இது ரோசா பூவூ கொஞ்சம் லேசா நீவு


MOVIE : ORU KAIDHIYIN DIARY
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : GANGAI AMARAN & VANI JEYARAM

idhu rOsaa puuvuu.. konjcham lEsaa niivu…
idhu rOsaa puuvuu.. konjcham lEsaa niivu…
-haa…paruvam thaanggaama pasi eduththaachchi..
panthi virichchaachchi… mudichchi avuththaachchi…mudivu ennaachchi…
idhu rOsaa puuvuu.. konjcham lEsaa niivu…

iravil minnaadhO iLamai anggam thaan
urasi paarththaalum ellaam thanggam thaan
kaaval illai kalyaaNa aasai vanthum Eval illai
laalaalalaa… laalaalaalaalaalaalaa…laalaalalaa..
-naaLum perumuuchchi..?
paapaa..papa..papaa..papapaa..

idhu rOsaa puuvuu.. konjcham lEsaa niivu…
-haa…paruvam thaanggaama pasi eduththaachchi..(-haa..)
panthi virichchaachchi…..(-haa…)
idhu rOsaa puuvuu.. konjcham lEsaa niivu…

-ninaiththaal mudippaayE nii thaan killaadi..
unthan madi thEdi.. varuvEn thaLLaadi..
puuvunna naan puuvOdu kaambai konjcham naan kiLLavaa vaa..
laalaalaa..laalaalaa..lalala…
pOdhum viLaiyaattu aranggERRu.. oru thaazh pOttu..
paapaa..papapaa..papapapaa..papa..

idhu rOsaa puuvuu.. konjcham lEsaa niivu…
-haa…paruvam thaanggaama pasi eduththaachchi.. (S..-haa..!!!!!)
panthi virichchaachchi… (-haa…!!!!!)
mudichchi avuththaachchi…(S..SSS……!!!!!)
mudivu ennaachchi…(-haa…!!!!!)
lalalalallaalaa.. (-haa…!!!!!)
lalalalallaalaa.. ( Eyyy…..!!!!!)
..lalalalallaalaa.. ( mmmm……….!!!!!)
lalalalallaalaa.. (..-haa…aaaaaaaa…!!!!!)
******************************************************

இது ரோசா பூவூ.. கொஞ்சம் லேசா நீவு…
இது ரோசா பூவூ.. கொஞ்சம் லேசா நீவு…
ஹா…பருவம் தாங்காம பசி எடுத்தாச்சி..
பந்தி விரிச்சாச்சி… முடிச்சி அவுத்தாச்சி…முடிவு என்னாச்சி…
இது ரோசா பூவூ.. கொஞ்சம் லேசா நீவு…

இரவில் மின்னாதோ இளமை அங்கம் தான்
உரசி பார்த்தாலும் எல்லாம் தங்கம் தான்
காவல் இல்லை கல்யாண ஆசை வந்தும் ஏவல் இல்லை
லாலாலலா… லாலாலாலாலாலாலா…லாலாலலா..
நாளும் பெருமூச்சி..?
பாபா..பப..பபா..பபபா..

இது ரோசா பூவூ.. கொஞ்சம் லேசா நீவு…
ஹா…பருவம் தாங்காம பசி எடுத்தாச்சி..(ஹா..)
பந்தி விரிச்சாச்சி…..(ஹா…)
இது ரோசா பூவூ.. கொஞ்சம் லேசா நீவு…

நினைத்தால் முடிப்பாயே நீ தான் கில்லாடி..
உந்தன் மடி தேடி.. வருவேன் தள்ளாடி..
பூவுன்ன நான் பூவோடு காம்பை கொஞ்சம் நான் கிள்ளவா வா..
லாலாலா..லாலாலா..லலல…
போதும் விளையாட்டு அரங்கேற்று.. ஒரு தாழ் போட்டு..
பாபா..பபபா..பபபபா..பப..

இது ரோசா பூவூ.. கொஞ்சம் லேசா நீவு…
ஹா…பருவம் தாங்காம பசி எடுத்தாச்சி.. (ஸ்..ஹா..!!!!!)
பந்தி விரிச்சாச்சி… (ஹா…!!!!!)
முடிச்சி அவுத்தாச்சி…(ஸ்..ஸ்ஸ்ஸ்……!!!!!)
முடிவு என்னாச்சி…(ஹா…!!!!!)
லலலலல்லாலா.. (ஹா…!!!!!)
லலலலல்லாலா.. ( ஏய்ய்ய்…..!!!!!)
..லலலலல்லாலா.. ( ம்ம்ம்ம்……….!!!!!)
லலலலல்லாலா.. (..ஹா…ஆஆஆஆ…!!!!!)

************************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: