கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா


MOVIE : PIRAGU
MUSIC : SRIKANTH DEVA
SINGER : SUJITHRA
.

kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
idhu thaan idhu thaan vaaliba vayasu..
-niiyum naanum puujaikku pudhusu..
jeyichchaa unakku tharuvEn parisu
adhukku vanthu enna urasu..
uchcham paaththu thaan en vayasa sollENdaa
OrakkaNNaalE oru thadavai paarENdaa
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa

vEshaththai vittu vittu peN vaadai thEdadaa..
pudhu paayai pOdadaa..
maaraappu manthiraththai eppOdhu kELadaa
edai thaanggum adadaa..
pachchai moLagaa kaaram daa
uL-naakku uuRum daa
vadu maanggaay viiNaa pOgumdaa..
udhadugaLaal mEyENdaa..
en thEvai thiirENdaa..
udal muzhudhum unakkE thaarENdaa..
thodudaa.. thodudaa..thodudaa..
vidha vidhamaay niiyum thodudaa..
pudidaa pudidaa pudidaa..
pudhu idaththai niiyum pudidaa..
thodudaa.. thodudaa..thodudaa..
vidha vidhamaay niiyum thodudaa..O-hO…
pudidaa pudidaa pudidaa..
pudhu idaththai niiyum pudidaa

kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa

munthaanai sanggeduththu ippOdhE uudhadaa..
idaiyidaiyE mOdhadaa..
banthaavai vittu vittu nam thEvai thiiradaa…
-nagam koNdu kiiRadaa..
veyil maRaiththa baagaththai
viral maRaiththaal pOdhum daa
uyilezhudhi unakkE thaarENdaa..
oru vizhi thaan kaamam daa..
maRu vizhi thaan njaanam daa..
iru vizhiyum inggE vENumdaa..
adadaa adadaa adadaa..
idhil amudham kadainthu edudaa..
vidudaa vidudaa vidudaa..
un thavaththai thaLLi vidudaa..
adadaa adadaa adadaa..
idhil amudham kadainthu edudaa….O-hO..
vidudaa vidudaa vidudaa..
un thavaththai thaLLi vidudaa..

ki…ki..ki…
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
kitta vaadaa kitta vaadaa ketta badavaa
thillirunthaa thillirunthaa ennai kadidaa
ennai kadi..daa…aa..aa..aa..aa..aa……..

***************************************************

கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
இது தான் இது தான் வாலிப வயசு..
நீயும் நானும் பூஜைக்கு புதுசு..
ஜெயிச்சா உனக்கு தருவேன் பரிசு
அதுக்கு வந்து என்ன உரசு..
உச்சம் பாத்து தான் என் வயச சொல்லேண்டா
ஓரக்கண்ணாலே ஒரு தடவை பாரேண்டா
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா

வேஷத்தை விட்டு விட்டு பெண் வாடை தேடடா..
புது பாயை போடடா..
மாராப்பு மந்திரத்தை எப்போது கேளடா
எடை தாங்கும் அடடா..
பச்சை மொளகா காரம் டா
உள்நாக்கு ஊறும் டா
வடு மாங்காய் வீணா போகும்டா..
உதடுகளால் மேயேண்டா..
என் தேவை தீரேண்டா..
உடல் முழுதும் உனக்கே தாரேண்டா..
தொடுடா.. தொடுடா..தொடுடா..
வித விதமாய் நீயும் தொடுடா..
புடிடா புடிடா புடிடா..
புது இடத்தை நீயும் புடிடா..
தொடுடா.. தொடுடா..தொடுடா..
வித விதமாய் நீயும் தொடுடா..ஓஹோ…
புடிடா புடிடா புடிடா..
புது இடத்தை நீயும் புடிடா

கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா

முந்தானை சங்கெடுத்து இப்போதே ஊதடா..
இடையிடையே மோதடா..
பந்தாவை விட்டு விட்டு நம் தேவை தீரடா…
நகம் கொண்டு கீறடா..
வெயில் மறைத்த பாகத்தை
விரல் மறைத்தால் போதும் டா
உயிலெழுதி உனக்கே தாரேண்டா..
ஒரு விழி தான் காமம் டா..
மறு விழி தான் ஞானம் டா..
இரு விழியும் இங்கே வேணும்டா..
அடடா அடடா அடடா..
இதில் அமுதம் கடைந்து எடுடா..
விடுடா விடுடா விடுடா..
உன் தவத்தை தள்ளி விடுடா..
அடடா அடடா அடடா..
இதில் அமுதம் கடைந்து எடுடா….ஓஹோ..
விடுடா விடுடா விடுடா..
உன் தவத்தை தள்ளி விடுடா..

கி…கி..கி…
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
கிட்ட வாடா கிட்ட வாடா கெட்ட படவா
தில்லிருந்தா தில்லிருந்தா என்னை கடிடா
என்னை கடி..டா…ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..ஆ……..
*******************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: