ஒரே மனம் ஒரே குணம்


MOVIE : VILLAN
MUSIC : VIDYA SAGAR
SINGER : HARIHARAN & SADANA SARGAM

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham
idhE thinam idhE (t)chaNam idham padham sadham
orE manam orE guNam orE idam sugam sugam

paLLi naaLil arumbaay irunthEn
paruva naaLil mugaiyaay ezhunthEn
paarvai usuppa madalgaL avizhnthEn
Sparisam ezhuppa malaraay malarnthEn
malarE unthan madalgaL thORum manjcham amaippEn
kaniyaay maaRum rasabaaganggaL kaRRukkoduppEn
kaniyaanaalum malarin vaasam vaarikkoduppEn
vaazhvai rasippEn..

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham

maalai nEra nizhalai pOlE
manadhil mOgam niizhvadhanaalE
sElai nizhalil odhunggida vanthEn
sEvai seyyum aasaiyinaalE
dhEgaththukkuL thuunggum inbam thatti ezhuppu
thEdi thEdi selgaLil ellaam thEnai niRappu
en uRchaagaththai katti kaappadhu unthan poRuppu
uLLE neruppu….

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham
idhE thinam idhE (t)chaNam idham padham sadham

************************************************

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்
இதே தினம் இதே (ட்)சணம் இதம் பதம் சதம்
ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்

பள்ளி நாளில் அரும்பாய் இருந்தேன்
பருவ நாளில் முகையாய் எழுந்தேன்
பார்வை உசுப்ப மடல்கள் அவிழ்ந்தேன்
ஸ்பரிசம் எழுப்ப மலராய் மலர்ந்தேன்
மலரே உந்தன் மடல்கள் தோறும் மஞ்சம் அமைப்பேன்
கனியாய் மாறும் ரசபாகங்கள் கற்றுக்கொடுப்பேன்
கனியானாலும் மலரின் வாசம் வாரிக்கொடுப்பேன்
வாழ்வை ரசிப்பேன்..

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்

மாலை நேர நிழலை போலே
மனதில் மோகம் நீழ்வதனாலே
சேலை நிழலில் ஒதுங்கிட வந்தேன்
சேவை செய்யும் ஆசையினாலே
தேகத்துக்குள் தூங்கும் இன்பம் தட்டி எழுப்பு
தேடி தேடி செல்களில் எல்லாம் தேனை நிறப்பு
என் உற்சாகத்தை கட்டி காப்பது உந்தன் பொறுப்பு
உள்ளே நெருப்பு….

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்
இதே தினம் இதே (ட்)சணம் இதம் பதம் சதம்

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு


MOVIE : KUDIYIRUNTHA KOVIL
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..

kaNNarugil peNmai kudiyERa kaiyarugil iLamai thadumaaRa
thennai iLa-niirin padhamaaga onRu naan tharavaa idhamaaga..
E..E..-hEy….E..E..-hEy….-hEy…..
kaNNarugil peNmai kudiyERa kaiyarugil iLamai thadumaaRa
thennai iLa-niirin padhamaaga onRu naan tharavaa idhamaaga..
sengganiyil thalaivan pasiyaaRa thinRa idam thEnin suvaiyuuRa
panggu peRa varavaa thuNaiyaaga…
aa..-haa..-hOy……aa..-haa…-hOy…aa..-haa..-hOy….
sengganiyil thalaivan pasiyaaRa thinRa idam thEnin suvaiyuuRa
panggu peRa varavaa thuNaiyaaga…
maNa uunjchalin miidhu puumazhai thuuvida uriyavan niidhaanE..

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..

kaLLirukkum malarE vaLainthaadu…kaLaippaaRa madiyil idampOdu
uLLirukkum ninaivil uRavaadu..ulagaiyE maRanthu viLaiyaadu…
mm..mm…….mm..mm…….mm…mm……-hOy…
kaLLirukkum malarE vaLainthaadu…kaLaippaaRa madiyil idampOdu
uLLirukkum ninaivil uRavaadu..ulagaiyE maRanthu viLaiyaadu…
mm..mm…….mm..mm…….mm…mm……-hOy…
vimmi varum azhagil nadaipOdu vanthirukkum manadhai edaipOdu
vENdiyadhai peRalaam thuNivOdu..
aa-haa..-hOy…aa-haa..-hOy….aa-haa..-hOy…
vimmi varum azhagil nadaipOdu vanthirukkum manadhai edaipOdu
vENdiyadhai peRalaam thuNivOdu..
aa-haa..-hOy…aa-haa..-hOy….aa-haa..-hOy…
unpaadhaiyilE naan uurvalam varuvEn pudhumaiyai nii paadu…

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum…

*******************************************************

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..

கண்ணருகில் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாற
தென்னை இளநீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவா இதமாக..
ஏ..ஏ..ஹேய்….ஏ..ஏ..ஹேய்….ஹேய்…..
கண்ணருகில் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாற
தென்னை இளநீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவா இதமாக..
செங்கனியில் தலைவன் பசியாற தின்ற இடம் தேனின் சுவையூற
பங்கு பெற வரவா துணையாக…
ஆ..ஹா..ஹோய்……ஆ..ஹா…ஹோய்…ஆ..ஹா..ஹோய்….
செங்கனியில் தலைவன் பசியாற தின்ற இடம் தேனின் சுவையூற
பங்கு பெற வரவா துணையாக…
மண ஊஞ்சலின் மீது பூமழை தூவிட உரியவன் நீதானே..

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..

கள்ளிருக்கும் மலரே வளைந்தாடு…களைப்பாற மடியில் இடம்போடு
உள்ளிருக்கும் நினைவில் உறவாடு..உலகையே மறந்து விளையாடு…
ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்…ம்ம்……ஹோய்…
கள்ளிருக்கும் மலரே வளைந்தாடு…களைப்பாற மடியில் இடம்போடு
உள்ளிருக்கும் நினைவில் உறவாடு..உலகையே மறந்து விளையாடு…
ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்…ம்ம்……ஹோய்…
விம்மி வரும் அழகில் நடைபோடு வந்திருக்கும் மனதை எடைபோடு
வேண்டியதை பெறலாம் துணிவோடு..
ஆஹா..ஹோய்…ஆஹா..ஹோய்….ஆஹா..ஹோய்…
விம்மி வரும் அழகில் நடைபோடு வந்திருக்கும் மனதை எடைபோடு
வேண்டியதை பெறலாம் துணிவோடு..
ஆஹா..ஹோய்…ஆஹா..ஹோய்….ஆஹா..ஹோய்…
உன்பாதையிலே நான் ஊர்வலம் வருவேன் புதுமையை நீ பாடு…

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்…
_________________

Krishna Nee Begane


SONG : KRISHNA NE BEGANE
ALBUM : COLONIAL COUSINS

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

darkness coming around..
nd every body fight with the brother
every body wants control..
don’t hesitate to kill one-another

so come back as Jesus
come back nd save the world…
bless all the future of every boy and girl
come back as Rama
forgive us for wht we’ve done…
come back as Allah
come back as anyone

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

Religion is the reason..
the world is breakin’ up into pieces
colour of the people
keeps us locked in hate… please…. release us

So come down and help us
save all the little ones
they need a teacher,
nd you are the only one
we can’t rely on
to build a better world…
a world thatz for children
a world thatz for everyone

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

time is healer…
nd time moves on
time dont wait for anyone
So tell me you’ll be back
But that will take some time
im waitin…..aa..aa…aa..aa….
m waitin’….. waitin’…. im waitin’…
m waitin’….. yE….yeah…

come back as Jesus
come back nd save the world…
we need a teacher..
nd you are the only one
come back as Rama
forgive us for wht we’ve done…
come back as Allah
come back as anyone

(krishnaa .. nee begane… baaro…..
krishnaa… nee begane…. baaro….. )

Jesus…..come back as Jesus
come back nd save the world…
bless all the future of every boy and girl
come back as Rama
forgive us for wht we’ve done…
come back as Allah
come back for everyone……
( govinda…? … gopala….? … )

************************************************

Rain drops and dance – COLONIAL COUSINS


SONG : INDIAN RAIN
ALBUM : COLONIAL COUSINS

Rain clouds in the sky
I dont know why..
they make me blu..
when I thinkin’of u..

may be they wants to cry as i walkon by
hidin’my tears in the world of cloud
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..na……

Lov durin’summer rain causes no pain
‘coz im lookin’vain at you once again
memories crowding my mind .. u r one of a kind
life without lov. .. im helpless i m cryin’
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..na……

Rain drops and dance…
strange kind of romance
I don’t know why to cry out loud but I’m feelin’ fine
Watch the rhythm of the rain fallin’ down
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..de… naa..dhara…ra……..

Rain drops and dance..
strange kind of romance
I don’t know why to cry out loud, but I’m feelin’ fine
Watch the rythm of the rain fallin’ down

Rain fallin’ around…
Its just the sound
I like to hear..
when my heartz feelin’ down
aa..aa..aa…..

Try to smile once again..
as they jst splash in my window pain
I quit like that.. I don’t mind
I’ve got no complaint
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..de… naa..dhara…ra……..

Rain drops and dance….
strange kind of romance
I don’t know why to cry out loud, But I’m feelin’ fine
Watch the rhythm of the rain fallin’ down
dhemtha dhemtha dhena naa dhana..
dhemtha dhemtha dhena naa dharaa..
dhemtha.. dhaanaa..de… naa..dhara…ra……..
_________________

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : FRANKOM SOLARSAI & SOWMIYA RAO

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn
O..O.. mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdattum
mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdum.

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

mazhaiyE mazhaiyai enmElE vanthu vizha vaa vizha vaa
veyilE veyilE un vErvai valaiyai viriththida vaa
paniyE paniyE en paayil konjcham padu vaa padu vaa
iruLOram sirippu piRakkiRathE
aa.. pudhusaaga edhaiyO ninaichchEn..

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

-nadhiyE nadhiyE sallaabaththErin maNiyE maNiyE
radhiyE radhiyE unvilaavil naanum mudanggidavaa
?radhiyE radhiyE en naavil unthan rusiyE rusiyE
viralOdu viralgaL mininggidumE
manasOdu nadanam thodanggum

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

O..O.. mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdattum
mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdum

..aa-haa..-haa..-haa… aa..-haa…-haa…-haa…
..mm..mm..mm-hum … mm ..mm..mm-hum..
..aa-haa..-haa..-haa… aa..-haa…-haa…-haa…
..mm..mm..mm-hum … mm ..mm..mm-hum..

*********************************************
நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்
ஓ..ஓ.. மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடட்டும்
மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடும்.

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

மழையே மழையை என்மேலே வந்து விழ வா விழ வா
வெயிலே வெயிலே உன் வேர்வை வலையை விரித்திட வா
பனியே பனியே என் பாயில் கொஞ்சம் படு வா படு வா
இருளோரம் சிரிப்பு பிறக்கிறதே
ஆ.. புதுசாக எதையோ நினைச்சேன்..

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

நதியே நதியே சல்லாபத்தேரின் மணியே மணியே
ரதியே ரதியே உன்விலாவில் நானும் முடங்கிடவா
?ரதியே ரதியே என் நாவில் உந்தன் ருசியே ருசியே
விரலோடு விரல்கள் மினிங்கிடுமே
மனசோடு நடனம் தொடங்கும்

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

ஓ..ஓ.. மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடட்டும்
மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடும்

..ஆஹா..ஹா..ஹா… ஆ..ஹா…ஹா…ஹா…
..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்ஹும் … ம்ம் ..ம்ம்..ம்ம்ஹும்..
..ஆஹா..ஹா..ஹா… ஆ..ஹா…ஹா…ஹா…
..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்ஹும் … ம்ம் ..ம்ம்..ம்ம்ஹும்..
****************************************************

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்


MOVIE : KD
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGERS : RANJITH & SHREYA GHOSAL

aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn
dhEvadhai unnai miittkaththaan
mirugaththin iraiyaay aavEnE
veNNilavu unnai siRaivaiththaal
vaanaththai iraNdaay udaippEnE
aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn

kalanggaadhE peNNE un kaN paarvai naanE
kadunggaaval miiRi unnai kaisEruvEnE
enakkena nii uNdu idhayaththil bayamillai
-neruppinil ninRaalum enakkadhu suduvadhillai
enadhu vizhi iraNdil viLakku thiri eriyum
unadhu paadhaigaLil unakku vazhi theriyum
jenmam maraNam ellaam unnaalE

aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn

-nii illaiyenRaal envaazhvE thanimai
maraNaththai viLaiyum antha nodi thaanE kodumai
uthiramE maiyaaga sadhaigaLE Edaaga
kadhithanggaL sedhukkiduvEn narambugaL uyiraaga
-naanku uyaganggaL intha buumi vaazhgiRathu
adhaiyum thaaNdi nam kaadhal vaazhumE
kuudum uyirum unnai thEduthE

aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE
aadhivaasi naanE un adimai vaasi aanEn
en uyirin madiyil unnai thaangguvEn
dhEvadhai unnai miittkaththaan
mirugaththin iraiyaay aavEnE
veNNilavu unnai siRaivaiththaal
vaanaththai iraNdaay udaippEnE
aadhivaasi naanE oru kaadhal vaasi aanEn
un siRaigaL udaikkum kaadhal ennuLLE

*********************************************

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்
தேவதை உன்னை மீட்ட்கத்தான்
மிருகத்தின் இரையாய் ஆவேனே
வெண்ணிலவு உன்னை சிறைவைத்தால்
வானத்தை இரண்டாய் உடைப்பேனே
ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்

கலங்காதே பெண்ணே உன் கண் பார்வை நானே
கடுங்காவல் மீறி உன்னை கைசேருவேனே
எனக்கென நீ உண்டு இதயத்தில் பயமில்லை
நெருப்பினில் நின்றாலும் எனக்கது சுடுவதில்லை
எனது விழி இரண்டில் விளக்கு திரி எரியும்
உனது பாதைகளில் உனக்கு வழி தெரியும்
ஜென்மம் மரணம் எல்லாம் உன்னாலே

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்

நீ இல்லையென்றால் என்வாழ்வே தனிமை
மரணத்தை விளையும் அந்த நொடி தானே கொடுமை
உதிரமே மையாக சதைகளே ஏடாக
கதிதங்கள் செதுக்கிடுவேன் நரம்புகள் உயிராக
நான்கு உயகங்கள் இந்த பூமி வாழ்கிறது
அதையும் தாண்டி நம் காதல் வாழுமே
கூடும் உயிரும் உன்னை தேடுதே

ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே
ஆதிவாசி நானே உன் அடிமை வாசி ஆனேன்
என் உயிரின் மடியில் உன்னை தாங்குவேன்
தேவதை உன்னை மீட்ட்கத்தான்
மிருகத்தின் இரையாய் ஆவேனே
வெண்ணிலவு உன்னை சிறைவைத்தால்
வானத்தை இரண்டாய் உடைப்பேனே
ஆதிவாசி நானே ஒரு காதல் வாசி ஆனேன்
உன் சிறைகள் உடைக்கும் காதல் என்னுள்ளே

 

*************************************************

சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே


MOVIE : KD
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGER : SUNITHA SARATHY.

(all u people in the house.. come on lets dance…)

chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
puukkaadha puuvellaam muLLaagumE
enai kaaNaadha kaNNellaam kallaagumE
chummaa chummaa nii paarkkaadhE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
azhagaana mEni itha kaattittaa abachchaaram
kaattaadhE enRu nammai kottuthE kalaachchaaram
aadaigaL vilagum paaru.. aaN nenjchil vetkam paaru
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
ennOda history expose-il thaan
ennOda geography..? thaan.
bollywood-le hollywood-le illai ennaippOl
ennai paarththa entha nenjchilum muunRaam ulagappOr
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE

mm.. veLLai kazhuththOram kaNdaalE sokki pOginRaay
konjcham kiizh nOkki kaNdaalE vikki pOginRaay
thoppuL ring pOtta azhagai thaan kaNNil uRRu paar
T-shirt udambOdu ottinaal uNmai theriyum paar
dhinam maanila aRikkai enthan varavil thaanE
-naan ellaarkkum eppOdhum kaadhal solluvEnE
azhagaana mEni itha kaattittaa abachchaaram
kaattaadhE enRu nammai kottuthE kalaachchaaram
aadaigaL vilagum paaru.. aaN nenjchil vetkam paaru
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
puukkaadha puuvellaam muLLaagumE
enai kaaNaadha kaNNellaam kallaagumE
chummaa chummaa nii paarkkaadhE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
ennOda history expose-il thaan
ennOda geography..? thaan.
bollywood-le hollywood-le illai ennaippOl
ennai paarththa entha nenjchilum muunRaam ulagappOr
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE
chummaa chummaa nii paarkkaathE
chummaa chummaa nii sokkaadhE

*********************************************

(all u people in the house.. come on lets dance…)

சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
பூக்காத பூவெல்லாம் முள்ளாகுமே
எனை காணாத கண்ணெல்லாம் கல்லாகுமே
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
அழகான மேனி இத காட்டிட்டா அபச்சாரம்
காட்டாதே என்று நம்மை கொட்டுதே கலாச்சாரம்
ஆடைகள் விலகும் பாரு.. ஆண் நெஞ்சில் வெட்கம் பாரு
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
என்னோட history expose-ல் தான்
என்னோட geography..? தான்.
bollywood-ல hollywood-ல இல்லை என்னைப்போல்
என்னை பார்த்த எந்த நெஞ்சிலும் மூன்றாம் உலகப்போர்
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே

ம்ம்.. வெள்ளை கழுத்தோரம் கண்டாலே சொக்கி போகின்றாய்
கொஞ்சம் கீழ் நோக்கி கண்டாலே விக்கி போகின்றாய்
தொப்புள் ரிங் போட்ட அழகை தான் கண்ணில் உற்று பார்
T-Shirt உடம்போடு ஒட்டினால் உண்மை தெரியும் பார்
தினம் மாநில அறிக்கை எந்தன் வரவில் தானே
நான் எல்லார்க்கும் எப்போதும் காதல் சொல்லுவேனே
அழகான மேனி இத காட்டிட்டா அபச்சாரம்
காட்டாதே என்று நம்மை கொட்டுதே கலாச்சாரம்
ஆடைகள் விலகும் பாரு.. ஆண் நெஞ்சில் வெட்கம் பாரு
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
பூக்காத பூவெல்லாம் முள்ளாகுமே
எனை காணாத கண்ணெல்லாம் கல்லாகுமே
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
என்னோட history expose-ல் தான்
என்னோட geography..? தான்.
bollywood-ல hollywood-ல இல்லை என்னைப்போல்
என்னை பார்த்த எந்த நெஞ்சிலும் மூன்றாம் உலகப்போர்
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
சும்மா சும்மா நீ பார்க்காதே
சும்மா சும்மா நீ சொக்காதே
****************************************************

உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்


MOVIE : KD
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGER : JESSE GIFT & SUCITHRA

( injchikichchaa injchikichchaa injchikichchaa raa..
injchikichchaa injchikichchaa injchikichchaa raa)

-hEy… unna peththa aaththaavukku suththi pOdaNum
un..? jaakkettukku kokki pOdaNum..
enna peththa aaththaa unakku maamiyaarudaa
ada ennai niiyum vittu pOnaa saamiyaarudaa
-haa… maththiyaana nEraththula pOtta sORu paththavillai
kuuRu ketta aambiLLaikku kuuttaanjchORu thEvai illai
vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
-hEy..sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru
unna peththa aaththaavukku suththi pOdaNum
un..? jaakkettukku kokki pOdaNum..-hOy..
enna peththa aaththaa unakku maamiyaarudaa
ada ennai niiyum vittu pOnaa saamiyaarudaa

unnaala naan kettEnE ennaala nii kettiyE
-nammaala naama kettOmO?
panjchi meththai enna ?
-niiyenna mEl mattam.. naan enna kiizh mattam
oNNaaga aagi puttOmaa… naama usurukkuLLE usura vittOmaa?
unna enna unna enna sEththu
oorukkuLLa oorukkuLLa pEchchu..
enakkenna aachchu.. izhukkuthu muuchchu..
manasukkEdhO aachchu.. thookkam kettu pOchchu..
adadadaa ..vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
daay….sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru

ottu moththa dhaagaththukkum ottaganthaan sEththu vaikkum
thaNNi kudam vaththi vidumaa
-namma dhaagaththukku thaNNi tharumaa
EdhEdhO sEththu vachchaa.. ottagaththa puutti vachchE
kEdi payyaa koLLai adidaa..
antha koLLaiyila panggu kodudaa
vaayikkum vaayikkum puuttu
ada pOttu thaan kadhava nii saaththu..
-naan neLiyuRa kaaththu.. nii aadi maasa kaaththu
ada vEtti kattum rOsu.. naan vetti vachcha paakku
adadadaa ..vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
daay….sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru
-hEy… unna peththa aaththaavukku suththi pOdaNum
un..? jaakkettukku kokki pOdaNum..
enna peththa aaththaa unakku maamiyaarudaa
ada ennai niiyum vittu pOnaa saamiyaarudaa
-haa… maththiyaana nEraththula pOtta sORu paththavillai
kuuRu ketta aambiLLaikku kuuttaanjchORu thEvai illai
vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
-hEy..sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru
*************************************************

( இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா ரா..
இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா ரா)

ஹேய்… உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்
உன்..? ஜாக்கெட்டுக்கு கொக்கி போடணும்..
என்ன பெத்த ஆத்தா உனக்கு மாமியாருடா
அட என்னை நீயும் விட்டு போனா சாமியாருடா
ஹா… மத்தியான நேரத்துல போட்ட சோறு பத்தவில்லை
கூறு கெட்ட ஆம்பிள்ளைக்கு கூட்டாஞ்சோறு தேவை இல்லை
விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
ஹேய்..சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு
உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்
உன்..? ஜாக்கெட்டுக்கு கொக்கி போடணும்..ஹோய்..
என்ன பெத்த ஆத்தா உனக்கு மாமியாருடா
அட என்னை நீயும் விட்டு போனா சாமியாருடா

உன்னால நான் கெட்டேனே என்னால நீ கெட்டியே
நம்மால நாம கெட்டோமோ?
பஞ்சி மெத்தை என்ன ?
நீயென்ன மேல் மட்டம்.. நான் என்ன கீழ் மட்டம்
ஒண்ணாக ஆகி புட்டோமா… நாம உசுருக்குள்ளே உசுர விட்டோமா?
உன்ன என்ன உன்ன என்ன சேத்து
ஊருக்குள்ள ஊருக்குள்ள பேச்சு..
எனக்கென்ன ஆச்சு.. இழுக்குது மூச்சு..
மனசுக்கேதோ ஆச்சு.. தூக்கம் கெட்டு போச்சு..
அடடடா ..விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
டாய்….சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு

ஒட்டு மொத்த தாகத்துக்கும் ஒட்டகந்தான் சேத்து வைக்கும்
தண்ணி குடம் வத்தி விடுமா
நம்ம தாகத்துக்கு தண்ணி தருமா
ஏதேதோ சேத்து வச்சா.. ஒட்டகத்த பூட்டி வச்சே
கேடி பய்யா கொள்ளை அடிடா..
அந்த கொள்ளையில பங்கு கொடுடா
வாயிக்கும் வாயிக்கும் பூட்டு
அட போட்டு தான் கதவ நீ சாத்து..
நான் நெளியுற காத்து.. நீ ஆடி மாச காத்து
அட வேட்டி கட்டும் ரோசு.. நான் வெட்டி வச்ச பாக்கு
அடடடா ..விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
டாய்….சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு
ஹேய்… உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்
உன்..? ஜாக்கெட்டுக்கு கொக்கி போடணும்..
என்ன பெத்த ஆத்தா உனக்கு மாமியாருடா
அட என்னை நீயும் விட்டு போனா சாமியாருடா
ஹா… மத்தியான நேரத்துல போட்ட சோறு பத்தவில்லை
கூறு கெட்ட ஆம்பிள்ளைக்கு கூட்டாஞ்சோறு தேவை இல்லை
விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
ஹேய்..சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு
*****************************************************

வான் மேகங்களே வாழ்த்துக்கள் பாடுங்கள்


MOVIE : PUDHIYA VARAPPUGAL
SINGERS : MALAYSIA VASUDEVAN & S JANAKI
LYRICS : KANNADHAASAN
MUSIC : ILAYARAJA

vaan mEgangaLE vaazhththungaL paadungaL
naan indRu kaNNdukONdEn raamanai
vaan mEgangaLE..
vaan mEgangaLE vaazhththungaL paadungaL
naan indRu kaNNdukONdEn seedhaiyai
vaan mEgangaLE..

paalilE pazham vizhundhu thEanilE nanaindhathamma(2)
poovilE maalai katti sooduvEn kaNNaa
kooo…kukkukkooo..
kuyil paadi vaazhththum nEram kaNNdEn

…….vaan mEgangaLE………….

thendRlE aasai koNNdu thOgaiyai kalaiththathamma (2)
dEvadhai vaNNam koNNda poovai nee kaNNE
vaa… ammammaaa…
nenjil deepam eAtRum dhEgam kaNNdEn

………vaan mEgangaLE……………

paLLiyil paadam solli kEatkka naan aasai koNNdEn
paavaiyin kOvil maNi Osaiyai nee kaNNE
thaa…thannannaa….
sangin Osai kEttkum nEram entRO..

……….vaan mEgangaLE………….

ஊரோரம் புளியமரம் உலுப்பிவிட்டா சலசலங்க


MOVIE : PARUTHI VEERAN
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGERS : KALA, LAKSHMI, PANDI, SAROJA.

uurOram puLiyamaram uluppivittaa salasalangga
uurOram puLiyamaram uluppivittaa salasalangga
naan piRantha madhuraiyilE.. ? naattaamaiyaam
naan piRantha madhuraiyilE.. ? naattaamaiyaam
kuudanumE kuudaNumE puuttu vaNdi kaaLa pOlE
kuudaNumE kuudaNumE puuttu vaNdi kaaLa pOlE
maattunEmE maattunEmE naaRa paya kaiyi mElE
maattunEmE maattunEmE naaRa paya kaiyi mElE

( niRuththunggadi.. Ey niRuththunggadi..
niRuththunggiREnla..
paadunggadinnaa enna nakkalaa?
Ey nii vaa… nii ingga vaa..ellaam varisaiyaa nillu..
nallaa iduppa vaLaichchi neLichchi aadaNum enna?

-hOy.. ingga paaruyyaa.. kaNdapakkamellaam kaiya vachchiinna..
unakku mariyaadhaiyE illa..aamaa..

ingga paaruyyaa vekkaththa..
mmm.. Ey adRaa… )

-naadaRinjcha azhagigaLE niingga engga jOdi
unggaLa kattikkavaa vachchikkavaa chollippudungga dii..
kaththarippuu ravikka pOtta chinna painggiLi..
kaththarippuu ravikka pOtta chinna painggiLi..
unna kuvaattarukku uuRugaayaa thottukka vaadii..
unna kuvaattarukku uuRugaayaa thottukka vaadii..

( kuththunnaa ippadi thaan kuththaNum )

aaLillaadha kaattukkuLLE payalE rausu paNNum chinna thambi
naittu ellaam aattam pOttu enakku kaalu reNdum nOguthadaa
enakku kaalu…
adi raavu ellaam aattam pOttu unakku kaalu reNdum ippO nonththaalenna
intha paruvamuLLa paiyan kitta niiyum paasaanggu paNNaadhadii..paNNaadhadii..
paruvamuLLa paiyan kitta naanum paasaanggu paNNavilla
paasaanggu paNNaathirunthum niiyum aRivu kettu pEsaadhadaa.

adi maadi mEla maadi vachchi
maarula jannal vachchi..
( appadi pOdu chiththappu..)
etti etti paaththaLavu ? poNdaatti niithaaNdi
adi kaadhaRuntha muuzhi unna kattuvENdi thaali
adi kaadhaRuntha muuzhi unna kattuvENdii thaa…li….
ada intha paattu padikkaadhadaa enakku vekkam aaguthadaa..
posaketta payalE unakku poNdaattiyum kEkkuthaadaa..
aamOyyyyyyyyyyy..
-neththiyilE.. pottu vachchi neyvaraNa sElai katti
-neththiyilE pottu vachchi neyvaraNa sElai katti
maththiyaana veyilukkuLLE oththa vazhiyilE
maththiyaana veyilukkuLLE oththa vazhiyilE
-nii vaanthiyeduththu? pORa kaaraNam enakkum theriyala
? aasa kaatti mOsam seyyum aambiLa niingga
unggaLa aRaijchi eppadi nambuRadhu naangga
alli aLLi iraichi aadhaaramaa koNdai ittu
alli aLLi iraichi aadhaaramaa koNdai ittu
puLLi maana pOla thuLLi pOgum vazhiyilE
puLLi maana pOla thuLLi pOgum vazhiyilE
unggaLa purinjchikittaa manasu summaa irukka mudiyalE
unggaLa purinjchikittaa manasu summaa irukka mudiyalE
pOda pOdaa podippayalE puththi ketta madappayalE
pOda pOdaa podippayalE puththi ketta madappayalE
iinanggetta chinnappaya ennennamO pEsuraan
unakkum enakkum saNdai ippO udaiya pOguthu maNdai
unakkum enakkum saNdai ippO udaiya pOguthu maNdai.
adi pottapuLLa annakkiLi kitta vanthu sEdhi kELu
adi pottapuLLa annakkiLi kitta vanthu sEdhi kELu
poRuppudanE naanggirunthaa veRuppu varaadhu..
poRuppudanE naanggirunthaa veRuppu varaadhu
enggaLa purinjchikkittaa manasu summaa irukka vidaadhu
enggaLa purinjchikkittaa manasu summaa irukka vidaadhu
..aamOyy………….

( enna naayanaarE … summaa vEdikkai paaththuttu irukkiiyaLE
vaayila vachchi uudha vENdiyathu thaanE…
-niingga uudhuRiiyaLaa naangga uudhavaa.. )

***********************************************

ஊரோரம் புளியமரம் உலுப்பிவிட்டா சலசலங்க
ஊரோரம் புளியமரம் உலுப்பிவிட்டா சலசலங்க
நான் பிறந்த மதுரையிலே.. ? நாட்டாமையாம்
நான் பிறந்த மதுரையிலே.. ? நாட்டாமையாம்
கூடனுமே கூடணுமே பூட்டு வண்டி காள போலே
கூடணுமே கூடணுமே பூட்டு வண்டி காள போலே
மாட்டுனேமே மாட்டுனேமே நாற பய கையி மேலே
மாட்டுனேமே மாட்டுனேமே நாற பய கையி மேலே

( நிறுத்துங்கடி.. ஏய் நிறுத்துங்கடி..
நிறுத்துங்கிறேன்ல..
பாடுங்கடின்னா என்ன நக்கலா?
ஏய் நீ வா… நீ இங்க வா..எல்லாம் வரிசையா நில்லு..
நல்லா இடுப்ப வளைச்சி நெளிச்சி ஆடணும் என்ன?

ஹோய்.. இங்க பாருய்யா.. கண்டபக்கமெல்லாம் கைய வச்சீன்ன..
உனக்கு மரியாதையே இல்ல..ஆமா..

இங்க பாருய்யா வெக்கத்த..
ம்ம்ம்.. ஏய் அட்றா… )

நாடறிஞ்ச அழகிகளே நீங்க எங்க ஜோடி
உங்கள கட்டிக்கவா வச்சிக்கவா சொல்லிப்புடுங்க டீ..
கத்தரிப்பூ ரவிக்க போட்ட சின்ன பைங்கிளி..
கத்தரிப்பூ ரவிக்க போட்ட சின்ன பைங்கிளி..
உன்ன குவாட்டருக்கு ஊறுகாயா தொட்டுக்க வாடீ..
உன்ன குவாட்டருக்கு ஊறுகாயா தொட்டுக்க வாடீ..

( குத்துன்னா இப்படி தான் குத்தணும் )

ஆளில்லாத காட்டுக்குள்ளே பயலே ரௌசு பண்ணும் சின்ன தம்பி
நைட்டு எல்லாம் ஆட்டம் போட்டு எனக்கு காலு ரெண்டும் நோகுதடா
எனக்கு காலு…
அடி ராவு எல்லாம் ஆட்டம் போட்டு உனக்கு காலு ரெண்டும் இப்போ நொந்தாலென்ன
இந்த பருவமுள்ள பையன் கிட்ட நீயும் பாசாங்கு பண்ணாதடீ..பண்ணாதடீ..
பருவமுள்ள பையன் கிட்ட நானும் பாசாங்கு பண்ணவில்ல
பாசாங்கு பண்ணாதிருந்தும் நீயும் அறிவு கெட்டு பேசாதடா.

அடி மாடி மேல மாடி வச்சி
மாருல ஜன்னல் வச்சி..
( அப்படி போடு சித்தப்பு..)
எட்டி எட்டி பாத்தளவு ? பொண்டாட்டி நீதாண்டி
அடி காதறுந்த மூழி உன்ன கட்டுவேண்டி தாலி
அடி காதறுந்த மூழி உன்ன கட்டுவேண்டீ தா…லி….
அட இந்த பாட்டு படிக்காதடா எனக்கு வெக்கம் ஆகுதடா..
பொசகெட்ட பயலே உனக்கு பொண்டாட்டியும் கேக்குதாடா..
ஆமோய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்..
நெத்தியிலே.. பொட்டு வச்சி நெய்வரண சேலை கட்டி
நெத்தியிலே பொட்டு வச்சி நெய்வரண சேலை கட்டி
மத்தியான வெயிலுக்குள்ளே ஒத்த வழியிலே
மத்தியான வெயிலுக்குள்ளே ஒத்த வழியிலே
நீ வாந்தியெடுத்து? போற காரணம் எனக்கும் தெரியல
? ஆச காட்டி மோசம் செய்யும் ஆம்பிள நீங்க
உங்கள அறைஜ்சி எப்படி நம்புறது நாங்க
அல்லி அள்ளி இரைசி ஆதாரமா கொண்டை இட்டு
அல்லி அள்ளி இரைசி ஆதாரமா கொண்டை இட்டு
புள்ளி மான போல துள்ளி போகும் வழியிலே
புள்ளி மான போல துள்ளி போகும் வழியிலே
உங்கள புரிஞ்சிகிட்டா மனசு சும்மா இருக்க முடியலே
உங்கள புரிஞ்சிகிட்டா மனசு சும்மா இருக்க முடியலே
போட போடா பொடிப்பயலே புத்தி கெட்ட மடப்பயலே
போட போடா பொடிப்பயலே புத்தி கெட்ட மடப்பயலே
ஈனங்கெட்ட சின்னப்பய என்னென்னமோ பேசுரான்
உனக்கும் எனக்கும் சண்டை இப்போ உடைய போகுது மண்டை
உனக்கும் எனக்கும் சண்டை இப்போ உடைய போகுது மண்டை.
அடி பொட்டபுள்ள அன்னக்கிளி கிட்ட வந்து சேதி கேளு
அடி பொட்டபுள்ள அன்னக்கிளி கிட்ட வந்து சேதி கேளு
பொறுப்புடனே நாங்கிருந்தா வெறுப்பு வராது..
பொறுப்புடனே நாங்கிருந்தா வெறுப்பு வராது
எங்கள புரிஞ்சிக்கிட்டா மனசு சும்மா இருக்க விடாது
எங்கள புரிஞ்சிக்கிட்டா மனசு சும்மா இருக்க விடாது
..ஆமோய்ய்………….

( என்ன நாயனாரே … சும்மா வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்கீயளே
வாயில வச்சி ஊத வேண்டியது தானே…
நீங்க ஊதுறீயளா நாங்க ஊதவா.. )


***************************************************