கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே


SONG : KALLUKADAI
SINGER : NITHI KANAGARATHINAM
LYRIC : NITHI KANAGARATHINAM

ElElO maa…ElElO maa…
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE… (pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE…..(pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn

aachchi enthan appuvum intha kadaiyil dhaan
aduththa viittu aduththa viittu vaaththiyaarum kadaiyil dhaan
vitamin B enRu vaiththiyarum sonnadhaalE
vittEnO kaLLu kudiyai naan
paavi payalE konjcham kELudaa
paaluutti vaLarththa naanum thaayadaa
paRRiyeriyudhenthan vayiRadaa
pananggaLLai maRanthu niiyum vaazhadaa

kaLLukkadai pakkam pOvaadhE… (pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE…..(pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLenRaalE… pOgaathappaa…

kadavuL thantha panai maranggaL thaanadaa
kadavuL kaLLai thottathuNdO kELadaa
vaaykkozhuppum manaththimiRum vaLarnthu varum unakku naanum
vaalaRukkum naaLum varumO
kaLLukkudi un kudiyai keduththidum
kadankaaranaaga unnai maaththidum
kaNda kaNda pazhakkamellaam vaLarththidum
kadaisiyil kattaiyila koNdu pOy sErththidum
ElElO maa…ElElO maa…

kadavuLE en maganum idhai uNaraanO
kaLLukkudiyai vittozhinthu thirunthaanO
annai sollu kEtpaanenenRaal aaRaRivu padaiththa evanum
pErarinjan aagiduvaanE

kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE….(kaLLaalE..)
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE… (pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn…(kenjchugiREn…kenjchugiREn..)
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE…..(pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn…

*******************************************************
ஏலேலோ மா…ஏலேலோ மா…
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே… (போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே…..(போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்

ஆச்சி எந்தன் அப்புவும் இந்த கடையில் தான்
அடுத்த வீட்டு அடுத்த வீட்டு வாத்தியாரும் கடையில் தான்
வைட்டமின் B என்று வைத்தியரும் சொன்னதாலே
விட்டேனோ கள்ளு குடியை நான்
பாவி பயலே கொஞ்சம் கேளுடா
பாலூட்டி வளர்த்த நானும் தாயடா
பற்றியெரியுதெந்தன் வயிறடா
பனங்கள்ளை மறந்து நீயும் வாழடா

கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே… (போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே…..(போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளென்றாலே… போகாதப்பா…

கடவுள் தந்த பனை மரங்கள் தானடா
கடவுள் கள்ளை தொட்டதுண்டோ கேளடா
வாய்க்கொழுப்பும் மனத்திமிறும் வளர்ந்து வரும் உனக்கு நானும்
வாலறுக்கும் நாளும் வருமோ
கள்ளுக்குடி உன் குடியை கெடுத்திடும்
கடன்காரனாக உன்னை மாத்திடும்
கண்ட கண்ட பழக்கமெல்லாம் வளர்த்திடும்
கடைசியில் கட்டையில கொண்டு போய் சேர்த்திடும்
ஏலேலோ மா…ஏலேலோ மா…

கடவுளே என் மகனும் இதை உணரானோ
கள்ளுக்குடியை விட்டொழிந்து திருந்தானோ
அன்னை சொல்லு கேட்பானெனென்றால் ஆறறிவு படைத்த எவனும்
பேரரிஞன் ஆகிடுவானே

கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே….(கள்ளாலே..)
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே… (போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்…(கெஞ்சுகிறேன்…கெஞ்சுகிறேன்..)
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே…..(போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்…

****************************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: