மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை


MOVIE : NEE NAAN NILA
MUSIC : DHEENA
SINGER : SUNITHA SARADHY.

madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…
thimir pudichcha thimir pudichcha karuppu kudhirai
thidiir thidiirnnu thidiir thidiirnnu mirattum miraLa
..kalaaS……kallaaS…
kaadhal pOrvai pOrththiyE kaama paarvai Enadaa..
sattena vanthu sarasam paNNu sagalamum paarppOmdaa..
maNNu thinna pOguthu manasO dhinamum vEgudhu..
parunthu oNNu virunthu vachchaa paRanthu vaayENdaa..
..kallaaS……kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS…-hEyy……..kallaaS…

miisai kuththi kizhiyadaa..
michchaminRi rusiyadaa..
kidaikkumbOdhu kidaichchathellaam kadichchi thinnENdaa…
-niiyaa naanaa paarkkalaam..
-naadi narambum vErkkalaam..
kiRanggi vanthaa .. iRanggi vanthu
-noRungga vaiyENdaa..
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…

kaiyum kaiyum pinniyE rEgai ellaam azhiyaNum
kadainjcha kattil iNainjchadhaalE udainjchi pOgattum..
paavam paNNi saagalaam.. paSbamaagi pOgalaam
aranggamellaam namakku inba suranggamaagattum..
..kalaaS……kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…
thimir pudichcha thimir pudichcha karuppu kudhirai
thidiir thidiirnnu thidiir thidiirnnu mirattum miraLa
..kalaaS……kallaaS…
kaadhal pOrvai pOrththiyE kaama paarvai Enadaa..
sattena vanthu sarasam paNNu sagalamum paarppOmdaa..
maNNu thinna pOguthu manasO dhinamum vEgudhu..
parunthu oNNu virunthu vachchaa paRanthu vaayENdaa..
..kallaaS…-hEy…..kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS…-hEyy….-hEy….kallaaS…
******************************************************

மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
திமிர் புடிச்ச திமிர் புடிச்ச கருப்பு குதிரை
திடீர் திடீர்ன்னு திடீர் திடீர்ன்னு மிரட்டும் மிரள
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
காதல் போர்வை போர்த்தியே காம பார்வை ஏனடா..
சட்டென வந்து சரசம் பண்ணு சகலமும் பார்ப்போம்டா..
மண்ணு தின்ன போகுது மனசோ தினமும் வேகுது..
பருந்து ஒண்ணு விருந்து வச்சா பறந்து வாயேண்டா..
..கல்லாஸ்……கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்…ஹேய்ய்……..கல்லாஸ்…

மீசை குத்தி கிழியடா..
மிச்சமின்றி ருசியடா..
கிடைக்கும்போது கிடைச்சதெல்லாம் கடிச்சி தின்னேண்டா…
நீயா நானா பார்க்கலாம்..
நாடி நரம்பும் வேர்க்கலாம்..
கிறங்கி வந்தா .. இறங்கி வந்து
நொறுங்க வையேண்டா..
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…

கையும் கையும் பின்னியே ரேகை எல்லாம் அழியணும்
கடைஞ்ச கட்டில் இணைஞ்சதாலே உடைஞ்சி போகட்டும்..
பாவம் பண்ணி சாகலாம்.. பஸ்பமாகி போகலாம்
அரங்கமெல்லாம் நமக்கு இன்ப சுரங்கமாகட்டும்..
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
திமிர் புடிச்ச திமிர் புடிச்ச கருப்பு குதிரை
திடீர் திடீர்ன்னு திடீர் திடீர்ன்னு மிரட்டும் மிரள
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
காதல் போர்வை போர்த்தியே காம பார்வை ஏனடா..
சட்டென வந்து சரசம் பண்ணு சகலமும் பார்ப்போம்டா..
மண்ணு தின்ன போகுது மனசோ தினமும் வேகுது..
பருந்து ஒண்ணு விருந்து வச்சா பறந்து வாயேண்டா..
..கல்லாஸ்…ஹேய்…..கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்…ஹேய்ய்….ஹேய்….கல்லாஸ்…
********************************************************

கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா


MOVIE : PIRAGU
MUSIC : SRIKANTH DEVA
SINGER : SUJITHRA
.

kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
idhu thaan idhu thaan vaaliba vayasu..
-niiyum naanum puujaikku pudhusu..
jeyichchaa unakku tharuvEn parisu
adhukku vanthu enna urasu..
uchcham paaththu thaan en vayasa sollENdaa
OrakkaNNaalE oru thadavai paarENdaa
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa

vEshaththai vittu vittu peN vaadai thEdadaa..
pudhu paayai pOdadaa..
maaraappu manthiraththai eppOdhu kELadaa
edai thaanggum adadaa..
pachchai moLagaa kaaram daa
uL-naakku uuRum daa
vadu maanggaay viiNaa pOgumdaa..
udhadugaLaal mEyENdaa..
en thEvai thiirENdaa..
udal muzhudhum unakkE thaarENdaa..
thodudaa.. thodudaa..thodudaa..
vidha vidhamaay niiyum thodudaa..
pudidaa pudidaa pudidaa..
pudhu idaththai niiyum pudidaa..
thodudaa.. thodudaa..thodudaa..
vidha vidhamaay niiyum thodudaa..O-hO…
pudidaa pudidaa pudidaa..
pudhu idaththai niiyum pudidaa

kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa

munthaanai sanggeduththu ippOdhE uudhadaa..
idaiyidaiyE mOdhadaa..
banthaavai vittu vittu nam thEvai thiiradaa…
-nagam koNdu kiiRadaa..
veyil maRaiththa baagaththai
viral maRaiththaal pOdhum daa
uyilezhudhi unakkE thaarENdaa..
oru vizhi thaan kaamam daa..
maRu vizhi thaan njaanam daa..
iru vizhiyum inggE vENumdaa..
adadaa adadaa adadaa..
idhil amudham kadainthu edudaa..
vidudaa vidudaa vidudaa..
un thavaththai thaLLi vidudaa..
adadaa adadaa adadaa..
idhil amudham kadainthu edudaa….O-hO..
vidudaa vidudaa vidudaa..
un thavaththai thaLLi vidudaa..

ki…ki..ki…
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
ennai kadi..daa…aa..aa..aa..aa..aa……..

***************************************************

கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
இது தான் இது தான் வாலிப வயசு..
நீயும் நானும் பூஜைக்கு புதுசு..
ஜெயிச்சா உனக்கு தருவேன் பரிசு
அதுக்கு வந்து என்ன உரசு..
உச்சம் பாத்து தான் என் வயச சொல்லேண்டா
ஓரக்கண்ணாலே ஒரு தடவை பாரேண்டா
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா

வேஷத்தை விட்டு விட்டு பெண் வாடை தேடடா..
புது பாயை போடடா..
மாராப்பு மந்திரத்தை எப்போது கேளடா
எடை தாங்கும் அடடா..
பச்சை மொளகா காரம் டா
உள்நாக்கு ஊறும் டா
வடு மாங்காய் வீணா போகும்டா..
உதடுகளால் மேயேண்டா..
என் தேவை தீரேண்டா..
உடல் முழுதும் உனக்கே தாரேண்டா..
தொடுடா.. தொடுடா..தொடுடா..
வித விதமாய் நீயும் தொடுடா..
புடிடா புடிடா புடிடா..
புது இடத்தை நீயும் புடிடா..
தொடுடா.. தொடுடா..தொடுடா..
வித விதமாய் நீயும் தொடுடா..ஓஹோ…
புடிடா புடிடா புடிடா..
புது இடத்தை நீயும் புடிடா

கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா

முந்தானை சங்கெடுத்து இப்போதே ஊதடா..
இடையிடையே மோதடா..
பந்தாவை விட்டு விட்டு நம் தேவை தீரடா…
நகம் கொண்டு கீறடா..
வெயில் மறைத்த பாகத்தை
விரல் மறைத்தால் போதும் டா
உயிலெழுதி உனக்கே தாரேண்டா..
ஒரு விழி தான் காமம் டா..
மறு விழி தான் ஞானம் டா..
இரு விழியும் இங்கே வேணும்டா..
அடடா அடடா அடடா..
இதில் அமுதம் கடைந்து எடுடா..
விடுடா விடுடா விடுடா..
உன் தவத்தை தள்ளி விடுடா..
அடடா அடடா அடடா..
இதில் அமுதம் கடைந்து எடுடா….ஓஹோ..
விடுடா விடுடா விடுடா..
உன் தவத்தை தள்ளி விடுடா..

கி…கி..கி…
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
என்னை கடி..டா…ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..ஆ……..
*******************************************************

நான் முத்தம் தின்பவள்


MOVIE : GURU
MUSIC : AR RAHMAN
SINGER : CHINMAYI, DHOLER & KEERTHI.

( naan siiniyil seydha kadal…
-naan siiniyil seydha kadal..
veLLai thanggaththil seydha udal..
veLLai thanggaththil seydha udal..
un kaadhali naanE…
kaadhal thaanE kaaNEnE…. )

-naan muththam thinbavaL..
oru murattu puu ivaL..
-naan dhinamum thORpavaL..
antha aadai saNdaiyil
-naan muththam thinbavaL..
oru murattu puu ivaL..
dhinam aadai saNdaiyilE
mudhalil thORpavaL…
thiri kuRaiyattum thiruviLakku
-nii idam sutti poruL viLakku
ada kadavuLai adaiyum vazhiyil
en pEr ezhuthirukku..
maiyyaa maiyyaa… nilaavai varNam puusi vaiththukkoL..
maiyyaa maiyyaa…en udalinil oLi vitta malargaLum poyyaa poyyaa..
maiyyaa maiyyaa… nilaavai varNam puusi vaiththukkoL..
maiyyaa maiyyaa…en udalinil oLi vitta malargaLum poyyaa poyyaa..aa..aa…

-naan punnagai seydhaal pOdhum…
-naalu dhisaigaL adaipada kuudum..
en garvamE en kriidamE
malar ambugaL silirththidum peNmagaL naan..
ennai paarththadhumE en kaNNaadi ennai kaadhalikkum
ada peNgaLai thirudum pala aaNgaLukkellaam
kaadhalin aayudham naanE..

men kaaRRu en muuchchu sila yugamaay viisum..
ini naaLum en udalil pala puu puukkaL thuuvum..
kaamaa..kaamaa… idhu pOdhumaa…
en paarvai oLiyai kaalanggaL thEdum..
mai..mai.. maiyyaa.. -hE..-hE..-hE…
mai..mai.. maiyyaa.. -hE..-hE..-hE…

-naan muththam thinbavaL..
oru murattu puu ivaL..
dhinam aadai saNdaiyilE
mudhalil thORpavaL…
thiri kuRaiyattum thiruviLakku
-nii idam sutti poruL viLakku
ada kadavuLai adaiyum vazhiyil
en pEr ezhuthirukku..
maiyyaa maiyyaa…
maiyyaa maiyyaa…
maiyyaa maiyyaa…
maiyyaa maiyyaa…
mai..mai.. maiyyaa..
mai..mai.. maiyyaa..
……..
…aa..Ele..liyE..li..-habiibi…
*******************************************************

( நான் சீனியில் செய்த கடல்…
நான் சீனியில் செய்த கடல்..
வெள்ளை தங்கத்தில் செய்த உடல்..
வெள்ளை தங்கத்தில் செய்த உடல்..
உன் காதலி நானே…
காதல் தானே காணேனே…. )

நான் முத்தம் தின்பவள்..
ஒரு முரட்டு பூ இவள்..
நான் தினமும் தோற்பவள்..
அந்த ஆடை சண்டையில்
நான் முத்தம் தின்பவள்..
ஒரு முரட்டு பூ இவள்..
தினம் ஆடை சண்டையிலே
முதலில் தோற்பவள்…
திரி குறையட்டும் திருவிளக்கு
நீ இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு
அட கடவுளை அடையும் வழியில்
என் பேர் எழுதிருக்கு..
மைய்யா மைய்யா… நிலாவை வர்ணம் பூசி வைத்துக்கொள்..
மைய்யா மைய்யா…என் உடலினில் ஒளி விட்ட மலர்களும் பொய்யா பொய்யா..
மைய்யா மைய்யா… நிலாவை வர்ணம் பூசி வைத்துக்கொள்..
மைய்யா மைய்யா…என் உடலினில் ஒளி விட்ட மலர்களும் பொய்யா பொய்யா..ஆ..ஆ…

நான் புன்னகை செய்தால் போதும்…
நாலு திசைகள் அடைபட கூடும்..
என் கர்வமே என் க்ரீடமே
மலர் அம்புகள் சிலிர்த்திடும் பெண்மகள் நான்..
என்னை பார்த்ததுமே என் கண்ணாடி என்னை காதலிக்கும்
அட பெண்களை திருடும் பல ஆண்களுக்கெல்லாம்
காதலின் ஆயுதம் நானே..

மென் காற்று என் மூச்சு சில யுகமாய் வீசும்..
இனி நாளும் என் உடலில் பல பூ பூக்கள் தூவும்..
காமா..காமா… இது போதுமா…
என் பார்வை ஒளியை காலங்கள் தேடும்..
மை..மை.. மைய்யா.. ஹே..ஹே..ஹே…
மை..மை.. மைய்யா.. ஹே..ஹே..ஹே…

நான் முத்தம் தின்பவள்..
ஒரு முரட்டு பூ இவள்..
தினம் ஆடை சண்டையிலே
முதலில் தோற்பவள்…
திரி குறையட்டும் திருவிளக்கு
நீ இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு
அட கடவுளை அடையும் வழியில்
என் பேர் எழுதிருக்கு..
மைய்யா மைய்யா…
மைய்யா மைய்யா…
மைய்யா மைய்யா…
மைய்யா மைய்யா…
மை..மை.. மைய்யா..
மை..மை.. மைய்யா..
……..
…ஆ..ஏலீ..லியே..லி..ஹபீபீ…
**********************************************************

தித்திக்கிற வயசு பத்திக்கிற மனசு


MOVIE : THIMIRU
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGER : ANUPAMA

thiththikkiRa vayasu paththikkiRa manasu
kaNNukkuLLE kaththi vachchi vattam pOdudhE
thottu thottu urasa thotta idam pudhusu
kattililE katti vaikka thittam pOdudhE
kaNNu iraNdum vara solludhE
vanthaal kai iraNdum pOda solludhE
kannam iraNdum thara solludhE
thanthaa kaalu iraNdum thaavi selludhE..-hEy..
maalaiyil dhEgam muuzhguvadhaalE
kaamamum kuuda kappalai pOlE
moththaththil kaNgaL muuduvadhaalE
muththamum kuuda dhiyaanaththai pOlE
thiththikkiRa vayasu paththikkiRa manasu
kaNNukkuLLE kaththi vachchi vattam pOdudhE
thottu thottu urasa thotta idam pudhusu
kattililE katti vaikka thittam pOdudhE

peNNum puuvum onRu
-nii paRiththu paarkka vENdum
-narambu ennum naaril
-nii thoduththu paarkka vENdum
O..O.. kavidhai enRu sonnaal..
-nii padiththu paarkka vENdum
kanigaL enRu sonnaal
-nii kadiththu paarkka vENdum
malaiyil ERum bOdhu..
-nii vaLainthERi pOgaNum..
anggE naanum vanthaal
-nii bayanthOdi saagaNum..
vidiyaamal intha iravinai niRuththida vaa
O-hO..-hO….vizhiyaalE unnai konjcha nEram kadiththida vaa…

thiththikkiRa vayasu paththikkiRa manasu
kaNNukkuLLE kaththi vachchi vattam pOdudhE

suththamaaga vaazha..-nii buththan illai pOdaa..
-naStamaagi pOga…idhu selavum illai vaadaa..
kuRRam enRu paarththaal
oru suRRam illai pOdaa..
saRRu nEram thiiNdi..
enai paSbam aakki pOdaa..
thaLLi thaLLi niRka .. naan mazhai thuuRal illaiyE
kaSta pattu kaRka naan kalluuri illaiyE
thii uuRRi antha nilavinai eriththida vaa
O-hO..-hO thinavERRi…
enthan thimirinai adakkida vaa.. O..O..

thiththikkiRa vayasu paththikkiRa manasu
kaNNukkuLLE kaththi vachchi vattam pOdudhE
thottu thottu urasa thotta idam pudhusu
kattililE katti vaikka thittam pOdudhE
kaNNu iraNdum vara solludhE
vanthaal kai iraNdum pOda solludhE
kannam iraNdum thara solludhE
thanthaa kaalu iraNdum thaavi selludhE..-hEy..
maalaiyil dhEgam muuzhguvadhaalE
kaamamum kuuda kappalai pOlE
moththaththil kaNgaL muuduvadhaalE
muththamum kuuda dhiyaanaththai pOlE
***************************************

தித்திக்கிற வயசு பத்திக்கிற மனசு
கண்ணுக்குள்ளே கத்தி வச்சி வட்டம் போடுதே
தொட்டு தொட்டு உரச தொட்ட இடம் புதுசு
கட்டிலிலே கட்டி வைக்க திட்டம் போடுதே
கண்ணு இரண்டும் வர சொல்லுதே
வந்தால் கை இரண்டும் போட சொல்லுதே
கன்னம் இரண்டும் தர சொல்லுதே
தந்தா காலு இரண்டும் தாவி செல்லுதே..ஹேய்..
மாலையில் தேகம் மூழ்குவதாலே
காமமும் கூட கப்பலை போலே
மொத்தத்தில் கண்கள் மூடுவதாலே
முத்தமும் கூட தியானத்தை போலே
தித்திக்கிற வயசு பத்திக்கிற மனசு
கண்ணுக்குள்ளே கத்தி வச்சி வட்டம் போடுதே
தொட்டு தொட்டு உரச தொட்ட இடம் புதுசு
கட்டிலிலே கட்டி வைக்க திட்டம் போடுதே

பெண்ணும் பூவும் ஒன்று
நீ பறித்து பார்க்க வேண்டும்
நரம்பு என்னும் நாரில்
நீ தொடுத்து பார்க்க வேண்டும்
ஓ..ஓ.. கவிதை என்று சொன்னால்..
நீ படித்து பார்க்க வேண்டும்
கனிகள் என்று சொன்னால்
நீ கடித்து பார்க்க வேண்டும்
மலையில் ஏறும் போது..
நீ வளைந்தேறி போகணும்..
அங்கே நானும் வந்தால்
நீ பயந்தோடி சாகணும்..
விடியாமல் இந்த இரவினை நிறுத்திட வா
ஓஹோ..ஹோ….விழியாலே உன்னை கொஞ்ச நேரம் கடித்திட வா…

தித்திக்கிற வயசு பத்திக்கிற மனசு
கண்ணுக்குள்ளே கத்தி வச்சி வட்டம் போடுதே

சுத்தமாக வாழ..நீ புத்தன் இல்லை போடா..
நஸ்டமாகி போக…இது செலவும் இல்லை வாடா..
குற்றம் என்று பார்த்தால்
ஒரு சுற்றம் இல்லை போடா..
சற்று நேரம் தீண்டி..
எனை பஸ்பம் ஆக்கி போடா..
தள்ளி தள்ளி நிற்க .. நான் மழை தூறல் இல்லையே
கஸ்ட பட்டு கற்க நான் கல்லூரி இல்லையே
தீ ஊற்றி அந்த நிலவினை எரித்திட வா
ஓஹோ..ஹோ தினவேற்றி…
எந்தன் திமிரினை அடக்கிட வா.. ஓ..ஓ..

தித்திக்கிற வயசு பத்திக்கிற மனசு
கண்ணுக்குள்ளே கத்தி வச்சி வட்டம் போடுதே
தொட்டு தொட்டு உரச தொட்ட இடம் புதுசு
கட்டிலிலே கட்டி வைக்க திட்டம் போடுதே
கண்ணு இரண்டும் வர சொல்லுதே
வந்தால் கை இரண்டும் போட சொல்லுதே
கன்னம் இரண்டும் தர சொல்லுதே
தந்தா காலு இரண்டும் தாவி செல்லுதே..ஹேய்..
மாலையில் தேகம் மூழ்குவதாலே
காமமும் கூட கப்பலை போலே
மொத்தத்தில் கண்கள் மூடுவதாலே
முத்தமும் கூட தியானத்தை போலே

*********************************************************

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா


MOVIE : BOYS & GIRLS
MUSIC : SIRPI
SINGER : SUSITHRA.

vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…

-hOy idhazhaal thiiNdu iLamaiyai thuuNdu…
thuuNdil miinaay aavEnE…
vizhigaLil siththirai vilaguthE niththirai..
thiththikkiRa inbam thEvai..
muththam thanthu konRu vidu..
muunRu vELai konRu vidu..
puuvil thEnai uuRRividu..bOdhai ERRividu…

vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…

aRimugam nii thaan maRaimugamaavOm
kaaNaa inbam kaaNbaay..
azhagiya muunggilaay ivaLudal uLLadhu
muththamittu uudhida vaadaa…
kaiyin rEgai ottividu
maarbai maarbaal kattividu
uNarchchi ellai thottuvidu ..Odi thaan paarppaay…

vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…

**********************************************

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…

ஹோய் இதழால் தீண்டு இளமையை தூண்டு…
தூண்டில் மீனாய் ஆவேனே…
விழிகளில் சித்திரை விலகுதே நித்திரை..
தித்திக்கிற இன்பம் தேவை..
முத்தம் தந்து கொன்று விடு..
மூன்று வேளை கொன்று விடு..
பூவில் தேனை ஊற்றிவிடு..போதை ஏற்றிவிடு…

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…

அறிமுகம் நீ தான் மறைமுகமாவோம்
காணா இன்பம் காண்பாய்..
அழகிய மூங்கிலாய் இவளுடல் உள்ளது
முத்தமிட்டு ஊதிட வாடா…
கையின் ரேகை ஒட்டிவிடு
மார்பை மார்பால் கட்டிவிடு
உணர்ச்சி எல்லை தொட்டுவிடு ..ஓடி தான் பார்ப்பாய்…

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…
***************************************************

மதனா… மன்மதனா


MOVIE : BOYS & GIRLS
MUSIC : SIRPY
SINGER : SRILEKHA PARTHASARADHY

madhanaa… manmadhanaa
madhanaa en madhanaa
un kaNgaL paarkka ivaL kaNNaadi
un mOgam thiirkka ivaL sari jOdi
intha buumi enggum dhinam thEdi paarkkaiyilE
un pOl yaar azhagiya..
madhana… manmadhanaa..
madhanaa en madhanaa…

iraNdu kaNNil unnaalE
vERu paarvai, kaNNiir illai
unnai thotta pinnaalE ennai naanE thiiNdavillai
yaarum illaa nEraththil iira muththam thanthaalenna
pOrththi vaiththa aadaikkuL
pOrththikkoLLa vanthaalenna
thiththikkinRa dhiibam niidhaan
dhEgam enggum thiiyai muuttu
kaadhal ennum kavinjan naan thaan
kaNNaa nii en kavidhai nOttu
kutti kutti viNmiin sErththu
kuuru katti nilavu seyvOm
veLLai nilavai saatchi vaiththu
vErvai mazhaiyil sErnthu kuLippOm

madhana… manmadhanaa..
madhanaa en madhanaa…

peNmai ennum vaarththaikku
aaNmai thaanE arththam enbEn
kaadhal ennum viittukku
kaNgaL thaanE vaasal enbEn
mazhalai ennum bommai nii
maarbil vaiththu aNaippEn unnai
maNNil seydha siRpam nii
mazhaiyai pOla pozhivEn unmEl
vetkam illaa rOjaa puuvai
mutkaLinaalE kiiRa vENdum
thEdi thEdi inbam kaNdu
thEvai yaavum thiira vENdum
kaadhal vantha pinnE anbE
vaanam buumi dhuuramillai
-naadu muzhukka thEdi paarththEn
-nammai pOla yaarum illai

madhana… manmadhanaa..
madhanaa en madhanaa…
un kaNgaL paarkka ivaL kaNNaadi
un mOgam thiirkka ivaL sari jOdi
intha buumi enggum dhinam thEdi paarkkaiyilE
un pOl yaar azhagiya..
madhana… manmadhanaa..
madhanaa en madhanaa…

*******************************************************

மதனா… மன்மதனா
மதனா என் மதனா
உன் கண்கள் பார்க்க இவள் கண்ணாடி
உன் மோகம் தீர்க்க இவள் சரி ஜோடி
இந்த பூமி எங்கும் தினம் தேடி பார்க்கையிலே
உன் போல் யார் அழகிய..
மதனா… மன்மதனா..
மதனா என் மதனா…

இரண்டு கண்ணில் உன்னாலே
வேறு பார்வை, கண்ணீர் இல்லை
உன்னை தொட்ட பின்னாலே என்னை நானே தீண்டவில்லை
யாரும் இல்லா நேரத்தில் ஈர முத்தம் தந்தாலென்ன
போர்த்தி வைத்த ஆடைக்குள்
போர்த்திக்கொள்ள வந்தாலென்ன
தித்திக்கின்ற தீபம் நீதான்
தேகம் எங்கும் தீயை மூட்டு
காதல் என்னும் கவிஞன் நான் தான்
கண்ணா நீ என் கவிதை நோட்டு
குட்டி குட்டி விண்மீன் சேர்த்து
கூரு கட்டி நிலவு செய்வோம்
வெள்ளை நிலவை சாட்சி வைத்து
வேர்வை மழையில் சேர்ந்து குளிப்போம்

மதனா… மன்மதனா..
மதனா என் மதனா…

பெண்மை என்னும் வார்த்தைக்கு
ஆண்மை தானே அர்த்தம் என்பேன்
காதல் என்னும் வீட்டுக்கு
கண்கள் தானே வாசல் என்பேன்
மழலை என்னும் பொம்மை நீ
மார்பில் வைத்து அணைப்பேன் உன்னை
மண்ணில் செய்த சிற்பம் நீ
மழையை போல பொழிவேன் உன்மேல்
வெட்கம் இல்லா ரோஜா பூவை
முட்களினாலே கீற வேண்டும்
தேடி தேடி இன்பம் கண்டு
தேவை யாவும் தீர வேண்டும்
காதல் வந்த பின்னே அன்பே
வானம் பூமி தூரமில்லை
நாடு முழுக்க தேடி பார்த்தேன்
நம்மை போல யாரும் இல்லை

மதனா… மன்மதனா..
மதனா என் மதனா…
உன் கண்கள் பார்க்க இவள் கண்ணாடி
உன் மோகம் தீர்க்க இவள் சரி ஜோடி
இந்த பூமி எங்கும் தினம் தேடி பார்க்கையிலே
உன் போல் யார் அழகிய..
மதனா… மன்மதனா..
மதனா என் மதனா…
************************************************

அட நான் ஒரு மாதிரி டா


MOVIE : LEE
MUSIC : IMMAN D
SINGER : SAYANORA PHILIP

u know m a good girl..
so hot
nd spicy..

-huu…-huu..uu..uu..uu..-hu…
-huu…-huu..uu..uu..uu..-hu…
ada naan oru maadhiri daa
dhinam nii oru maadhiri daa
-naan raatsasiyaay nii maamisanaay..
ini naam pudhu maadhiridaa
-huu…-huu..uu..uu..uu..-hu…
ada naan oru maadhiri daa
dhinam nii oru maadhiri daa

kaasum oru vagai dhaasi thaan
palarin kaigaLil puraLumE
-huu…-huu..uu..uu..uu..-hu…
paNamum oru vagai bOdhai thaan
palarai paiththiyam aakkumE
paNam vara vara vara vara mayakkam
-naan thara thara thara thara kiRakkam
peN aasai vanthaal pon aasai vanthaal
mudivillai enRumE vidivillai enggumE
iraNdum thaan paava muuttaiyE

ada naan oru maadhiri daa
dhinam nii oru maadhiri daa
-naan raatsasiyaay nii maamisanaay..
ini naam pudhu maadhiridaa

ulaga santhai pOlavE..
ERRa iRakkam enakkuNdu
-huu…-huu..uu..uu..uu..-hu…
Dollor Euro pOlavE..
inba viikkam unakkuNdu
paNam iruppavan thavaRugaL maRaiyum
paNam izhanthapin thavaRugaL theriyum
ada kadavuL mudhal inggu kaRpu varai..
kaasukku vaanggalaam..Elam thaan pOdalaam
samudhaayam vaayai muudumE..

ada naan oru maadhiri daa
dhinam nii oru maadhiri daa
-naan raatsasiyaay nii maamisanaay..
ini naam pudhu maadhiridaa
-huu…-huu..uu..uu..uu..-hu…
ada naan oru maadhiri daa


*************************************************

( u know m a good girl..
so hot
nd spicy.. )

ஹூ…ஹூ..ஊ..ஊ..ஊ..ஹு…
ஹூ…ஹூ..ஊ..ஊ..ஊ..ஹு…
அட நான் ஒரு மாதிரி டா
தினம் நீ ஒரு மாதிரி டா
நான் ராட்சசியாய் நீ மாமிசனாய்..
இனி நாம் புது மாதிரிடா
ஹூ…ஹூ..ஊ..ஊ..ஊ..ஹு…
அட நான் ஒரு மாதிரி டா
தினம் நீ ஒரு மாதிரி டா

காசும் ஒரு வகை தாசி தான்
பலரின் கைகளில் புரளுமே
ஹூ…ஹூ..ஊ..ஊ..ஊ..ஹு…
பணமும் ஒரு வகை போதை தான்
பலரை பைத்தியம் ஆக்குமே
பணம் வர வர வர வர மயக்கம்
நான் தர தர தர தர கிறக்கம்
பெண் ஆசை வந்தால் பொன் ஆசை வந்தால்
முடிவில்லை என்றுமே விடிவில்லை எங்குமே
இரண்டும் தான் பாவ மூட்டையே

அட நான் ஒரு மாதிரி டா
தினம் நீ ஒரு மாதிரி டா
நான் ராட்சசியாய் நீ மாமிசனாய்..
இனி நாம் புது மாதிரிடா

உலக சந்தை போலவே..
ஏற்ற இறக்கம் எனக்குண்டு
ஹூ…ஹூ..ஊ..ஊ..ஊ..ஹு…
Dollor Euro போலவே..
இன்ப வீக்கம் உனக்குண்டு
பணம் இருப்பவன் தவறுகள் மறையும்
பணம் இழந்தபின் தவறுகள் தெரியும்
அட கடவுள் முதல் இங்கு கற்பு வரை..
காசுக்கு வாங்கலாம்..ஏலம் தான் போடலாம்
சமுதாயம் வாயை மூடுமே..

அட நான் ஒரு மாதிரி டா
தினம் நீ ஒரு மாதிரி டா
நான் ராட்சசியாய் நீ மாமிசனாய்..
இனி நாம் புது மாதிரிடா
ஹூ…ஹூ..ஊ..ஊ..ஊ..ஹு…
அட நான் ஒரு மாதிரி டா

*****************************************************

ஆளை அசத்தும் மல்லியே மல்லியே


MOVIE : KANNI RASI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & UMA RAMANAN

SPB : aaLai asaththum malliyE malliyE
thuukkam enakku varliyE varliyE…
-naaLu muzhuthum maalai mayakkam…
ennamO paNNudhu ennaiyE.. mm..-huum
enmanam suRRudhu unnaiyE..
ennamO paNNudhu ennaiyE.. mm..-huum
enmanam suRRudhu unnaiyE..
U R : aaLa asaththum mallidhaan mallidhaan…..
thuukkam enakkum varladhaan varladhaan…

SPB : iraNdu vizhiyil oru kadidham
-nii ezhudhi pOttadhu..
padichchi padichchi manam urugi
ennai paadaa paduththudhu..
U R : purinjchaa vidalaamaa… ennai nilavu sudalaamaa…
thaniyaa thavichchEn thaan…udal thanalaa kodhichchEn naan..
SPB : mEni kodhichchaa marunthu kodukka
U R : laala lalalalaa… laala.. lalalaa…
SPB : maaman irukka.. innamum ennadi sanggadam..E..-hE..
ippavE sollu nii sammadham..

U R : aaLa asaththum mallidhaan mallidhaan…..
thuukkam enakkum varladhaan varladhaan…
-naaLu muzhuthum maalai mayakkam…
ennamO paNNudhu ennaiyE.. mm..-huum
enmanam suththudhu unnaiyE..
ennamO paNNudhu ennaiyE.. mm..-huum
enmanam suththudhu unnaiyE..

U R : kuLaththil midhakkum pani puuvuu..
ennai nii thaan paRikkaNum..
kudaththil irukkum pasumpaalu
ennai nii thaan kudikkaNum..
SPB : tharaiyil vizhum miinaa..
unnai thaniyaa viduvEnaa..
kaniyum nii thaanE…
koththum kiLiyum naan dhaanE..
U R : kaadhal kiLithaan… koththum pozhuthu..
SPB : thaanna nananaa… thaanna..na..na..naa…
U R : kaayam varumO… vanjchiyin kannamE anjchudhu..
mm..-hmm… kai viral pattadhum kenjchudhu..

SPB : aaLai asaththum malliyE malliyE
thuukkam enakku varliyE varliyE…
U R : -naaLu muzhuthum maalai mayakkam…
ennamO paNNudhu ennaiyE.. mm..-huum
enmanam suththudhu unnaiyE..
SPB : enmanam suththuthu unnaiyE ..mm..-hmm..
ennamO paNNudhu ennaiyE…
U R : aaLa asaththum mallidhaan mallidhaan…..
SPB :thuukkam enakkum varladhaan varladhaan…

********************************************************
SPB : ஆளை அசத்தும் மல்லியே மல்லியே
தூக்கம் எனக்கு வர்லியே வர்லியே…
நாளு முழுதும் மாலை மயக்கம்…
என்னமோ பண்ணுது என்னையே.. ம்ம்..ஹூம்
என்மனம் சுற்றுது உன்னையே..
என்னமோ பண்ணுது என்னையே.. ம்ம்..ஹூம்
என்மனம் சுற்றுது உன்னையே..
U R : ஆள அசத்தும் மல்லிதான் மல்லிதான்…..
தூக்கம் எனக்கும் வர்லதான் வர்லதான்…

SPB : இரண்டு விழியில் ஒரு கடிதம்
நீ எழுதி போட்டது..
படிச்சி படிச்சி மனம் உருகி
என்னை பாடா படுத்துது..
U R : புரிஞ்சா விடலாமா… என்னை நிலவு சுடலாமா…
தனியா தவிச்சேன் தான்…உடல் தனலா கொதிச்சேன் நான்..
SPB : மேனி கொதிச்சா மருந்து கொடுக்க
U R : லால லலலலா… லால.. லலலா…
SPB : மாமன் இருக்க.. இன்னமும் என்னடி சங்கடம்..ஏ..ஹே..
இப்பவே சொல்லு நீ சம்மதம்..

U R : ஆள அசத்தும் மல்லிதான் மல்லிதான்…..
தூக்கம் எனக்கும் வர்லதான் வர்லதான்…
நாளு முழுதும் மாலை மயக்கம்…
என்னமோ பண்ணுது என்னையே.. ம்ம்..ஹூம்
என்மனம் சுத்துது உன்னையே..
என்னமோ பண்ணுது என்னையே.. ம்ம்..ஹூம்
என்மனம் சுத்துது உன்னையே..

U R : குளத்தில் மிதக்கும் பனி பூவூ..
என்னை நீ தான் பறிக்கணும்..
குடத்தில் இருக்கும் பசும்பாலு
என்னை நீ தான் குடிக்கணும்..
SPB : தரையில் விழும் மீனா..
உன்னை தனியா விடுவேனா..
கனியும் நீ தானே…
கொத்தும் கிளியும் நான் தானே..
U R : காதல் கிளிதான்… கொத்தும் பொழுது..
SPB : தான்ன நனனா… தான்ன..ன..ன..னா…
U R : காயம் வருமோ… வஞ்சியின் கன்னமே அஞ்சுது..
ம்ம்..ஹ்ம்ம்… கை விரல் பட்டதும் கெஞ்சுது..

SPB : ஆளை அசத்தும் மல்லியே மல்லியே
தூக்கம் எனக்கு வர்லியே வர்லியே…
U R : நாளு முழுதும் மாலை மயக்கம்…
என்னமோ பண்ணுது என்னையே.. ம்ம்..ஹூம்
என்மனம் சுத்துது உன்னையே..
SPB : என்மனம் சுத்துது உன்னையே ..ம்ம்..ஹ்ம்ம்..
என்னமோ பண்ணுது என்னையே…
U R : ஆள அசத்தும் மல்லிதான் மல்லிதான்…..
SPB :தூக்கம் எனக்கும் வர்லதான் வர்லதான்…
***********************************************************