சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே


SONG : CHINNA MAAMIYE
SINGER : CEYLON MANOHAR ( A E MANOHARAN )

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa ( wow  )
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL
ayyO maami avaLai anggE vidaadhE
avaLai ennum padikka venRu kedaadhE
ayyO maami avaLai anggE vidaadhE
avaLai ennum padikka venRu kedaadhE
uur suzhaRum podigaL ellaam kanniyarai kaNdavudan
kaNNadikkum kaalamallavO

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL

ayyO thambi avaLai onRum sollaadhE
avaL vanthaal uthaiththiduvaaL nillaadhE
ayyO thambi avaLai onRum sollaadhE
avaL vanthaal uthaiththiduvaaL nillaadhE
adakkamillaa peN enRuthaan ninaiththuvittaay enmagaLai
iduppodiya thanthiduvEnE..

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL

Enunnaa maami mElE mElE thuLLuRiiyE
kaaraNam maami padu kuzhiyil thaLLuRiiyE
Enunnaa maami mElE mElE thuLLuRiiyE
kaaraNam maami padu kuzhiyil thaLLuRiiyE
kELungga maami avaLenakku thevitta thavaLenakku
paarungga maami kattuREn thaaliyai

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL
***************************************************

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்
அய்யோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே
அவளை என்னும் படிக்க வென்று கெடாதே
அய்யோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே
அவளை என்னும் படிக்க வென்று கெடாதே
ஊர் சுழறும் பொடிகள் எல்லாம் கன்னியரை கண்டவுடன்
கண்ணடிக்கும் காலமல்லவோ

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்

அய்யோ தம்பி அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே
அவள் வந்தால் உதைத்திடுவாள் நில்லாதே
அய்யோ தம்பி அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே
அவள் வந்தால் உதைத்திடுவாள் நில்லாதே
அடக்கமில்லா பெண் என்றுதான் நினைத்துவிட்டாய் என்மகளை
இடுப்பொடிய தந்திடுவேனே..

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்

ஏனுன்னா மாமி மேலே மேலே துள்ளுறீயே
காரணம் மாமி படு குழியில் தள்ளுறீயே
ஏனுன்னா மாமி மேலே மேலே துள்ளுறீயே
காரணம் மாமி படு குழியில் தள்ளுறீயே
கேளுங்க மாமி அவளெனக்கு தெவிட்ட தவளெனக்கு
பாருங்க மாமி கட்டுறேன் தாலியை

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்
*************************************************

9 Responses to “சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே”

 1. Anonymous Says:

  This song was written and performed by Nithi Kangaratnam and not by A E Manoharan.

 2. Anonymous Says:

  This song lyrics by Mr.M.S.Kamalanathan from Vathiry, Jaffna. check following link
  http://vmanram.blogspot.ca/p/blog-page_8977.html

 3. Please send this song to me in mp3 format Says:

  Hi, anyone pls send this song in mp3 format. My mail id is mani_1912@yahoo.co.in

 4. mynah_x Says:

  Hai Guys listen & download the song frm soundcloud player above

 5. munzeer Says:

  plz send this song for me

 6. moorthy Says:

  ok

 7. mynah_x Says:

  Send me ur email id( mynah_x@yahoo.co.in )
  I ‘ll send u ths song

  • SHANMUGAM Says:

   SONG : CHINNA MAAMIYE
   SINGER : CEYLON MANOHAR ( A E MANOHARAN )

   chinna maamiyE un chinna magaLenggE
   paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
   ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa ( wow )
   paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL
   ayyO maami avaLai anggE vidaadhE
   avaLai ennum padikka venRu kedaadhE
   ayyO maami avaLai anggE vidaadhE
   avaLai ennum padikka venRu kedaadhE
   uur suzhaRum podigaL ellaam kanniyarai kaNdavudan
   kaNNadikkum kaalamallavO

   chinna maamiyE un chinna magaLenggE
   paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
   ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
   paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL

   ayyO thambi avaLai onRum sollaadhE
   avaL vanthaal uthaiththiduvaaL nillaadhE
   ayyO thambi avaLai onRum sollaadhE
   avaL vanthaal uthaiththiduvaaL nillaadhE
   adakkamillaa peN enRuthaan ninaiththuvittaay enmagaLai
   iduppodiya thanthiduvEnE..

   chinna maamiyE un chinna magaLenggE
   paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
   ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
   paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL

   Enunnaa maami mElE mElE thuLLuRiiyE
   kaaraNam maami padu kuzhiyil thaLLuRiiyE
   Enunnaa maami mElE mElE thuLLuRiiyE
   kaaraNam maami padu kuzhiyil thaLLuRiiyE
   kELungga maami avaLenakku thevitta thavaLenakku
   paarungga maami kattuREn thaaliyai

   chinna maamiyE un chinna magaLenggE
   paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
   ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
   paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL
   ***************************************************

   சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
   பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
   அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
   பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்
   அய்யோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே
   அவளை என்னும் படிக்க வென்று கெடாதே
   அய்யோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே
   அவளை என்னும் படிக்க வென்று கெடாதே
   ஊர் சுழறும் பொடிகள் எல்லாம் கன்னியரை கண்டவுடன்
   கண்ணடிக்கும் காலமல்லவோ

   சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
   பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
   அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
   பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்

   அய்யோ தம்பி அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே
   அவள் வந்தால் உதைத்திடுவாள் நில்லாதே
   அய்யோ தம்பி அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே
   அவள் வந்தால் உதைத்திடுவாள் நில்லாதே
   அடக்கமில்லா பெண் என்றுதான் நினைத்துவிட்டாய் என்மகளை
   இடுப்பொடிய தந்திடுவேனே..

   சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
   பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
   அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
   பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்

   ஏனுன்னா மாமி மேலே மேலே துள்ளுறீயே
   காரணம் மாமி படு குழியில் தள்ளுறீயே
   ஏனுன்னா மாமி மேலே மேலே துள்ளுறீயே
   காரணம் மாமி படு குழியில் தள்ளுறீயே
   கேளுங்க மாமி அவளெனக்கு தெவிட்ட தவளெனக்கு
   பாருங்க மாமி கட்டுறேன் தாலியை

   சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
   பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
   அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
   பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்
   *************************************************

   Please send this song in mp3 format

 8. Hi Says:

  Is there anywhere this nostalgic sound could be downloaded???


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: