு வயசு அம்மா உன் மனசு
ஆத்தாடி ஆளை விடும்மா
கட்டிலதான் விட்டுவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டவா
அம்மணி கும்பிடு என்னை நீ விட்டுடு..

தாலாட்ட நான் பொறந்தேன் தாலே தாலேலோ
தலையாட்ட நீ பொறந்த ஆரோ ஆரிராரோ

காதல் பாசை தெரியவில்லே காட்டும் ஜாடை புரியவில்ல
காதல் பாசை தெரியவில்லே காட்டும் ஜாடை புரியவில்ல
காகம் இருக்கு தண்ணீரும் இருக்கு தாளாத ஆசை எனக்கு
சத்தம் இட்டு முத்தமிட்டா ஊரை எல்லாம் கூட்டுவ
உன்னை நான் கட்டினா என்ன தான் பண்ணுவேன்

தாலாட்ட நான் பொறந்தேன் தாலே தாலேலோ
தலையாட்ட நீ பொறந்த ஆரோ ஆரிராரோ
அத்தை பெத்த அன்ன கிளியே
ஆசை ரோசாவே
புத்தி கொஞ்சம் முத்துனாதான்
கல்யாணம் கச்சேரி ஊர்கோலம்
தாலாட்ட நான் பொறந்தேன் தாலே தாலேலோ
தலையாட்ட நீ பொறந்த ஆரோ ஆரிராரோ

***************************************************