ஒரே மனம் ஒரே குணம்


MOVIE : VILLAN
MUSIC : VIDYA SAGAR
SINGER : HARIHARAN & SADANA SARGAM

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham
idhE thinam idhE (t)chaNam idham padham sadham
orE manam orE guNam orE idam sugam sugam

paLLi naaLil arumbaay irunthEn
paruva naaLil mugaiyaay ezhunthEn
paarvai usuppa madalgaL avizhnthEn
Sparisam ezhuppa malaraay malarnthEn
malarE unthan madalgaL thORum manjcham amaippEn
kaniyaay maaRum rasabaaganggaL kaRRukkoduppEn
kaniyaanaalum malarin vaasam vaarikkoduppEn
vaazhvai rasippEn..

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham

maalai nEra nizhalai pOlE
manadhil mOgam niizhvadhanaalE
sElai nizhalil odhunggida vanthEn
sEvai seyyum aasaiyinaalE
dhEgaththukkuL thuunggum inbam thatti ezhuppu
thEdi thEdi selgaLil ellaam thEnai niRappu
en uRchaagaththai katti kaappadhu unthan poRuppu
uLLE neruppu….

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham
idhE thinam idhE (t)chaNam idham padham sadham

************************************************

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்
இதே தினம் இதே (ட்)சணம் இதம் பதம் சதம்
ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்

பள்ளி நாளில் அரும்பாய் இருந்தேன்
பருவ நாளில் முகையாய் எழுந்தேன்
பார்வை உசுப்ப மடல்கள் அவிழ்ந்தேன்
ஸ்பரிசம் எழுப்ப மலராய் மலர்ந்தேன்
மலரே உந்தன் மடல்கள் தோறும் மஞ்சம் அமைப்பேன்
கனியாய் மாறும் ரசபாகங்கள் கற்றுக்கொடுப்பேன்
கனியானாலும் மலரின் வாசம் வாரிக்கொடுப்பேன்
வாழ்வை ரசிப்பேன்..

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்

மாலை நேர நிழலை போலே
மனதில் மோகம் நீழ்வதனாலே
சேலை நிழலில் ஒதுங்கிட வந்தேன்
சேவை செய்யும் ஆசையினாலே
தேகத்துக்குள் தூங்கும் இன்பம் தட்டி எழுப்பு
தேடி தேடி செல்களில் எல்லாம் தேனை நிறப்பு
என் உற்சாகத்தை கட்டி காப்பது உந்தன் பொறுப்பு
உள்ளே நெருப்பு….

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்
இதே தினம் இதே (ட்)சணம் இதம் பதம் சதம்

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு


MOVIE : KUDIYIRUNTHA KOVIL
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..

kaNNarugil peNmai kudiyERa kaiyarugil iLamai thadumaaRa
thennai iLa-niirin padhamaaga onRu naan tharavaa idhamaaga..
E..E..-hEy….E..E..-hEy….-hEy…..
kaNNarugil peNmai kudiyERa kaiyarugil iLamai thadumaaRa
thennai iLa-niirin padhamaaga onRu naan tharavaa idhamaaga..
sengganiyil thalaivan pasiyaaRa thinRa idam thEnin suvaiyuuRa
panggu peRa varavaa thuNaiyaaga…
aa..-haa..-hOy……aa..-haa…-hOy…aa..-haa..-hOy….
sengganiyil thalaivan pasiyaaRa thinRa idam thEnin suvaiyuuRa
panggu peRa varavaa thuNaiyaaga…
maNa uunjchalin miidhu puumazhai thuuvida uriyavan niidhaanE..

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..

kaLLirukkum malarE vaLainthaadu…kaLaippaaRa madiyil idampOdu
uLLirukkum ninaivil uRavaadu..ulagaiyE maRanthu viLaiyaadu…
mm..mm…….mm..mm…….mm…mm……-hOy…
kaLLirukkum malarE vaLainthaadu…kaLaippaaRa madiyil idampOdu
uLLirukkum ninaivil uRavaadu..ulagaiyE maRanthu viLaiyaadu…
mm..mm…….mm..mm…….mm…mm……-hOy…
vimmi varum azhagil nadaipOdu vanthirukkum manadhai edaipOdu
vENdiyadhai peRalaam thuNivOdu..
aa-haa..-hOy…aa-haa..-hOy….aa-haa..-hOy…
vimmi varum azhagil nadaipOdu vanthirukkum manadhai edaipOdu
vENdiyadhai peRalaam thuNivOdu..
aa-haa..-hOy…aa-haa..-hOy….aa-haa..-hOy…
unpaadhaiyilE naan uurvalam varuvEn pudhumaiyai nii paadu…

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum…

*******************************************************

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..

கண்ணருகில் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாற
தென்னை இளநீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவா இதமாக..
ஏ..ஏ..ஹேய்….ஏ..ஏ..ஹேய்….ஹேய்…..
கண்ணருகில் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாற
தென்னை இளநீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவா இதமாக..
செங்கனியில் தலைவன் பசியாற தின்ற இடம் தேனின் சுவையூற
பங்கு பெற வரவா துணையாக…
ஆ..ஹா..ஹோய்……ஆ..ஹா…ஹோய்…ஆ..ஹா..ஹோய்….
செங்கனியில் தலைவன் பசியாற தின்ற இடம் தேனின் சுவையூற
பங்கு பெற வரவா துணையாக…
மண ஊஞ்சலின் மீது பூமழை தூவிட உரியவன் நீதானே..

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..

கள்ளிருக்கும் மலரே வளைந்தாடு…களைப்பாற மடியில் இடம்போடு
உள்ளிருக்கும் நினைவில் உறவாடு..உலகையே மறந்து விளையாடு…
ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்…ம்ம்……ஹோய்…
கள்ளிருக்கும் மலரே வளைந்தாடு…களைப்பாற மடியில் இடம்போடு
உள்ளிருக்கும் நினைவில் உறவாடு..உலகையே மறந்து விளையாடு…
ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்…ம்ம்……ஹோய்…
விம்மி வரும் அழகில் நடைபோடு வந்திருக்கும் மனதை எடைபோடு
வேண்டியதை பெறலாம் துணிவோடு..
ஆஹா..ஹோய்…ஆஹா..ஹோய்….ஆஹா..ஹோய்…
விம்மி வரும் அழகில் நடைபோடு வந்திருக்கும் மனதை எடைபோடு
வேண்டியதை பெறலாம் துணிவோடு..
ஆஹா..ஹோய்…ஆஹா..ஹோய்….ஆஹா..ஹோய்…
உன்பாதையிலே நான் ஊர்வலம் வருவேன் புதுமையை நீ பாடு…

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்…
_________________

Krishna Nee Begane


SONG : KRISHNA NE BEGANE
ALBUM : COLONIAL COUSINS

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

darkness coming around..
nd every body fight with the brother
every body wants control..
don’t hesitate to kill one-another

so come back as Jesus
come back nd save the world…
bless all the future of every boy and girl
come back as Rama
forgive us for wht we’ve done…
come back as Allah
come back as anyone

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

Religion is the reason..
the world is breakin’ up into pieces
colour of the people
keeps us locked in hate… please…. release us

So come down and help us
save all the little ones
they need a teacher,
nd you are the only one
we can’t rely on
to build a better world…
a world thatz for children
a world thatz for everyone

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

time is healer…
nd time moves on
time dont wait for anyone
So tell me you’ll be back
But that will take some time
im waitin…..aa..aa…aa..aa….
m waitin’….. waitin’…. im waitin’…
m waitin’….. yE….yeah…

come back as Jesus
come back nd save the world…
we need a teacher..
nd you are the only one
come back as Rama
forgive us for wht we’ve done…
come back as Allah
come back as anyone

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

Jesus…..come back as Jesus
come back nd save the world…
bless all the future of every boy and girl
come back as Rama
forgive us for wht we’ve done…
come back as Allah
come back for everyone……
( govinda…? … gopala….? … )

************************************************

Rain drops and dance – COLONIAL COUSINS


SONG : INDIAN RAIN
ALBUM : COLONIAL COUSINS

Rain clouds in the sky
I dont know why..
they make me blu..
when I thinkin’of u..

may be they wants to cry as i walkon by
hidin’my tears in the world of cloud
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..na……

Lov durin’summer rain causes no pain
‘coz im lookin’vain at you once again
memories crowding my mind .. u r one of a kind
life without lov. .. im helpless i m cryin’
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..na……

Rain drops and dance…
strange kind of romance
I don’t know why to cry out loud but I’m feelin’ fine
Watch the rhythm of the rain fallin’ down
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..de… naa..dhara…ra……..

Rain drops and dance..
strange kind of romance
I don’t know why to cry out loud, but I’m feelin’ fine
Watch the rythm of the rain fallin’ down

Rain fallin’ around…
Its just the sound
I like to hear..
when my heartz feelin’ down
aa..aa..aa…..

Try to smile once again..
as they jst splash in my window pain
I quit like that.. I don’t mind
I’ve got no complaint
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..de… naa..dhara…ra……..

Rain drops and dance….
strange kind of romance
I don’t know why to cry out loud, But I’m feelin’ fine
Watch the rhythm of the rain fallin’ down
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..de… naa..dhara…ra……..
_________________

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : FRANKOM SOLARSAI & SOWMIYA RAO

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn
O..O.. mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdattum
mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdum.

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

mazhaiyE mazhaiyai enmElE vanthu vizha vaa vizha vaa
veyilE veyilE un vErvai valaiyai viriththida vaa
paniyE paniyE en paayil konjcham padu vaa padu vaa
iruLOram sirippu piRakkiRathE
aa.. pudhusaaga edhaiyO ninaichchEn..

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

-nadhiyE nadhiyE sallaabaththErin maNiyE maNiyE
radhiyE radhiyE unvilaavil naanum mudanggidavaa
?radhiyE radhiyE en naavil unthan rusiyE rusiyE
viralOdu viralgaL mininggidumE
manasOdu nadanam thodanggum

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

O..O.. mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdattum
mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdum

..aa-haa..-haa..-haa… aa..-haa…-haa…-haa…
..mm..mm..mm-hum … mm ..mm..mm-hum..
..aa-haa..-haa..-haa… aa..-haa…-haa…-haa…
..mm..mm..mm-hum … mm ..mm..mm-hum..

*********************************************
நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்
ஓ..ஓ.. மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடட்டும்
மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடும்.

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

மழையே மழையை என்மேலே வந்து விழ வா விழ வா
வெயிலே வெயிலே உன் வேர்வை வலையை விரித்திட வா
பனியே பனியே என் பாயில் கொஞ்சம் படு வா படு வா
இருளோரம் சிரிப்பு பிறக்கிறதே
ஆ.. புதுசாக எதையோ நினைச்சேன்..

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

நதியே நதியே சல்லாபத்தேரின் மணியே மணியே
ரதியே ரதியே உன்விலாவில் நானும் முடங்கிடவா
?ரதியே ரதியே என் நாவில் உந்தன் ருசியே ருசியே
விரலோடு விரல்கள் மினிங்கிடுமே
மனசோடு நடனம் தொடங்கும்

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

ஓ..ஓ.. மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடட்டும்
மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடும்

..ஆஹா..ஹா..ஹா… ஆ..ஹா…ஹா…ஹா…
..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்ஹும் … ம்ம் ..ம்ம்..ம்ம்ஹும்..
..ஆஹா..ஹா..ஹா… ஆ..ஹா…ஹா…ஹா…
..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்ஹும் … ம்ம் ..ம்ம்..ம்ம்ஹும்..
****************************************************

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்


MOVIE : KD
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGERS : RANJITH & SHREYA GHOSAL

aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn
dhEvadhai unnai miittkaththaan
mirugaththin iraiyaay aavEnE
veNNilavu unnai siRaivaiththaal
vaanaththai iraNdaay udaippEnE
aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn

kalanggaadhE peNNE un kaN paarvai naanE
kadunggaaval miiRi unnai kaisEruvEnE
enakkena nii uNdu idhayaththil bayamillai
-neruppinil ninRaalum enakkadhu suduvadhillai
enadhu vizhi iraNdil viLakku thiri eriyum
unadhu paadhaigaLil unakku vazhi theriyum
jenmam maraNam ellaam unnaalE

aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn

-nii illaiyenRaal envaazhvE thanimai
maraNaththai viLaiyum antha nodi thaanE kodumai
uthiramE maiyaaga sadhaigaLE Edaaga
kadhithanggaL sedhukkiduvEn narambugaL uyiraaga
-naanku uyaganggaL intha buumi vaazhgiRathu
adhaiyum thaaNdi nam kaadhal vaazhumE
kuudum uyirum unnai thEduthE

aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn
dhEvadhai unnai miittkaththaan
mirugaththin iraiyaay aavEnE
veNNilavu unnai siRaivaiththaal
vaanaththai iraNdaay udaippEnE
aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE

*********************************************

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்
தேவதை உன்னை மீட்ட்கத்தான்
மிருகத்தின் இரையாய் ஆவேனே
வெண்ணிலவு உன்னை சிறைவைத்தால்
வானத்தை இரண்டாய் உடைப்பேனே
ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்

கலங்காதே பெண்ணே உன் கண் பார்வை நானே
கடுங்காவல் மீறி உன்னை கைசேருவேனே
எனக்கென நீ உண்டு இதயத்தில் பயமில்லை
நெருப்பினில் நின்றாலும் எனக்கது சுடுவதில்லை
எனது விழி இரண்டில் விளக்கு திரி எரியும்
உனது பாதைகளில் உனக்கு வழி தெரியும்
ஜென்மம் மரணம் எல்லாம் உன்னாலே

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்

நீ இல்லையென்றால் என்வாழ்வே தனிமை
மரணத்தை விளையும் அந்த நொடி தானே கொடுமை
உதிரமே மையாக சதைகளே ஏடாக
கதிதங்கள் செதுக்கிடுவேன் நரம்புகள் உயிராக
நான்கு உயகங்கள் இந்த பூமி வாழ்கிறது
அதையும் தாண்டி நம் காதல் வாழுமே
கூடும் உயிரும் உன்னை தேடுதே

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்
தேவதை உன்னை மீட்ட்கத்தான்
மிருகத்தின் இரையாய் ஆவேனே
வெண்ணிலவு உன்னை சிறைவைத்தால்
வானத்தை இரண்டாய் உடைப்பேனே
ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே

 

*************************************************

சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே


MOVIE : KD
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGER : SUNITHA SARATHY.

(all u people in the house.. come on lets dance…)

chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
puukkaadha puuvellaam muLLaagumE
enai kaaNaadha kaNNellaam kallaagumE
chummaa chummaa nii paarkkaadhE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
azhagaana mEni itha kaattittaa abachchaaram
kaattaadhE enRu nammai kottuthE kalaachchaaram
aadaigaL vilagum paaru.. aaN nenjchil vetkam paaru
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
ennOda history expose-il thaan
ennOda geography..? thaan.
bollywood-le hollywood-le illai ennaippOl
ennai paarththa entha nenjchilum muunRaam ulagappOr
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE

mm.. veLLai kazhuththOram kaNdaalE sokki pOginRaay
konjcham kiizh nOkki kaNdaalE vikki pOginRaay
thoppuL ring pOtta azhagai thaan kaNNil uRRu paar
T-shirt udambOdu ottinaal uNmai theriyum paar
dhinam maanila aRikkai enthan varavil thaanE
-naan ellaarkkum eppOdhum kaadhal solluvEnE
azhagaana mEni itha kaattittaa abachchaaram
kaattaadhE enRu nammai kottuthE kalaachchaaram
aadaigaL vilagum paaru.. aaN nenjchil vetkam paaru
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
puukkaadha puuvellaam muLLaagumE
enai kaaNaadha kaNNellaam kallaagumE
chummaa chummaa nii paarkkaadhE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
ennOda history expose-il thaan
ennOda geography..? thaan.
bollywood-le hollywood-le illai ennaippOl
ennai paarththa entha nenjchilum muunRaam ulagappOr
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE

*********************************************

(all u people in the house.. come on lets dance…)

சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
பூக்காத பூவெல்லாம் முள்ளாகுமே
எனை காணாத கண்ணெல்லாம் கல்லாகுமே
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
அழகான மேனி இத காட்டிட்டா அபச்சாரம்
காட்டாதே என்று நம்மை கொட்டுதே கலாச்சாரம்
ஆடைகள் விலகும் பாரு.. ஆண் நெஞ்சில் வெட்கம் பாரு
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
என்னோட history expose-ல் தான்
என்னோட geography..? தான்.
bollywood-ல hollywood-ல இல்லை என்னைப்போல்
என்னை பார்த்த எந்த நெஞ்சிலும் மூன்றாம் உலகப்போர்
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே

ம்ம்.. வெள்ளை கழுத்தோரம் கண்டாலே சொக்கி போகின்றாய்
கொஞ்சம் கீழ் நோக்கி கண்டாலே விக்கி போகின்றாய்
தொப்புள் ரிங் போட்ட அழகை தான் கண்ணில் உற்று பார்
T-Shirt உடம்போடு ஒட்டினால் உண்மை தெரியும் பார்
தினம் மாநில அறிக்கை எந்தன் வரவில் தானே
நான் எல்லார்க்கும் எப்போதும் காதல் சொல்லுவேனே
அழகான மேனி இத காட்டிட்டா அபச்சாரம்
காட்டாதே என்று நம்மை கொட்டுதே கலாச்சாரம்
ஆடைகள் விலகும் பாரு.. ஆண் நெஞ்சில் வெட்கம் பாரு
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
பூக்காத பூவெல்லாம் முள்ளாகுமே
எனை காணாத கண்ணெல்லாம் கல்லாகுமே
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
என்னோட history expose-ல் தான்
என்னோட geography..? தான்.
bollywood-ல hollywood-ல இல்லை என்னைப்போல்
என்னை பார்த்த எந்த நெஞ்சிலும் மூன்றாம் உலகப்போர்
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
****************************************************