ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம்


MOVIE : NAALAI
MUSIC : KARTHIK RAJA
SINGER : KARTHIK

oru maaRRam oru maaRRam
idhu idhayaththil irukkiRa thadumaaRRam
-nadai maaRRam udai maaRRam
intha neruppukkuL eppadi niirOttam
-nadanthu pOgum paadhaiyil
iraNdu pakkam puumaram

mazhaiyum veyilum kalantha pin vaanavillaay maaRidum
ulagamE pudhidhaay thOnRum oru maaRRam oru maaRRam
idhu idhayaththil irukkiRa thadumaaRRam
-nadai maaRRam udai maaRRam

-nERRu varai … nERRu varai vaanaththai nii
-nimirnthu paarkka nEramillai
kaNgaL muudi paarththaalum kanavugaL kaNdathillai
muRRuppuLLi pakkaththilE mugavari onRu varugiRadhE
muuchchu kaaRRu moththaththilE
arththam inggu purigiRadhE.. purigiRadhE
OO..OO..OO…
oru maaRRam oru maaRRam
idhu idhayaththil irukkiRa thadumaaRRam

buumiyilE .. buumiyilE yaarumE
thaniyaaga piRappadhillai
vazhiththuNaiyum varugaiyilE
payaNanggaL maRappadhillai
kattaantharaiyil ninRavoru
kaaladai suvadu therigiRadhE
vetta veLiyil thirintha pinnE
viittin arumai purigiRadhE… purigiRadhE
OO..OO..OO…
oru maaRRam oru maaRRam
idhu idhayaththil irukkiRa thadumaaRRam
-nadai maaRRam udai maaRRam
intha neruppukkuL eppadi niirOttam

***************************************************

ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம்
இது இதயத்தில் இருக்கிற தடுமாற்றம்
நடை மாற்றம் உடை மாற்றம்
இந்த நெருப்புக்குள் எப்படி நீரோட்டம்
நடந்து போகும் பாதையில்
இரண்டு பக்கம் பூமரம்

மழையும் வெயிலும் கலந்த பின் வானவில்லாய் மாறிடும்
உலகமே புதிதாய் தோன்றும் ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம்
இது இதயத்தில் இருக்கிற தடுமாற்றம்
நடை மாற்றம் உடை மாற்றம்

நேற்று வரை … நேற்று வரை வானத்தை நீ
நிமிர்ந்து பார்க்க நேரமில்லை
கண்கள் மூடி பார்த்தாலும் கனவுகள் கண்டதில்லை
முற்றுப்புள்ளி பக்கத்திலே முகவரி ஒன்று வருகிறதே
மூச்சு காற்று மொத்தத்திலே
அர்த்தம் இங்கு புரிகிறதே.. புரிகிறதே
ஓஓ..ஓஓ..ஓஓ…
ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம்
இது இதயத்தில் இருக்கிற தடுமாற்றம்

பூமியிலே .. பூமியிலே யாருமே
தனியாக பிறப்பதில்லை
வழித்துணையும் வருகையிலே
பயணங்கள் மறப்பதில்லை
கட்டாந்தரையில் நின்றவொரு
காலடை சுவடு தெரிகிறதே
வெட்ட வெளியில் திரிந்த பின்னே
வீட்டின் அருமை புரிகிறதே… புரிகிறதே
ஓஓ..ஓஓ..ஓஓ…
ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்றம்
இது இதயத்தில் இருக்கிற தடுமாற்றம்
நடை மாற்றம் உடை மாற்றம்
இந்த நெருப்புக்குள் எப்படி நீரோட்டம்
********************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: